Παιδεία - Έρευνα - Τεχνολογία (ΤΕΕ, 28 Ιανουαρίου 1981, Αθήνα) . Γ' προσυνεδριακή ημερίδα (Συνέδριο για την Ανάπτυξη)

M 592

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Σύγχρονη τεχνολογία: ανάγκη για νέα κοινωνική οργάνωση / Ε. Κουλουμπής pdf  κείμενο  (6,1 ΜΒ)


Σκέψεις για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας / Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας pdf  κείμενο  (5,7 ΜΒ)


Τεχνολογικές επιλογές και δυνατότητες της Ελλάδος / Χ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (5,4 ΜΒ)


Παρέμβαση της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Παιδείας pdf  κείμενο  (945 ΚΒ)


Η τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η διαλεκτική της σχέση με την κατάσταση της παιδείας και της έρευνας / Δ. Ρόκος


Οργάνωση και περιεχόμενο των φορέων της εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε επίπεδο στελεχών / Α. Καλοφωλιάς pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Μερικές σκέψεις και προτάσεις πάνω στις σχέσεις εκπαιδευτικού μηχανισμού και κοινωνίας στην Ελλάδα. / Σ. Πεσμαζόγλου pdf  κείμενο  (8,6 ΜΒ)


Εισήγηση στην ημερίδα Τ.Ε.Ε. "Παιδεία - Έρευνα - Τεχνολογία". / Π. Τζώνος