Οι κατασκευές στην Ελλάδα  (ΤΕΕ, 18-23 Ιουνίου 1979, Αθήνα)

Μ 431

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Ο προγραμματισμός των δημοσίων έργων / Αγγ. Μήτσου  pdf  κείμενο  (907 ΚΒ)


Ευρύτερη συμμετοχή του μηχανικού στην κατασκευή / Λ.Μ. Κυριακόπουλος  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Θεσμικό πλαίσιο κρατικών ρυθμίσεων στις κατασκευές / Δημοκρ. Πανεπ. Κίνηση  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Η συμβολή των κατασκευών στην Οικονομική και Κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας / Ν. Βήχος, Ν. Πέππες  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ) 


 ‘’Οι κατασκευές στο σύστημα του κοινωνικο-οικονομικού προγραμματισμού’’ / Π. Ντούσκος  pdf  κείμενο  (5,7 ΜΒ)


Εκτέλεση Δημοσίων Εργων / Γρ. Κοττεάκος  pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Δημοτικοί κατασκευαστικοί φορείς / Δ. Σκαμπάς  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)     


Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και Κατασκευή / Ι. Αρ. Αιγίδης  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ο παραγωγικός συνεταιρισμός κατασκευής τεχνικών έργων ως λύση στο πρόβλημα της συμμετοχής των εργαζομένων στο προγραμματισμό των έργων και στη διαχείριση του οικονομικού των αποτελέσματος / Κ.Ν. Μπαραμπούτης, Θ. Λούλης  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Η επέμβαση του ξένου κεφαλαίου στα έργα υποδομής αναπτυξιακά και κοινωνικού εξοπλισμού / Η. Κοσμόπουλος  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Η εκμηχάνιση των Δομικών έργων στην Ελλάδα / Η. Τζαμουράνης  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)


Για τη δομή και το χαρακτήρα των μεγάλων Εργοληπτικών Εταιρειών 5ης τάξεως / Σωματείο Εργαζομένων στον όμιλο Εταιρειών Ελληνικής Τεχνικής  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Κατασκευές για μιάν άλλη ανάπτυξη της χώρας / Στ. Π. Καφαντάρης  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Η κοινωνική σημασία των κατασκευών / Σ. Σορώκος  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Στοιχεία για μια Γενική και Κοινωνική αντιμετώπιση του προβλήματος των Κατασκευών / Φ. Παπαφιλίππου  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η οικοδόμηση περιοχών σε σχέση με το Κοινωνικό κόστος. Η Κυβερνητική πολιτική και η παρέμβασή της / Σωτ. –Στυ. Τρ. Μαγαλιός  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Οικιστική πολιτική και ΔΕΠΟΣ / Κ. Μ. Σοφούλης, Λ. Βασενχόβεν  pdf  κείμενο  (1,87 ΜΒ)


Θεσμικό πλαίσιο κατασκευών – επέμβαση του κράτους στη διαμόρφωση του Οικιστικού  Περιβάλλοντος / Κ. Βαρελίδης, Α. Δάρας,  Δ. Καμενόπουλος κ.ά.  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Αυθαίρετα Ηρακλείου και καταπάτηση οικοπέδων του Δημοσίου (μία πτυχή του στεγαστικού προβλήματος Ηρακλείου) / Τ.Ε.Ε. Τμ. Ανατολικής Κρήτης  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Βασικές αρχές στην επιλογή του οικιστικού έργου της ΔΕΠΟΣ / Α. Ρωμανός  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ) 


Έργα στέγασης: διαμόρφωση τιμής-ποιότητα της λαϊκής κατοικίας / Γ. Δημαράς, Κ. Στυλιανίδης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Η στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα / Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Κοινωνική κατανομή του προβλήματος κατοικίας και ελλείψεις του συστήματος στεγαστικών ενισχύσεων στην Ελλάδα / Δ. Εμμανουήλ  pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)    


Είναι αντικυκλικός ο κλάδος των οικοδομών;  / Κ. Θεοχάρης  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


 Κατοικία και στεγαστική πολιτική στις αγροτικές περιοχές /  Γ. Δ. Πατέλλη  pdf  κείμενο  (5,6 ΜΒ)


 Οι επενδύσεις κατοικιών στα πλαίσια ισόρροπης κοινωνικής και Οικονομικής ανάπτυξης / Δ. Εμμανουήλ  pdf  κείμενο  (8,1 ΜΒ)


 Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις . Δυνατότητα ένταξής των στα ιστορικά κέντρα / Μαρία Μίχα-Τσαπάλου  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


 Ανθρωπος και κατασκευασμένο περιβάλλον . Συμβολή στην κριτική / Ν.Θ. Χολέβας  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


 Η βιομηχανική ρύπανση στην περιοχή Αττικής- Οικονομοτεχνική ανάλυση και πολιτική για την αντιμετώπισή της / Κ. Λαγαρίας  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


 Εργα Δημοσίου και Οργανισμών / Κ. Ζαμπάς,  Γ. Θεοδωρίδης κ.ά.  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


 Εργα υποδομής Περιβαλλοντικά και κοινωνικού εξοπλισμού- Οικονομικό και Κοινωνικό κόστος / Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


 Η ρύπανση των λιμενικών περιοχών και η αντιμετώπισή της / Κ. Λαγαρίας, Κ. Μέμος  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


 Η πολεοδόμηση σε αντίθεση με το περιβάλλον. Πως θα κατορθωθεί η σύνδεση. Η προσφορά του Αγρ.-Τοπογράφου Μηχανικού / Σωτ.-Στυλ. Τρ. Μαγαλιός  pdf  κείμενο  (2,7 MB)


 Μέθοδοι αναθέσεως μελετών και κατασκευών έργων προστασίας / Γ. Κούλας  pdf  κείμενο  (1,4 MB)


 Εφαρμογή του χρονικού προγραμματισμού στην μελέτη και κατασκευή αεροδρομίων / Α.Γ. Μπομπός  pdf  κείμενο  (1,1 MB)


 Τα έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων πόλεων στην Ελλάδα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος / Ε. Βαλιάντζα, Α. Μπλάτση, Σ. Παπαγρηγορίου  pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Η προσφορά του επί συμβάσει Μηχανικού στις κατασκευές Δημοσίων έργων. Η θέση σαν Κρατικού υπαλλήλου / Πανελλήνιος Σύλ. των επί συμβάσει Διπλ. Μηχ. Του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α..  pdf  κείμενο  (532 ΚΒ)


Ο ρόλος των Τεχνικών στις κατασκευές και ειδικότερα ο ρόλος και η απαιτούμενη εκπαίδευση των Πτυχιούχων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης / Ι. Λιοδάκης, Χ. Γουλής   pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Απασχόληση των εργαζομένων στις κατασκευές –Συλλογικές συμβάσεις / Ομάδα δουλειάς της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγ/των Ελλάδος  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Ανθρώπινο δυναμικό και κατασκευαστικές επιχειρήσεις / Πανελλήνιος Σύλ. Υπαλλήλων Τεχνικών Επιχειρήσεων  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ) 


Οι κατασκευές στην Ελλάδα και ο ρόλος του Εργοδηγού / Α. Λαμπράκος, Ν. Σκουφάκης  pdf  κείμενο  ( 1,5 ΜΒ)


Εργαζόμενοι και Ελληνικές Τεχνικές Εταιρείες στο εξωτερικό / Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Τα σημερινά προβλήματα του παραδοσιακού έλληνα εργολάβου και βελτίωση του ανταγωνιστικού του επιπέδου με κατάλληλη εκπαίδευση των Μηχανικών κατασκευής / Γ. Α. Κοεμτζόπουλος  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)    


Κοινωνική ασφάλιση-ασφαλιστικά προβλήματα των εργατοτεχνιτών στις κατασκευές. Ασφαλιστικοί φορείς / Ομάδα δουλειάς της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγ/των Ελλάδος  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Συμβολή στην μελέτη των εργατικών ατυχημάτων στον τομέα κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού / Θ.Π. Τάσιος, Ε. Βιντζηλαίου  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Τεχνική συνείδηση και ανθρώπινες σχέσεις στην Ελληνική Δομική Βιομηχανία / Ν. Παναγιωτόπουλος  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


 Παραγωγικότητα στο εργοτάξιο  (Ι):Αναγνώριση και ανάλυση του προβλήματος / Δ. Παναγιωτακόπουλος  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Παραγωγικότητα στο εργοτάξιο (ΙΙ): Ερευνητικές εμπειρίες και προτάσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας /  Δ. Παναγιωτακόπουλος  pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Οι προδιαγραφές για την εκτέλεση έργων / Γ.Μ. Καλός  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Πρότυπα και Τεχνικοί Κανονισμοί / Β. Βαρδάκας  pdf  κείμενο  (8,9 ΜΒ)


Η βιομηχανοποίηση της Οικοδομικής κατασκευής / Ι.Δ. Μαρασλής  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Προβλήματα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα / Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Τα συχνότερα κατασκευαστικά ελαττώματα των κτιριακών έργων στην Ελλάδα / Γ.Μ. Καλός   pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ) 


Κατάλληλα οργανωτικά πλαίσια κατασκευαστικών φορέων προς κάλυψιν δραστηριότητος εις τον Διεθνή στίβον και υποστήριξιν απομεμακρυσμένων Εργοταξίων / Γ.Α. Κοεμτζόπουλος  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Συστήματα λειτουργίας και ελέγχου τεχνικών έργων και σύγχρονων κατασκευαστικών φορέων / Γ.Α. Κοεμτζόπουλος  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)    


Το marketing  στον προγραμματισμό, μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων / επενδύσεων / Ν. Βλιάμος  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Κατασκευή κτιρίων που εξοικονομούν ενέργεια κατά τη λειτουργία τους / Δ. Ι. Ιωαννίδη  pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Τα οικοδομικά υλικά / Γ. Καστραντάς, Α. Κουμιώτης κ.ά.  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Βιομηχανικά δομικά και λοιπά κατασκευαστικά υλικά- ποιότητα- εφαρμογή / Πανελλήνιος Σύλ. Χημ. Μηχανικών  pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


 Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις στα κτίρια / Σ.  Αναγνωστόπουλος  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Οικοδόμοι: αναδρομή στην ιστορία του κλάδου και τάσεις εξέλιξής του/ Γιάννης Μακατσώρης  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Εισήγηση της ΔΕΜ  pdf  κείμενο  (925 ΚΒ)


Τα υλικά στις κατασκευές/ Χρ. Λαγγιώτης, Α. Παναγιωτόπουλος, Ν. Μίχας  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Η τυποποίηση των υλικών εγκαταστάσεων στις κατασκευές/ Γιάννης Ιασονίδης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Τα συμπεράσματα του συνεδρίου του ΤΕΕ για τις κατασκευές στην Ελλάδα  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)