Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (ΤΕΕ, 22 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 1983, Αθήνα)

M 780

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Προσανατολισμός και διαδικασία υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο μιας βιομηχανικής πολιτικής / Γ. Καλογήρου  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Αξιολόγηση, ιεράρχηση, προγραμματισμός επενδύσεων σε αναπτυξιακό πλαίσιο / Σ. Θωμαδάκης  pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Μέθοδοι επενδυτικών προγραμμάτων. Προσδιορισμός των στοιχείων της χρηματικής ροής / Α. Γκέκας  pdf  κείμενο  (7,5 ΜΒ)


Μεθοδολογία αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων. Μέρος Ι / Ι. Αϊβάζης  pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Μεθοδολογία αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων. Μέρος ΙΙ / Βάλ. Λαμπρίδη-Βούλγαρη  pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Οικονομική αξιολόγηση βιομηχανικών επενδυτικών σχεδίων / Α. Κοντόπουλος, Ε. Κουκουράκης, Ν. Παναγιωτόπουλος  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)


Ο θεσμός μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αναπτυξιακά έργα / Φωτ. Χατζημικές  pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)