Η βιομηχανία στη Θεσσαλία (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1980, Λάρισα) , πρακτικά

M 600

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Σημείωμα ΔΕ – Πρόγραμμα - Χαιρετισμοί pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Η βιομηχανία στην Ελλάδα / Λ. Μόσιαλος pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Ιστορική αναδρομή στη βιομηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλίας / Α. Κούρκουλος pdf  κείμενο  (4,9 ΜΒ)


Νομαρχία Λαρίσης - Δ/νση Υγιεινής pdf  κείμενο  (693 ΚΒ)


Ιστορική πορεία και χωροταξική κατανομή βιομηχανίας στη Θεσσαλία / Α. Βλιτσάκης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ιστορικό της νομοθεσίας για βιομηχανική αποκέντρωση (και η επίδρασή της στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας) / Αθ. Σαπουνάς pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ο ρόλος του μηχανικού στη βιομηχανική παραγωγή / Δ. Λύτρας pdf  κείμενο  (298 ΚΒ)


Βιομηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλίας – Προοπτικές/ Μ. Νικολινάκος  pdf  κείμενο  (94 ΚΒ)


Ερωτήσεις – παρεμβάσεις (α’ σειρά εισηγήσεων) pdf  κείμενο  (703 ΚΒ)


Ισόρροπη ανάπτυξη της βιομηχανίας στη Θεσσσαλία προϋπόθεση και βάθρο για την ευημερία της / Γ. Α. Χατζηλάκος pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Αξιοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής από τη βιομηχανία στη Θεσσαλία / Μ. Καγκάς  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Μεταποίηση και γεωργική παραγωγή στη Θεσσαλία / Γεωπονικός Σύλλογος Νομού Λαρίσης pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Δυνατότητες οργάνωσης του δευτερογενή τομέα σε μια αγροτική περιοχή της Καρδίτσας / Φ. Μαργαρίτη pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Βιομηχανία και ΕΟΚ / Π. Ντούσκος pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Ερωτήσεις – παρεμβάσεις (β’ σειρά εισηγήσεων) pdf  κείμενο  (232 ΚΒ)


Συνθήκες δουλειάς στη βιομηχανία και συνέπειες στους εργαζόμενους / Εργατικό Κέντρο Λαρίσης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εκβιομηχάνιση σαν μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης – Η περίπτωση του Θεσσαλικού χώρου / Μ. Μοδινός  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Η συμβολή της βιοτεχνίας στην ανάπτυξη της βιομηχανίας / Εισήγηση Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Λαρίσης  pdf  κείμενο  (539 ΚΒ)


Βιομηχανία και μεταφορές / Φ. Μερτζάνης pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδας βιολογικού καθαρισμού και κατεργασίας ιλύος στη μείζονα περιοχή Βόλου / Αθ. Κουτσούκος pdf  κείμενο  (910 ΚΒ)


Κριτική της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσσαλίας / Δ. Πιτσιώρης  pdf  κείμενο  (658 ΚΒ)


Ερωτήσεις – παρεμβάσεις (γ’ σειρά εισηγήσεων) – Κλείσιμο προσυνεδρίου pdf  κείμενο  (352 ΚΒ)


Συμπερασματικός απολογισμός / Λ. Μόσιαλος pdf  κείμενο  (221 ΚΒ)