Η βιομηχανία στην Ελλάδα (18-20 Νοεμ.,1980 : Θεσσαλονίκη) . Ανακοινώσεις προσυνεδρίου

M 598

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Οι αδυναμίες της Ελληνικής βιομηχανικής αναπτύξεως / Μ. ΝεγρεπόντηΔελιβάνη pdf  κείμενο  (4,9 MB)


Το πρόβλημα της περιφερειακής βιομηχανικής ανάπτυξης-Βόρεια Ελλάδα, ορισμένες πλευρές της βιομηχανίας της / Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών pdf  κείμενο  (2,8 MB)


Βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα / Δημ. Αρσένης, Δ. Σακιχλής pdf  κείμενο  (4 MB)


Η βιομηχανία στην Κεντρική Μακεδονία / Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικού Περιβάλλοντος ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας  (Γ. Ριτζούλης, Σακιζλής, Χ. Τσακνάκης, Β. Χατζηαθανασίου) pdf  κείμενο  (184 KB)


Το ιστορικό της ανάπτυξης της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη / Κ. Μοσκώφ pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Μορφή Ελληνικής εκβιομηχάνισης / Κων. Ισαακίδης pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Οι γεωργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα / Π. Αθανασόπουλος, Ι. Μεταξόπουλος, Κ. Λαζανάς pdf  κείμενο  (3,2 MB)


Προβλήματα και προϋποθέσεις αναπτύξεως της Ελληνικής βιομηχανίας ξύλου / Νικόλαος Ι. Στάμου pdf  κείμενο  (3,2 MB)


Εξωηλεκτρική χρήση του λιγνίτη - πιθανές εφαρμογές εις τον ελληνικό χώρο / Νικόλαος Ρόζας pdf  κείμενο  (3 MB)


Βιομηχανία μέσων παραγωγής / Κίνηση Δημοκρατικών Επιστημόνων Θεσ/νίκης pdf  κείμενο  (2,7 MB)


Προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής χημικής βιομηχανίας / Δ. Λιάπης, Α. Μιχόπουλος, Α. Ι. Καράμπελας pdf  κείμενο  (4,6 MB)


Βαρειά χημική βιομηχανία (ενδιάμεσες πρώτες ύλες) / Κίνηση Δημοκρατικών Επιστημόνων Θεσ/νίκης pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Δυνατότητες χρησιμοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην ελληνική βιομηχανία / Ν.Ι. Κασαμπαλίδης, Κ. Ν. Πάττας, Χ. Κατεμλιάδης, Δ. Μήρτσος, Κ. Νικολαΐδης pdf  κείμενο  (7,5 MB)


Παγκόσμιες εξελίξεις στη ζήτηση και προσφορά ενέργειας / Β. Αντωνιάδης pdf  κείμενο  (1 MB)


Συμπαραγωγή ατμού - ηλεκτρισμού / Χριστοδούλου , Π. pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Συνθετικά υλικά σε σύγκριση με παραδοσιακά υλικά (χαρτί, ύαλος, μέταλλα) / Ζ. Ζηνοβιάδης pdf  κείμενο  (731 KB)


Βιομηχανία και ενέργεια / Γ. Τζιώλας, Δ. Μήρτσος pdf  κείμενο  (3,3 MB)


Η τεχνολογία στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - προοπτικές / Συλ.Μηχ.-Ηλ. Β. Ελλάδος (Γ. Ξυπτεράς, Β. Παπαθανασίου, Θ. Τσιμπούκης, Β. Χατζηθανασίου) pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Η εκβιομηχάνιση της Ελλάδας, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνολογική ανάπτυξη / Βύρων Βακλαβάς pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Αξιοποίηση των οικιακών απορριμμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - Τεχνοοικονομική μελέτη / Α. Ζαμπανιώτης, Α. Καράμπελας pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Χωροταξική κατανομή των βιομηχανιών και πολιτική των κινήτρων / Ζαχ. Πατρίκιος, Β. Μέλλος pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Βιομηχανία και ξένο κεφάλαιο / ΚΚΕ - Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης pdf  κείμενο  (5 MB)


Το νομικό καθεστώς των επενδύσεων του ξένου κεφαλαίου / Δημήτρης Παπαφιλίππου, Ιουλιέτα Τσαπράζη pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνία - οικοτεχνία) / Δημοκρατική Κίνηση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Θεσ/νίκης pdf  κείμενο  (4 MB)


Βιομηχανία και ανώτατη τεχνική εκπαίδευση / Β. Παπαθανασίου, Θ. Τσιμπούκης, Β. Χατζηαθανασίου pdf  κείμενο  (2,6 MB)


Μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση: ο θεσμός και η σύνδεσή του με την ορθολογιστική ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας / Θ. Αγγελίδης pdf  κείμενο  (6,8 MB)


Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στη δυτική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θασσαλονίκης και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους αντίστοιχους οικισμούς / Συντονιστική Επιτροπή Δυτικών Συνοικιών για την προστασία του περιβάλλοντος pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Το νομοθετικό πλαίσιο της άσκησης του χημικού επαγγέλματος και η έκταση της παραβίασής του στη βιομηχανία της Β. Ελλάδος / Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας. Τμήμα Β. Ελλάδος pdf  κείμενο  (616 KB)


Το εργατικό ατύχημα στην βιομηχανία / Σύλ. Μηχ/γων  Ηλ/γων Β. Ελλάδος (Π. Μονέδας, Α. Τσιμπούκης ) pdf  κείμενο  (4,7 MB)


Ο ρόλος του μηχανικού στα στάδια εξελίξεως μιάς βιομηχανικής επενδύσεως / Β. Αντωνιάδης pdf  κείμενο  (2,1 MB)