Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας (ΤΕΕ, 25-30 Μαΐου, 1981 : Αθήνα) 

Μ 653

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος


Μονοπωλιακή διάρθρωση και όροι αξιοποίησης του κεφαλαίου στην Ελλάδα / Γιάννης Δραγασάκης  pdf  κείμενο  (6,3 MB)


Εσωτερικοί και εξωτερικοί όροι της οικονομικής ανάπτυξης / Γιάννης Σαμαράς  pdf  κείμενο  (2,5 MB)


Οικονομική ανάπτυξη από την ιστορική και τη θεωρητική σκοπιά / Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Αυτόνομη ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας / Ιωσήφ Παντελίδης  pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)  


Η ανεργία στην Ελλάδα / Ροσέτος Φακιολάς  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Ανάπτυξη και απασχόληση / Στέργιος Μπαμπανάσης  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Ανάπτυξη και ταξική διάρθρωση / Νίκος Κοτζιάς, Νίκος Παπαγεωργίου  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)     


Ο ρόλος της ΔΕΗ και η παρέμβαση των εργαζομένων σ’αυτή στις διαδικασίες της ανάπτυξης / Αναστ. Αμαλλος, Αντών. Τσιρίγος  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Παιδεία τεχνική εκπαίδευση και ανάπτυξη / Γεώργιος Βουδούρης, Νίκος Κουρής, Αριστείδης Μπαλτάς  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα / Γιώργος Μπουρίτσας  pdf  κείμενο  (613 ΚΒ)


Η προγραμματισμένη διαχείριση της οικονομικής ανάπτυξης / Πέτρος Ντούσκος  pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ)


Ανάπτυξη και εξάρτηση / Γιάννης Τομπρογιάννης  pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


Προσδιορισμοί για την ανάπτυξη της υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας στη χώρα μας. Το οργανωτικό και το δομικό πλαίσιο του προβλήματος / Αρης Σισσούρας  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Η εξέλιξη βασικών χαρακτηριστικών του προϋπολογισμού τα τελευταία 30 χρόνια / Σοφία Μάρη  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ανάπτυξη και πληροφόρηση – Μέσα ενημέρωσης / Γιάννης Πατέλλης  pdf  κείμενο  (614 ΚΒ)


Το κράτος και ο δημόσιος τομέας στο οικονομικό σύστημα της Ελλάδος / Μάριος Νικολινάκος  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Συμμετοχή των εργαζομένων και συνδιαχείριση, αυτοδιαχείριση, δημοκρατικός σχεδιασμός / Γιώργος Ρούσης  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις φορείς αναπτύξεως / Λουκάς Μ. Κυριακόπουλος  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ) 


Η συμβολή των φορέων λαϊκής βάσης στην περιφερειακή ανάπτυξη – Ένα μοντέλο για την Αιτωλοακαρνανία / Αθαν. Καρβέλης, Νικ. Παναγόπουλος  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η συνεταιριστική δομή βασικός φορέας ανάπτυξης σε συνθήκες δημοκρατικού προγραμματισμού / Κώστας Μαλίσσος  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Ο ρόλος των εργατικών συνδικάτων και των άλλων μαζικών φορέων στην ανάπτυξη / Κ. Παπαχριστοδούλου  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Περί μιας άλλης ανάπτυξης στην Ελλάδα - Αναζητήσεις σχεδίων για το άμεσο μέλλον Στέλιος Π. Καφαντάρης   pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Εταιρείες λαϊκής βάσης / Κυριάκος Σ. Σαχανίδης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Οργανα και θεσμολογικοί φορείς του προγραμματισμού της οικονομικής αναπτύξεως / Αιμίλιος Ζαχαρέας  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


          

 

 

2ος τόμος


Θέσεις του Τ.Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας / Ι. Ζηρίνης, Ν. Μπατιστάτος, Α. Ρόζεμπεργκ  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Τεχνολογική υποδομή και ανάπτυξη: η περίπτωση της πυρηνικής τεχνολογίας / Ηλίας Τζαμουράνης  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ) 


Ενέργεια και ανάπτυξη / Δ. Πολυχρονόπουλος  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Τεχνολογική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Το παράδειγμα της βιοτεχνολογίας / Μανώλης Κούκιος  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)  


Προτάσεις για την τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδος / Δ. Δενιόζος, Α. Κτενάς κ.ά.  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ) 


Ανάγκη και δυνατότητες ανάπτυξης Χημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα / Επιστημονική Επιτροπή Τεχνολογίας Χημικής Βιομηχανίας Τ.Ε.Ε.  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Ο ρόλος της βασικής έρευνας στην ανάπτυξη τεχνολογίας / Α. Θεοφίλου, Ν. Αντωνίου  pdf  κείμενο  (797 ΚΒ)     


 Η έρευνα για την τεχνολογική εξέλιξη και το πρόβλημα της ανάπτυξης δυνατότητες και προοπτικές / Βύρων Βακλαβάς  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Ένα οργανωτικό σχήμα των ερευνητικών φορέων στην Ελλάδα / Μαίρη Τρυπιά  pdf  κείμενο  (383 ΚΒ)


Ορυκτός πλούτος και ανάπτυξη / Χ. Αργύρης, Ι. Μαυρούλιας  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Μεταλλευτική - Λατομική ζώνη Χ. Αργύρης  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ) 


Η ανάπτυξη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου / Γεώργιος Κ. Κοκκινάκης  pdf  κείμενο  (940 ΚΒ)


Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας / Ρ. Σπυρόπουλος  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές – παράγοντας ανάπτυξης / Κ.Π. Σγουρής, Α.Ν. Σαφάκας  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Διεθνής καταμερισμός εργασίας και κατασκευές /  Δ. Σιδηρόπουλος,  Ε. Χαλκιοπούλου   pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Η συμβολή των δομικών υλικών και των μεθόδων κατασκευής στην υλικοτεχνική ανάπτυξη της Χώρας / Τ.Ε.Ε. – Μ.Ε.Ε. Δομικών Υλικών και Στοιχείων  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Προβλήματα ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας / Γίώργης Πανιτσίδης  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Η γεωργία στο πλαίσιο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας / Δανάη Κακουσσαίου-Μυλωνάκη  pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Γεωργικοί συνεταιρισμοί :Θεμελίωση, λειτουργία και προβλήματα / Θεόδωρος Λιανός  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ) 


Γεωργική ανάπτυξη της Θεσσαλίας / Κώστας Δεληγιάννης  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Αγροτοβιομηχανικός συν/σμός / Σπ. Βελόνης  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής μας και οι παράγοντες που θα επιδράσουν σε αυτή / Ιωάννης Π. Παπανικολάου  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


 

 

 

3ος τόμος


Η ρύπανση του περιβάλλοντος / Π.Α.Σ.Κ. Φυσικών  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος / Γ. Αμπατζόγλου, Ε. Βαλιάντζα κ.ά.  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Πολιτική της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και προοπτικές / Δ. Γερούκαλης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Οι αναπτυξιακές επιλογές από τη σκοπιά των βιολογικών επιστημών / Γ. Βαβίζος, Ρ. Γιαννόπουλος  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ) 


Η σημασία του πολιτιστικού παράγοντα στη διαδικασία της Ανάπτυξης / Αθηνά Π. Αθανασούλη  pdf  κείμενο  (4,8 ΜΒ)


Παράδοση και ανάπτυξη / Σωκράτης Κουγέας  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Γυναίκα και ανάπτυξη σήμερα και προοπτικές στη χώρα μας ένα από τα ποιοτικά προβλήματα της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας / Δανάη Καλτσίδου  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)    


Χωροταξική οργάνωση υγειονομικών υπηρεσιών: η περίπτωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης / Παν/μιο   Πατρών , Ομάδα Μελετών Προγραμματισμού Υγείας  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και οικονομική ανάπτυξη. Δυνατότητες και περιορισμοί / Ν. Τάτσος  pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση-φορέας κοινωνικού σχεδιασμού και ρυθμιστής της περιφερειακής ανάπτυξης / Ελενα Χαλκουτσάκη-Καλτσούλα  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή διαδικασία / Μιλτιάδης Παπαϊωάννου  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και λαϊκή συμμετοχή στη διαδικασία της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης / Π. Παπαγιάννης  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Ρόλοι και δυνατότητες συμμετοχής των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφερειακή ανάπτυξη / Σάββας Σταματιάδης  pdf  κείμενο  (850 ΚΒ)


Ανάπτυξη της πόλης και Τοπική Αυτοδιοίκηση – με έμφαση στο παράδειγμα της Αθήνας / Γρηγόρης Μ. Διαμαντόπουλος  pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Τα αίτια των Περιφερειακών ανισοτήτων στη χώρα μας / Γ. Σταθάκης  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Για μια εναλλακτική θεωρία και πρακτική στην Περιφερειακή ανάπτυξη / Κωστής Χατζημιχάλης  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Κτηματολόγιο, πολιτική γής και αναδασμός / Δημ. Κλ. Ρόκος  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Πολιτική γής και ανάπτυξη / Νίκος Τριάντης  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Η ανάπτυξη και προστασία της παράκτιας ζώνης στην Ελλάδα / Μάριος Καμχής  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


 (Υπ) ανάπτυξη τουριστική ανάπτυξη και οργάνωση του χώρου / Ηλίας Τ. Μπεριάτος  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Για ένα δημοκρατικό χωροταξικό σχεδιασμό / Μιχάλης Τσουκιάς  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Η πολεοδομική πρόσοδος στο Ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης / Κ. Θεοχάρης  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Παράμετροι Περιφερειακής ανάπτυξης / Ελένη Δεργκάλιν  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Η εικόνα μιάς πόλης. Μία νέα θεώρηση του φαινομένου της ακμής και παρακμής αστικών βιομηχανικών περιοχών / Β. Αγγελής  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Προϋποθέσεις και δυνατότητες για ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό και ανάπτυξη στην Ελλάδα / Σωτήριος-Στυλιανός Τρ. Μαγαλιός  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Η ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας / Γ. Χρυσικόπουλος  pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)


Προϋποθέσεις αναπτύξεως Ελληνικής βιομηχανίας / Γεώργιος Κοκκινάκης  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξη της μεταλλείας. Μεταλλευτικές περιοχές / Στέφανος Εξαδάκτυλος  pdf  κείμενο  (726 ΚΒ)


Η σκοπιμότητα των γεωτεχνικών χαρτογραφήσεων στις αναπτυξιακές μελέτες / Χρ. Αγγελίδης  pdf  κείμενο  (518 ΚΒ)


Συμβολή της αεροφωτογραφίας στην εκπόνηση αναπτυξιακών Περιφερειακών προγραμματισμών / Καλλέργης Δ. Θεοδωράτος  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


 

 

 

 

 

4ο τόμος


Διαρθρωτικά προβλήματα και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας / Παναγιώτης Ρουμελιώτης  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Συσσώρευση του κεφαλαίου και ανάπτυξη στη Νεώτερη Ελλάδα . (Οι ιστορικές ρίζες μιας καθυστέρησης) / Βασίλης Παναγιωτόπουλος  pdf  κείμενο  (482 ΚΒ)


Πολυεθνικές εταιρείες και ο ρολος αυτών στις υπό ανάπτυξιν οικονομίες / Γιάννης Κελίδης, Δημήτρης Κελίδης, Γιάννης Κοριλής  pdf  κείμενο  (6,4 ΜΒ)


Η ενεργειακή διάσταση μιάς στρατηγικής για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας στη δεκαετία του ’80 / Ι. Καλογήρου, Ν. Κουμούτσος, Δ. Μαρίνος-Κουρής  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ) 


Ανάπτυξη και τουρισμός σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο / ΤΕΕ/Τ.Α.Κ. Μ.Ε. Χωροταξικού Σχεδιασμού  pdf  κείμενο  (8,4 MB)


Ανάπτυξη του Θεσμού των εταιρειών λαϊκής βάσης / Γιάννης Ξ. Διαλυσμάς  pdf  κείμενο  (4,8 MB)


Οι λαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες : μία περίπτωση συμμετοχής των καταναλωτών στη δημιουργία επιχειρήσεων / Σταύρος Μ. Θεοφανίδης  pdf  κείμενο  (6,3 MB)    


Ο ρόλος της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας / Ανδρέας Καραχάλιος  pdf  κείμενο  (3,2 MB)


Ο ρόλος των γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη / Στέργιος Κατσανίδης  pdf  κείμενο  (4,9 MB)


Πολιτική της εξαρτημένης ανάπτυξης και περιφερειακή ανάπτυξη / Αθανάσιος Αργύρης  pdf  κείμενο  (5,4 MB)


Η περιφερειακή ανάπτυξη στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ. / Ανδρέας Καζάζης  pdf  κείμενο  (593 KB)


Αναπτυξιακή πολιτική γή στη χώρα μας και ειδικότερα στη Β. Ελλάδα / Δ. Τσιαπραλής  pdf  κείμενο  (7 MB)


Γεωγραφική κατανομή των παραμέτρων του Ελληνικού περιφερειακού προβλήματος / Γ. Γιαννούσης  pdf  κείμενο  (4,7 MB)


Διαρθρωτικές δομές και φορείς μιάς ορθολογικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης / Δημήτρης Βλάχος  pdf  κείμενο  (2,3 MB)


Αναγκαίος όσο ποτέ ο αναπροσανατολισμός στο πνεύμα και την πρακτική της περιφερειακής και αγροτικής αναπτυξιακής μας πολιτικής / Κων/νος Ιγνατιάδης  pdf  κείμενο  (3 MB)


Εξέλιξη, δυνατότητες και προοπτικές της Ελληνικής κτηνοτροφίας / Σωτήρης Λεοντίδης  pdf  κείμενο  (2,9 MB


Μεταφορές και ανάπτυξη στη Β. Ελλάδα / Γ. Γιαννόπουλος  pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Η συμβολή του ορυκτού πλούτου στην ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Γιώργος Γιαλόγλου, Δημήτρης Δρυμωνίτης   pdf  κείμενο  (6,6 MB)


Για ένα μοντέλο ανάπτυξης της χώρας / Αντώνης Τρίτσης  pdf  κείμενο  (5,4 MB)