Χωροταξία και ανάπτυξη (ΤΕΕ, 3 Δεκεμβρίου 1980, Αθήνα) . Β' προσυνεδριακή ημερίδα (Συνέδριο για την Ανάπτυξη)

M 583

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


ΚΕΠΑ - Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη / Χ. Ανταχόπουλος pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Χωροταξία και Ανάπτυξη / ΜΕ Θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Επίπεδο ζωής, ποιότητα ζωής και προβληματικές περιοχές / Πατέλης Γ.Δ. pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Προβληματικές περιοχές, έννοια αίτια και προοπτικές επιλύσεως του προβλήματος / Μ. Γεώρ. Σαρηγιάννης pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Η κυβερνητική πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης και η εφαρμογή της / Ρ. Καλοκάρδου pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Οι Δημόσιες επενδύσεις ως μέσο ασκήσεως περιφερειακής πολιτικής στην περίοδο 1974-1979 / Α. Τορτοπίδης pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Το Χωροταξικό πρόβλημα του Αιγαίου / Ι. Γιαννόπουλος, Χ. Ζαμπέλης, Ι. Μινόγλου, Ι. Μπορνόβας, Μ. Μυρίδης, Ι. Πατέλης, Γ. Τιμογένης, Δ. Ψαρρός pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Σχέση, στόχοι και διαδικασίες του οικονομικού προγραμματισμού και του χωροταξικού σχεδιασμού / Γεώργιος Μ. Σαρρηγιάννης pdf  κείμενο  (552 ΚΒ)


Σχετικά με το ζήτημα των λεγόμενων «προβληματικών περιοχών» / Ομάδα Αρχιτεκτόνων - Πολεοδόμων pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)