Διεθνές συμπόσιο συνδυασμένων μεταφορών  (ΤΕΕ, COPISEE, 1978, Αθήνα)

Μ 415

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Δύο βασικές αρχές στην πολιτική του Δημοσίου για συνδυασμένες μεταφορές / Ι. Δοκουμετζίδης, Γ. Μυλωνάς  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συνδυασμένες μεταφορές και κοινωνικό κόστος / Θεόφιλος Τερροβίτης  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Η ‘’τιμή’’ στην αερομεταφορά φορτίου / Δημήτρης Κ. Κούσιος  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Λιμενεργασία & containers: διαπιστώσεις, επιπτώσεις, προοπτικές / Ν. Μ. Σαμαράς  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Προσπάθεια βελτιστοποιήσεως της λειτουργίας μιάς λιμενικής τερματικής εγκαταστάσεως εμπορευματοκιβωτίων (container terminal) / Κ. Αμπακούμκιν, Α. Σταθόπουλος, Β. Ψαράκη-Καλουπτσίδη, Β. Στεργίου  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Συνδυασμένη μεταφορά-υφιστάμενη υποδομή και συγκοινωνιακά δίκτυα / Ι. Λάμπρος, Π. Αρνιώτης  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Δυνατότητες χρησιμοποιήσεως συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών για τις εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων προς την Ευρώπη / Κ. Π. Ηλιόπουλος  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συνδυασμένες  μεταφορές –διαμετακομιστικό εμπόριο και ο ρόλος των Ελλήνων διαμεταφορέων / Νάσος Νικόπουλος, Δ. Πατρινός  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Συνδυασμός μεταφορών-σύστημα piggy back / Πέτρος Κασσάπης, Μιχάλης Βλαχόπουλος  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Certaines experiences acquises dans l’evolution du systeme de transport par palettes et par conteneurs et possibilites d’une cooperation des pays Balkaniques dans la promotion des systems de transports integraux / Milan Tatomirovic  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


The position of the Yugoslav ports in the container traffic of the South-Eastern Europe / Ladislav Zobundzija  pdf  κείμενο  (782 ΚΒ)


Cyprus ports and their contribution towards the combined transport services / Cyprus Joint Technical Council  pdf  κείμενο  (730 ΚΒ)


Problems and possibilities of development of integral transport systems on Yugoslav North Adriatic Links / Antun Kosuljandic  pdf  κείμενο  (826 ΚΒ)


Condition et developpement du systeme de transport unifie et des transports combines en republique populaire de Bulgarie rapport / H.N. Charalanov  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


The unit load. Transport systems, ship and port for the combined transport. / Charalambos Vordokas  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


An evaluation of multimodal transport systems:economic and social implications for underdeveloped countries /Union of Chambers of Turkish Engineers and  Architects (TMMOB)  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)