4ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος  (ΤΕΕ, 10-12 Μαΐου 1979, Αθήνα)

 

Μ 428

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Κτίριο Αργυροχρυσοχοϊας-Ν. ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ+ΣΙΑ Α.Ε.  pdf  κείμενο  (851 ΚΒ)


Υπέρθερμη καπνοδόχος με υδατοδεξαμενή στο Πειραιά / Γ. Ρ. Γκρός  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Παραμορφωσιμότητα κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Β. Καλευράς  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Η πλαστιμότητα των δομικών στοιχείων όπως υπολογίζονται με τον Ελληνικό Κανονισμό / Ιωάννης Α. Τέγος  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ) 


Επισκευή σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος αλλοιωμένου από πυρκαϊά με την τεχνολογία ‘’Gunite’’ / Γεώργιος Ε. Σιγάλας  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Οι πρώτες ύλες σκυροδέματος στη Περιφέρεια  της Κρήτης / Κ. Ζερβαντωνάκης  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)


Un procede de dimensionnement plus economique des poutres precontraintes / Olivera  Jovovic     pdf  κείμενο  (2 ΜΒ) 


Περιορισμοί στο χρόνο μεταξύ της αναμίξεως και της διαστρώσεως του έτοιμου  σκυροδέματος / Δ. Σκόδρας  pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Το Σκυρόδεμα σε θωρακίσεις εξωτερικών Λιμενικών έργων / Κ.Δ. Μέμος  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Προσεγγιστικός υπολογισμός πλαστιμότητος και συμπεράσματα διά δοκούς ωπλισμένας ή μη κατά αντισεισμικούς κανονισμούς / Παναγ. Ι. Σπυρόπουλος  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Πειραματικός έλεγχος της εντατικής καταστάσεως πλακών σχήματος L με απλά στηριγμένα σύνορα / Μαρία Καραβεζύρογλου  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Η  επιρροή υψηλών θερμοκρασιών στις μετρήσεις των έμμεσων μεθόδων ελέγχου του σκυροδέματος / Λ. Λογοθέτη, Χρ. Οικονόμου  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συμβολή στην επισκευή παραδοσιακών κτισμάτων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα:Εφαρμογή στο κτίριο Αβέρωφ (Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ)/ Π. Κρεμεζής  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Αξιολόγηση του πρώτου κριτηρίου του κανονισμού πλαισίου CEB/FIP για τον έλεγχο συμμορφώσεως του σκυροδέματος σε αντοχή σε θλίψη / Στυλ. Κόλια  pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)


Το κέλυφος στο αμφιθέατρο του κτηρίου διοικήσεως στις νέες εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων / Μ. Σκαρλάτος  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Ο ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέματος στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες προκατασκευών / Α. Ν.   Απέργης  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ανέγερσις σιλό από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Β. Δίκαρος  pdf  κείμενο  (691 ΚΒ)


Fissures inclinees dans les elements en beton arme soumis a flechisseLevtcho Manoiloff, Boyament et a des efforts tranchants / L. Manoiloff, B. Dimitroff   pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Οι κατασκευές στο σεισμοπαθές Ηράκλειο / Μανώλης Γ. Λογιάδης  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Κατασκευή μονίμου επενδύσεως σηράγγων μεγάλης εγκάρσιας διατομής ορυσσομένων εντός χαλαρού εδάφους (αποσαθρωμένου Φλύσχου) «Σήραγξ Καρακολίθου» / Δ. Ι. Τεμπέλης  pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


 Μελέτη της αλληλεπιδράσεως εδάφους-θεμελιώσεως κατασκευών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο δυναμικής χαλαρώσεως / Σ.Σ. Τσότσος, Θ.Ν. Χατζηγώγος  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση δοκών/πλακών Ορθογωνικής διατομής από ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τον Πρότυπο Κανονισμό CEB/FIP 1978 με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή / Π.Ι. Γιαννόπουλος, Θ.Π. Τάσιος  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


 Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος κατά την κατασκευή των έργων αναπτύξεως λιμένος της Τζέντας / Ν.Θ. Μαρσέλλος  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)