5ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (TEE, 7-9 Μαΐου, 1981 : Λευκωσία)

M 654

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Εισηγήσεις


Σεισμική συμπεριφορά οπλισμένου σκυροδέματος / Θ. Τάσιος, Π. Πλαΐνης pdf  κείμενο  (5,1 ΜΒ)


Κανονισμοί σκυροδέματος / Γ. Πενέλης, Α. Πλάκας pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Γέφυρες - ολισθαίνοντες ξυλότυποι / Λ. Παπαοικονόμου pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Συστήματα και μέθοδοι κατασκευής έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Σ. Κουνάδης pdf  κείμενο  (7,9 ΜΒ)


Υπολογισμός - διαστασιολόγηση / Γ. Γκρός, Π. Σπυρόπουλος pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)

 


Συστήματα φορέων για τα κτηριακά έργα: περιγραφή και μεθοδολογία επιλογής / Β. Βαβαρούτας pdf  κείμενο  (5,3 ΜΒ)


Τα υλικά / Π. Κουφόπουλος, Χ. Οικονόμου pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


 

 

Ανακοινώσεις

 


Ένα δίκτυο μοντέλο για την διαδικασία συμπεριφοράς τάσεως – παραμορφώσεως του σκυροδέματος / Π. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Κρηπιδότοιχος και προβλήτα στα Ναυπηγεία Χαλκίδας Α.Ε. / Ν. Σκαρλάτος pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Διαφραγματικός τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μια σειρά προεντεταμένων αγκυρώσεων. Μελέτη με την μεταφορά πεπερασμένων στοιχείων / κ. Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)

 


Μεταφορά τέμνουσας μέσω βλήτρου για μονωτική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση  / Ε. Βιντζηλαίου, Θ.Π. Τάσιος pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)

 


Η μηχανική της επισκευής υποστυλωμάτων με μανδύα / Θ.Π. Τάσιος  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)

 


Δειγματοληπτική έρευνα για την ποιότητα έτοιμου σκυροδέματος στη Θες/νίκη / Β. Αλευράς, Ι. Τέγος, Α. Τρύφωνας pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Υπολογισμός του δείκτη πλαστικότητας για διατομές δομικών στοιχείων με ή χωρίς συμμετρικό οπλισμό όταν υπολογίζονται με τον κώδικα CEB-FIP (Σχέδιο για νέο ελληνικό  / Ι.Α. Τέγος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Συμπεριφορά του οπλισμένου σκυροδέματος στη φωτιά / Κυρ. Παπαϊωάννου pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)

 


Πρόταση για κατά προσέγγιση στατικό αντισεισμικό υπολογισμό πολυόροφης οικοδομής με πλαίσια από στύλους και στοιχεία / Ε. Μπινιάρης, Σ. Νικολάου, Κ. Στυλιανίδης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Συμβολή στον εντοπισμό παραμέτρων για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των κτιρίων του κέντρου της Θεσ/νίκης έναντι του σεισμού της 20/6/78  / Γ. Πενέλης, Κ. Στυλιανίδης, Μ. Σταυρακάκης pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Συνδέσεις προκατασκευασμένων τοιχωμάτων υπό ανακυκλιζόμενη διατμητική φόρτιση (Πειραματική έρευνα) / Ε. Τσουκαντάς, Θ. Τάσιος, Σ. Κουνάδης  pdf  κείμενο  (593 ΚΒ)


Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστού για την μελέτη γραμμικών στοιχείων από Ο.Σ. σε λογισμό με τον κανονισμό CEB/FIP 1978 / Κ. Καλός, Μ. Μητράντζας pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Βελτίωση του προτύπου «Τοπική συνάφεια – Τοπική ολίσθηση» / Π. Πλαΐνης, Θ.Π. Τάσιος pdf  κείμενο  (760 ΚΒ)


Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων σχολικού συγκροτήματος Πυλαίας Θεσ/νίκης / Α. Αθανασιάδου, Χ. Κιρπότιν, Π. Ψαρά-Φλωρίδου, Ε. Πελέκης, Α. Μιλτιάδου pdf  κείμενο  (707 ΚΒ)


Οπλισμένο με ίνες σκυρόδεμα. Μια πειραματική έρευνα μερικών σημαντικών ιδιοτήτων του / Η. Σταυρίδης, Δ. Θεοδωρακόπουλος pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Πειραματική έρευνα της συμπεριφοράς οπλισμένου με ίνες σκυροδέματος στον χρόνο / Δ. Θεοδωρακόπουλος, Η. Σταυρίδης pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Συνεργαζόμενο πλάτος της πλάκας των πλακοδοκών T σε στρέψη και κάμψη/ Πρ. Ζαράρης  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Αντοχή θραύσεως πλακών δοκών και πλακοδοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα επιπονούμενων με στρέψη – κάμψη – αξονική δύναμη /  Πρ. Ζαράρης pdf  κείμενο  (5 ΜΒ)


Διερεύνηση των αιτίων της πουζολανικής συμπεριφοράς και των υδραυλικών ιδιοτήτων ιπτάμενης τέφρας Πτολεμαΐδας / Ι. Παπαγιάννη - Παπαδοπούλου pdf  κείμενο  (9,6 ΜΒ)


Ενέματα πληρώσεως ρωγμών σε μνημεία / Μ. Καραβεζύρογλου, Γ. Πενέλης, Κ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Η μέθοδος κατασκευής με ανακλινόμενα τοιχία και η εφαρμογή της στην Ελλάδα / Κ.Μ. Αξιώτου  pdf  κείμενο   (680 ΚΒ)


Ένα πεπερασμένο στοιχείο για τον υπολογισμό παντός είδους εσχαρών πεδιλοδοκών / Ι. Αβραμίδης, Μ. Αβραμίδου pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Επισκευή μητροπολιτικού ναού Θεσσαλονίκης με μανδύες εκτοξεύσεως σκυροδέματος (Gunite) / Ι. Πούλιος, Γ. Σιγάλας pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Εντατικά μεγέθη κυλινδρικών δεξαμενών από θερμοκρασιακή μεταβολή σε στάδιο ΙΙ / Στ. Σταθόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Μελέτη της επιρροής της μεταβλητότητας των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους στον υπολογισμό θεμελιώσεων μεγάλων διαστάσεων / Στέφανος Τσότσος, Θ. Χατζηγώγος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Συνεδρίαση «Επισκευές» / Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)