Σεμινάριο λιμενικών έργων (ΤΕΕ, 4-6 Νοεμβρίου & 9-11 Δεκεμβρίου 1981, Αθήνα)

M 682

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος


Γενική εισαγωγή στα θαλάσσια και λιμενικά έργα / Α.Ι. Ρογκάν pdf  κείμενο  (7,6 ΜΒ)


Εισαγωγή στις θεωρίες κυματισμών / Κ. Ι. Μουτζούρης  pdf κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Στατιστική και φασματική ανάλυση καταγραφών κυματισμών/ Κ. Ι. Μουτζούρης  pdf κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Θαλάσσια ρεύματα και μετρήσεις ρευμάτων / Γ. Κ. Φερεντίνος  pdf κείμενο  (6 ΜΒ)


Αντισεισμικός υπολογισμός θαλάσσιων και λιμενικών έργων / Π. Γ. Καρύδης  pdf κείμενο  (5,1 ΜΒ)


Εδαφοτεχνική έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον / Δ. Γ. Κούμουλος  pdf κείμενο  (6 ΜΒ)


Μεγέθη σχεδιασμού λιμενικών έργων / Α. Ι. Ρογκάν  pdf κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Οικονομικά μεγέθη σχεδιασμού λιμένων / Γιάννης Ν. Αποστολόπουλος  pdf  κείμενο  (6,6 ΜΒ)


 

 

 

2ος τόμος


Χάραξη λιμένων / Α.Ι. Ρογκάν  pdf κείμενο  (5,2 ΜΒ)


Εργαστηριακές μελέτες λιμενικών έργων / Α. Ι. Ρογκάν  pdf κείμενο  (6,2 ΜΒ)


Υπολογισμός κυματοθραυστών με πρανή / Κοιλάκος Δ.  pdf κείμενο  (5 ΜΒ)


Υπολογισμός εξωτερικών έργων με κατακόρυφα μέτωπα/ Ευστρ. Γρ. Ανδριάνης  pdf κείμενο  (8 ΜΒ)


Πρόσκρουση πλοίων – προστασία – συστάσεις για τη μελέτη συστημάτων προστασίας των έργων παραβολής πλοίων/ Ευστρ. Γρ. Ανδριάνης  pdf κείμενο  (8,6 ΜΒ)


Διαδικασία υποβολής και ελέγχου μελετών λιμενικών έργων / Δημήτρης Μαρκόπουλος  pdf κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Επίβλεψη λιμενικών έργων / Μ. Δασκαλάκης  pdf κείμενο  (8,8 ΜΒ)