Προβλήματα κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές (ΤΕΕ, COPISEE, 28-31 Μαΐου 1979, Θεσσαλονίκη)

Μ 447

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της CO.P.I.S.E.E. / Ε. Κουλουμπής  pdf  κείμενο  (530 ΚΒ)


Σεισμολογική έρευνα στον Ελληνικό χώρο και τα βασικά αποτελέσματά της / Β.Κ. Παπαζάχος  pdf  κείμενο  (6,3 ΜΒ)


Ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Προβλήματα σεισμικής μικροζωνικής / Α. Ρουσόπουλος  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Η πραγματική σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και ο σεισμικός συντελεστής / Π. Γ. Καρύδης  pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ) 


Μετασεισμική διάγνωση των κατασκευών / Δ. Μπαϊρακτάρης   pdf  κείμενο  (8,6 ΜΒ)


Επισκευές κτιρίων βλαβέντων από σεισμό – γενικές αρχές / Γ. Πενέλης  pdf  κείμενο  (16 ΜΒ)


Ανελαστική δυναμική συμπεριφορά και υπολογισμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα / Β. Καλευράς  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)     


Συμμετοχή των πλακών κλιμάκων στην ανάληψη σεισμικών δυνάμεων / Σ. Αγγελίδης  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Συμπεριφορά εδαφών υπό εναλασσόμενη φόρτιση και δυναμική αλληλεπίδραση του εδάφους θεμελίωσης – κατασκευής / Σ.Α. Σαββίδης  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)