Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας (26-28 Μαΐου, 1978 : Λάρισα) Πρακτικά συνεδρίου

M 468

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1ος τόμος        


Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων pdf  κείμενο  (13 ΜΒ)


Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας / Διονύσιου Λιβέρη pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος        

 


Η Θεσσαλία και τα προβλήματά της / Κ. Κούγκουλοs  pdf  κείμενο  (4,9 ΜΒ)


Μελέτες αναπτύξεως του θεσσαλικού χώρου / Γ. Νάκας  pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)  


Προοπτικές και δυνατότητες για ανάπτυξη του θεσσαλικού χώρου / Αντώνης Τορτοπίδης  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)  


Το νερό εθνική ανάγκη / Χρ. Θανόπουλος  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)  


Ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για αρδεύσεις και υδρεύσεις ζώων / Ιππ. Πατμανίδης  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)  


Αξιοποιούμενα ύδατα Θεσσαλίας : υπάρχουσες μελέτες και έργα / Παναγιώτης Κυριαζής  pdf  κείμενο  ( 2 ΜΒ)


Συνοπτικά στοιχεία για το αρδευτικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και γενικές σκέψεις για την επίλυσή του / Κ. Στασινόπουλου, Θ. Μαντζιάρα, Λ. Λαζαρίδη  pdf  κείμενο  (5,7 ΜΒ)  


Δυνατότητες ορθολογικής αντιμετωπίσεως της ρυπάνσεως των υδάτων του Πηνειού / Θ. Ξανθόπουλος  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)  


Προσέγγιση ορθολογικού προγραμματισμού διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στον Πηνειό / Φ. Βεϊνόγλου, Δ. Ζαφειρόπουλου, Γ. Κούλα  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)  


Το πρόβλημα της ρυπάνσεως των επιφανειακών ρευμάτων - βιομηχανικά απόβλητα : προτάσεις για τον θεσσαλικό χώρο / Χρ. Τσιότρας  pdf  κείμενο  (5,1 ΜΒ)


Ανάγκες σε νερό για βιομηχανίες και βιοτεχνίες που υπάρχουν στον θεσσαλικό χώρο / Δ. Λύτρας  pdf  κείμενο  (803 ΚΒ)


Υπολογισμός των αναγκών σε νερό για άρδευση στο θεσσαλικό χώρο / Γεωργίου Χατζηλάκου  pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ)  


Τα εκμεταλλεύσιμα υπόγεια ύδατα της Θεσσαλίας / R.Hyber, Θ.Γκόφα  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)  


Κίνδυνος από την ηυξημένη αμμοπεριεκτικότητα του νερού των γεωτρήσεων / Αθανασίου Νασίκα  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)  


 

 

 

3ος τόμος        


Τεχνητός εμπλουτισμός των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων με επιφανειακά νερά / Χρήστου Τζιμόπουλου  pdf  κείμενο  (4,5 ΜΒ)  


Το υδάτινο δυναμικό των σχιστόλιθων του Πηλίου / Παύλου Μαρίνου  pdf  κείμενο  (867 ΚΒ)  


Για τη μελέτη της δίαιτας υδροφόρων στρωμάτων με ελεύθερη υπόγεια στάθμη νερού / Ζαφειρίου Γ. Παπαζαφειρίου  pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)  


Αξιοποίηση πεδιάδας Λαρίσης - Κάρλας / Ι. Έξαρχος  pdf  κείμενο  (4,3 ΜΒ)  


Για ένα κρατικό αρδευτικό δίκτυο / Σύνδεσμος Επιστημόνων Λάρισας  pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)  


Μακροπρόθεσμα προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως με βάση την αναπτυξιακή χωρητικότητα σε ορισμένα χρονικά όρια / Δημ. Κωνσταντινίδη  pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)  


Απόψεις επί της μελέτης του φράγματος Κρύας Βρύσης / M.Gavard, Θ.Δράκου  pdf  κείμενο  (4,5 ΜΒ)  


Εκτροπή υδάτων από τον Αχελώο προς Θεσσαλία και ενεργειακή οικονομία / Ορέστη Παπαγεωργίου  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)  


Γύρω στη μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοσθεί στο πρόβλημα του εμπλουτισμού της Θεσσαλίας με νερά από τη Δυτική Ελλάδα / Γρηγόρη Ευστρατιάδη  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)  


Εκτροπή υδάτων από τον Αχελώο (από Λίμνη Συκιάς) προς τη θεσσαλική πεδιάδα / Στέλιου Μαγειρία  pdf  κείμενο  (21 ΜΒ)  


Γεωλογικές συνθήκες σήραγγας μεταφοράς νερού από τον Αχελώο προς την θεσσαλική πεδιάδα κάτω από την Πίνδο - Σήραγγα Μεσόχωρος Πορταΐκού / Παύλου Μαρίνου  pdf  κείμενο  (6,2 ΜΒ)  


Συμπεράσματα του συνεδρίου  pdf  κείμενο  (704 ΚΒ)