Θεωρία - ιστορία και πράξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής (ΤΕΕ, 26 Απριλίου -  25 Μαΐου 1983, Αθήνα)

 

M 758

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


 Ο χώρος της πόλης στη σύγχρονη αρχιτεκτονική προβληματική / Α. Κούρκουλας pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


Ο μετασχηματισμός της βασικής ακαδημαϊκής μονάδας (έδρα-τομέας) και η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα / Ν. Βάϊου, Μ. Μαντούβαλου, Α. Μονεμβασίτου, Ε. Πορταλιού, Θ. Φωτίου pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Κριτική / Γ. Σημαιοφορίδης  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Η μετάφραση από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο (περίληψη) / Η. Κωνσταντόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Πραγματική και ιστορική πόλη / Γ. Τσιώμης  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η ανάπτυξη της μοντέρνας αντίληψης του χώρου / Λ. Οικονόμου  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Team 10:the myth and the message / A. Smithson pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ο Charles Jencks και η θεωρία της συνομωσίας στην αρχιτεκτονική / Λ. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (440 ΚΒ)


Η επέμβαση στον ιστορικό χώρο. Η στρατηγική της εφαρμογής / Δ. Ζήβας pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)