Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων (ΤΕΕ – Τμ. Μαγνησίας, 6-13 Σεπτεμβρίου 1981, Βόλος)

M 767

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Παραδοσιακά σύνολα, συντήρηση, διατήρηση, μίμηση / Θ.-Ι. Αργυρόπουλος  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Η μεταμόρφωση της διατήρησης από αρχιτεκτονική σε πολεοδομικό προγραμματισμό στη Βρετανία / Σ. Σαμουήλ pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)Η ταυτότητα και ο χειρισμός της παράδοσης : Μερικά σχεδιαστικά σχόλια / Α. Μ. Κωτσιόπουλος
pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)


Προϋπόθεση για τη διατήρηση και καλλιέργεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς η σε βάθος ενημέρωση και εκτίμηση από το λαό / Α. Ξανθόπουλοςpdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Εκπαίδευση και εξειδίκευση του αρχιτέκτονα στην αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς / Ν. Χολέβας pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Η σημασία κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων στη διατήρηση του κτιρίου / Μ. Βαλασσά  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Η αγγλική πολεοδομική νομοθεσία και η επίδρασή της στη συντήρση/διατήρηση (περίληψη) / D. Atwell  pdf  κείμενο  (127 ΚΒ)


Νομοθεσία προστασίας ιστορικού και παραδοσιακού δυναμικού στις χώρες : Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία / Α Ξενάριου-Μανασσή  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Θεσμική προστασία της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής: φάσεις, αντιφάσεις, κίνδυνοι / Γ. Π. Λάββας  pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, συντήρησης και αναβίωσης παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων / Δ. Χριστοφιλόπουλος  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Η αναβίωση των οικιστικών συνόλων στην Ελλάδα : Η περίπτωση της Ανω Πόλης Θεσσαλονίκης / Λ. Ιωαννίδου  pdf  κείμενο  (835 ΚΒ)


Το πρόγραμμα του Υπ.Π.Ε. για τη διάσωση της Πλάκας / Ι. Δημακόπουλος   pdf  κείμενο  (4,5 ΜΒ)


Αρχαιολογική τεκμηρίωση των τοπικών στερεωτικών επεμβάσεων σε κτιριακά συγκροτήματα με άγνωστη οικοδομική ιστορία. Η επέμβαση στο μαγειρείο της Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους / Π. Θεοχαρίδης  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


The approach to and the techniques and implementations of the conservation and rehabilitation projects in the U.K. / C. Lang  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Παραδείγματα που σκιαγραφούν τα πλεονεκτήματα της νομοθεσίας για διατήρηση στην Αγγλία και Ουαλία (περίληψη)/ D. Atwell  pdf  κείμενο  (136 ΚΒ)


Η συμμετοχή των παραδοσιακών οικισμών σε σύγχρονα αναπτυξιακά προγράμματα εθνικής και διεθνούς κλίμακας / Ι. Δ. Τριανταφυλλίδης  pdf  κείμενο  (659 ΚΒ)


Διατήρηση και προσέγγιση του ιστορικού και φυσικού χώρου του Αγίου Ορους / Δ. Τσιαπραλής  pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Προανασκαφική και αρχιτεκτονική προμελέτη για την ανέγερση νέας πτέρυγας στην ανατολική πλευρά της Μονής Γρηγορίου Αγίου Ορους / Κ. Αντωνίου, Π. Θεοχαρίδης  pdf  κείμενο  (5,7 ΜΒ)


Αλυκή Θεολόγου Θάσου : Διατήρηση και προσαρμογή σε νέες χρήσεις / Σ. Στεφάνου, Χ. Σιαξαμπάνη-Στεφάνου pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Αναβίωση και "αναβίωση": Ένα παράδειγμα στη Θάσο / Σ. Αγγελούδη  pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος συντήρησης των μνημείων. Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης. Η ανάγκη ενιαίου φορέα / Π. Θεοχαρίδου pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας σε παραδοσιακά κτίρια : Η περίπτωση των νοσοκομείων / Ι. Παυλίδηςpdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης   pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Κατάλογος συμμετεχόντων  pdf  κείμενο  (652 ΚΒ)