Ακουστική: από το αρχαίο θέατρο μέχρι σήμερα(ΤΕΕ – Τμ. Μαγνησίας, 20 - 21 Ιουνίου 1981 , Βόλος)

M 631

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισαγωγικό σημείωμα / Ε. Τζεκάκης pdf  κείμενο  (334 ΚΒ)


Προσφωνήσεις pdf  κείμενο  (702 ΚΒ)


Certaines reflexions sur les problems dans le domaine des infra-sons et les tres basses frequences / D. Dimitrov pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Computer ray-tracing technique / A. Kulowski pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ο ρόλος των διεθνών οργανώσεων στην καταπολέμηση του θορύβου / Γ. Σημαντώνης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Παραδείγματα βιομηχανικών ηχομονώσεων / Θ. Αργουδέλης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Η κτιριακή ηχοπροστασία στην Ελλάδα / Ε. Τζεκάκης  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Ηχομόνωση προσόψεων κτιρίων / Σ. Κονιδάρης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Συνθήκες στερεοφωνικής λήψεως σε μεγάλους χώρους / Γ. Παπανικολάου  pdf  κείμενο  (827 ΚΒ)


Φωνηματική στατιστική ανάλυση της ελληνικής γλώσσας / Κ. Βαλεοντής  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Ι «Κτιριακή Ακουστική» pdf  κείμενο  (7,6 ΜΒ)


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ΙΙ «Έλεγχος του θορύβου»   pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ)