Ανάπτυξη στην Ελλάδα: πρακτικά προσυνεδρίου (ΤΕΕ – Τμ. Μαγνησίας, 24-26 Φεβρουαρίου 1981, Βόλος)

 

Μ 635

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Πρόλογος  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Η περιοχή Μαγνησίας σε σχέση με το συγκοινωνιακό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης / Γ. Γιαννόπουλος  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)

 


Η Περιφερειακή ανάπτυξη στη Θεσσαλία / Κ.Δ. Πρίντζος  pdf  κείμενο  (774 ΚΒ)

 


Ανάπτυξη και περιβάλλον / Σύλλογος. Επιστημόνων Μαγνησίας  pdf  κείμενο  (702 ΚΒ)

 


Ο Παγασητικός και η ανάπτυξη του Νομού Μαγνησίας / Β. Ματσάγγος  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)

 


Προστασία περιβάλλοντος / Π. Βούλγαρης  pdf  κείμενο  (902 ΚΒ)

 


Η συμβολή των θαλάσσιων μεταφορών στην ανάπτυξη με ιδιαίτερη αναφορά στο λιμάνι του Βόλου / Ι. Αντωνόπουλος  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)

    


Σημερινή κατάσταση του λιμανιού του Βόλου / Μ. Παπαϊωάννου  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)

 


Ανάπτυξη του λιμανιού μείζονος περιοχής Βόλου / Α. Δουμπιώτης  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)

 


Προβληματισμοί και επιλογές για μια ισόρροπη ανάπτυξη Λιμανιού και Πόλης / Σ. Μαλικέντζος  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Προβλήματα Λιμανιού Βόλου / Φ. Βαρότση  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)

 


Η διαμετακομιστική γραμμή Βόλου στην 3ετία που πέρασε / Ι. Ταμίας  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)

 


Η ανάπτυξη του Βόλου κρίνεται στην Αθήνα / Θ. Παπαγιάννης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)

 


Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφερειακή ανάπτυξη / Μ. Κουντούρης  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Φυσικές και Οικονομικές συνθήκες του Νομού Μαγνησίας / Χ. Πέρκας  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)

 


Η γεωργική ανάπτυξη στο Ν. Μαγνησίας / Γεωπονικός Σύλ. Μαγνησίας  pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)

 


Γεωργική και Τουριστική ανάπτυξη / Π. Μωραϊτης  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)

 


Η συμβολή της εκπαίδευσης στην Περιφερειακή ανάπτυξη / Κ. Μαυρομάτης  pdf  κείμενο  (5,2 ΜΒ)

 


Κατάσταση εκπαίδευσης στο Ν. Μαγνησίας / Ομάδα παιδείας του συνδέσμου Επιστημόνων Μαγνησίας  pdf  κείμενο  (5,2 ΜΒ)

 


Προβλήματα και υποδομή παιδείας / Α. Τσαλαπάτας  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)

 


Οι επιπτώσεις της ανάπτυξης στην Υγεία και στις εγκαταστάσεις Υγείας / Ε. Κάστρο  pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)