Η βιομηχανία στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Δυτ. Ελλάδα (ΤΕΕ – Τμ. Δυτικής Ελλάδας, 26-28 Νοεμβρίου 1980, Πάτρα)

 

Μ 630

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1ος τόμος


Μόνιμη επιτροπή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Εργασιακό περιβάλλον / Γ. Καπουράλος  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Αγροτοβιομηχανίες Ν. Αχαϊας & Πελοποννήσου / Δ. Κόλλιας  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ο ρόλος του ξένου κεφαλαίου – Η Ελληνική βιομηχανία / Μ. Καλογεράκης  pdf  κείμενο  (5,7 ΜΒ) 


Η βιομηχανική ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης / Α. Καρβέλης, Ν. Παναγόπουλος  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ) 


Βιομηχανική ανάπτυξη και περιβάλλον στην περιοχή της Πάτρας / Δ. Σπαρτινού  pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ)


Βιομηχανία και μεταφορές στη Δυτική Ελλάδα / Γ. Λυμπεράτος  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)     


Απόβλητα σε βιομηχανικές ζώνες / Θ. Στάθης  pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Χρηματοδότηση βιοτεχνίας / Δ.  Παπανδρέου  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Προστασία της υγείας των εργαζομένων στον αμίαντο / Ν.  Ασπράγγαθος  pdf  κείμενο  (7,8 ΜΒ)


Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες οικοδομικών υλικών στη Δυτική Ελλάδα/ Δ. Σιδηρόπουλος  pdf  κείμενο  (7 ΜΒ)


Φορολογικά πιστωτικά κίνητρα / Σ. Δεμαρτινός  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Ηλεκτρική βιομηχανία στην Ελλάδα – Σημερινή διάρθρωση και προοπτικές / Σ. Σαφάκας  pdf  κείμενο  (5,6 ΜΒ)


Ο ρόλος του μηχανικού στη βιομηχανία / Α. Βερνάρδης  pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Η περιφερειακή ανάπτυξη και οι περιφερειακοί λογαριασμοί / Α. Τσιμπούκη  pdf  κείμενο  (13 ΜΒ)


Η εργαζόμενη γυναίκα στη βιομηχανία της Δυτικής Ελλάδας / Β. Τσίρου, Α. Γιαννακοπούλου  pdf  κείμενο  (5,1 ΜΒ)


Η γυναικεία παρουσία στη βιομηχανία της Πάτρας / Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Χωροθέτηση βιομηχανίας ειδικά στην Πάτρα/ Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Πάτρας  pdf  κείμενο  (4,9 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος

 

 


Ο ορυκτός πλούτος της Δ. Ελλάδας / Δ. Παπαμαντέλλος  pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Το εργοστάσιο πετροχημικών στο Κρυονέρι και οι επιπτώσεις βιομηχανικής ρύπανσης στο περιβάλλον / Α. Μπαράκος, Δ. Παπαμαντέλλος, Β. Στιβανάκης, Χ. Στρεμένος  pdf  κείμενο  (6,7 ΜΒ)


Ανώτατη εκπαίδευση και βιομηχανική ανάπτυξη / Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Κίνηση  pdf  κείμενο  (5,7 ΜΒ)


Μελέτη των δυνατοτήτων της ατμόσφαιρας στο χώρο της Δυτ. Ελλάδας για την απόθεση βιομηχανικών λυμάτων  / Ε. Μαραζιώτης  pdf  κείμενο  (4,5 ΜΒ)


Εταιρεία προστασίας τοπίου και περιβάλλοντος/ Π. Κοσιώνης  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Ιστορικές τάσεις της βιομηχανίας Νοτιοδυτικής Ελλάδος και σύγχρονοι προβληματισμοί / Ν. Ζαγουράς  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Το ποσοστό υπεραξίας στην Ελληνική βιομηχανία / Θ. Λιανός  pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Η εξέλιξις της επαρχιακής βιομηχανίας και η θετική συμβολή της εις την ανάπτυξιν της επαρχιακής Ελλάδος / Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος  pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


Η βιομηχανία της περιοχής και η ένταξη στην ΕΟΚ: ανάπτυξη ή στασιμότητα / Π. Μεταξάς, Κ. Μελισσαρόπουλος  pdf  κείμενο  (9,7 ΜΒ)


Θέση και  δυνατότητες της βιομηχανίας στην Ελλάδα, στον διεθνή καταμερισμό εργασίας / Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πατρών  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


Βιομηχανία και  πολιτισμός/ Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Πάτρας  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Η συμμετοχή του Ανανεωτικού Εργατικού Μετώπου (ΑΕΜ)  στο συνέδριο / Γ.  Βουρλιόγκας  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Αγροτική οικονομία και βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής / Κ.  Αγγελόπουλος, Χ. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (7,9 ΜΒ)


 Διάρθρωση, παραγωγική βάση και χαραχτήρας της βιομηχανίας της περιοχής Δυτικής Ελλάδας / Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση  pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)