Γεωτεχνικά προβλήματα του Αθηναϊκού σχιστόλιθου (TEE, 22 Μαΐου 1981,  Αθήνα)

M 774

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος από γεωλογική σκοπιά / Γ. Μαρίνος, Β. Ανδρονόπουλος, Ν. Μουγιάρης  pdf  κείμενο  (3 MB)


Υδρογεωλογία του αθηναϊκού σχιστόλιθου / Ν. Μουγιάρης, Β. Ανδρονόπουλος  pdf  κείμενο  (297 KB)


Τεχνική γεωλογία του συστήματος του αθηναϊκού σχιστόλιθου / Ν. Καζίλη  pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του αθηναϊκού σχιστόλιθου / συντ. Π. Βέττας  pdf  κείμενο  (14 MB)  (1ο μέρος),  pdf  κείμενο  (16 ΜΒ), (2ο μέρος)


Επί τόπου δοκιμές στον αθηναϊκό σχιστόλιθο / Α. Τζιρίτα  pdf  κείμενο  (4,9 MB)


Εργαστηριακά αποτελέσματα φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων αθηναϊκού σχιστόλιθου / Στ. Χριστούλας, Γ. Τσιαμπάος  pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Υπολογιστικά πρότυπα καθιζήσεων στον αθηναϊκό σχιστόλιθο / Α. Αναγνωστόπουλος   pdf  κείμενο  (673 KB)


Προσδιορισμός με δοκιμαστικές φορτίσεις του δείκτου αντιστάσεως Κ του αθηναϊκού σχιστόλιθου / Γ. Διδασκάλου   pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Μερικές μικροδομικές παρατηρήσεις του αθηναϊκού σχιστόλιθου / Σπύρος Καβουνίδης, Χρήστος Τσατσανίφος   pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Διεισδυσιμότης και εργαστηριακές δοκιμές στον αθηναϊκό σχιστόλιθο / Δ. Γ. Κούμουλος, Θ. Π. Κοργιαλός   pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Παρεμβάσεις – Συζήτηση  pdf  κείμενο  (771 KB)


Εργα Πολ. Μηχανικού στον αθηναϊκό σχιστόλιθο / Η. Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (7,5 MB)


Επιφανειακές θεμελιώσεις στον αθηναϊκό σχιστόλιθο / Μ. Παχάκης  pdf  κείμενο  (3,9 MB)


Βαθιές εκσκαφές στον αθηναϊκό σχιστόλιθο / Δ. Κούμουλος  pdf  κείμενο  (4,4 MB)


Προσωρινή αντιστήριξη βαθειών εκσκαφών στον αθηναϊκό σχιστόλιθο με αγκυρωμένα τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα / Σ. Κωστόπουλος, Η. Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (4,4 MB)


Μέθοδοι που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την υπόγεια διάνοιξη σήραγγος στον Αθηναϊκό σχιστόλιθο / Jean-Paul van Loon  pdf  κείμενο  (1 MB)


Ερωτήσεις  pdf  κείμενο  (572 ΚΒ)