Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια (ΤΕΕ, ΔΠΘ, COPISEE, 20-22 Απριλίου 1980, Ξάνθη)

Μ 526

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Προσφώνηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. / Ευάγ. Α.  Κουλουμπή  pdf  κείμενο  (889 ΚΒ)


Η Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης όπως είναι σήμερα / Α.  Τσακμιράνη-Γεωργακοπούλου   pdf  κείμενο  (499 ΚΒ)


Προσφώνηση του Προέδρου του Τμήμ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης του Τ.Ε.Ε. / Δ. Μπεζάς  pdf  κείμενο  (214 ΚΒ)


Εξοικονόμιση Ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια/ Ν.  Μάρτης  pdf  κείμενο  (454 ΚΒ) 


Η Αρχιτεκτονική σα σύστημα ενέργειας – το ξεκίνημα μιας καινούργιας εποχής /Χρ. Γ. Αθανασόπουλος  pdf  κείμενο  (7,7 ΜΒ) 


Εξοικονόμηση ενέργειας:Οικονομική θεώρηση / Ι. Ε.  Σαμουηλίδης  pdf  κείμενο  (5,2 ΜΒ)


Attitudes towards energy shortage in buildings / G. Birkan  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)     


Συστήματα εξοικονομήσεως ενέργειας σε κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων / Ε. Ν. Καραμπατέας, Ε. Τριάντης  pdf  κείμενο  (9,4 ΜΒ)


Fenestration and heat flow through windows / M. A. Papadopoulos, K. N. Axarli  pdf  κείμενο  (7,4 ΜΒ)


Προσθήκη – βελτίωση Θερμομόνωσης και εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως σε υφιστάμενα κτίρια / Μ.  Παπαδόπουλος, Ε. Π. Τσίγκας, Ν. Χρυσομαλλίδου-Ηλιοπούλου  pdf  κείμενο  (6,4 ΜΒ)


Περί της υγρομονώσεως των κατασκευών / Αι. Γ. Κορωναίος  pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Θέρμανση, αερισμός, κλιματισμός χώρων και οικιακό θερμό νερό/ Ι. Παπαδημητρίου  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Αριστοποίηση της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας για κίνηση και φωτισμό / Δ. Ευθυμιάτος  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Συστήματα αυτόματου ελέγχου και ρυθμίσεως της λειτουργίας των διαφόρων εγκαταστάσεων / Π. Ν.  Παρασκευόπουλος  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Αναθεώρηση των συνθηκών του τεχνητού εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Η συμβολή των ενοίκων στην τήρηση των νέων συνθηκών / Ν.Γ.  Κουμούτσος, Γ.Μ.  Κοντορούπης  pdf  κείμενο  (7,5 ΜΒ)


Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστού για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια / Σ. Καζιάνης  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Energy saving in existing buildings with regenerative evaporative cooling / N.J. Stoitchkov  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Θερμιδομετρητές εξατμίσεως και θερμοστατικές βαλβίδες / Π.  Ορφανίδης   pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Η ηλιακή ενέργεια και οι ενδεικνυόμενες χρήσεις της σε υφιστάμενα κτίρια / Γ. Βαχτσεβάνος, Β. Δόρφανης, Δ. Δαγκάκης  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


The energy problem and the impact of energy conservation in Cyprus / N.S. Symeonides, A.M. Constantinou  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


The contribution of energy audits in the commercial and industrial sectors towards the energy conservation effort / A.M. Constantinou  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Εισαγωγή στη λειτουργία των θερμοαντλιών / Π.  Μοσχοβίτης  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Το παρόν και το μέλλον της αντλίας θερμότητος / Γ. Συντζανάκης  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Συμπερασματικός απολογισμός  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)