Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (ΤΕΕ, 14 Μαΐου - 9 Ιουνίου 1981, Αθήνα) 

 

Μ 659

 


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Τεχνολογία και εφαρμογές της μικροηλεκτρονικήςΧρήστος Ι. Γεωργόπουλος  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)


Ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα Χαραμόγλης Πέτρος  pdf  κείμενο  (7,5 ΜΒ)


Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά κέντρα Κοκκινάκης Γ.  pdf  κείμενο  (6,4 ΜΒ)


Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Χαραμόγλης Πέτρος  pdf  κείμενο  (6,1 ΜΒ)


Μικροπροσέσορς και μικροϋπολογιστές 1 Παπαδόπουλος Γ.  pdf  κείμενο  (23 ΜΒ) 


Ολοκληρωμένα κυκλώματα στις τηλεπικοινωνίες Βούλγαρης Ν.  pdf  κείμενο  (5,3 ΜΒ) 


Βρόχοι συμφωνίας φάσεως Παπαδόπουλος Γ.  pdf  κείμενο  (13 ΜΒ) 


Τεχνολογία και εφαρμογή των οπτικών ινών Fiber optics / Χρήστος Ι. Γεωργόπουλος  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ) 


Παραδείγματα software και hardware μικροϋπολογιστών Λεβέντης Σ.  pdf  κείμενο  (16 ΜΒ) 


Συστήματα φωνητικής απαντήσεως και κατανοήσεως Καραγιάννης Γ.  pdf  κείμενο  (9,2 ΜΒ)