6ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (ΤΕΕ, 19-21 Οκτωβρίου 1983, Γιάννενα)

M 781

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

1η συνεδρία: Συστήματα φορέων

 


Δύο γέφυρες, 31 και 36μ., κλάσης 60, προεντεταμένες και με προκατασκευασμένες στο εργοτάξιο δοκούς / Στάθη Παπαβρανούση pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Κατασκευή γέφυρας στη JEDDAH της Σαουδικής Αραβίας με το σύστημα της σπονδυλωτής προκατασκευής / Κ. Μαγκατσάς, Ν. Θεοδωρίδης, Η. Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (2,2 MB)


Ο δυναμικός αντισεισμικός υπολογισμός του μεγάλου κλειστού γυμναστηρίου Νέου Φαλήρου / Δημήτρης Μπαϊρακτάρης, Φαίδων Καρυδάκης  pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Σχεδιασμός και υπολογισμός της μεθόδου ανέγερσης βαρέων προκατασκευασμένων φορέων με περιστροφή / Δημήτρης Μπαϊρακτάρης, Φαίδων Καρυδάκης  pdf  κείμενο  (1,5 MB)


 

 

 

2η και 3η συνεδρία: Ειδικά σκυροδέματα – Ποιοτικός έλεγχος

 


Θειοσκυρόδεμα με πρόσμιξη Ιπτάμενης Τέφρας / Μιχαήλ Ν. Φαρδής   pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Ποζολανικότητα Ιπτάμενης Τέφρας σε συνάρτηση με τη λεπτότητά της και μεταβολή της αντοχής με το χρόνο μιγμάτων τσιμέντου Πόρτλαντ με Ιπτάμενες Τέφρες / Ν. Νικολαΐδης, Ε. Ζαγορησίου-Βέττα  pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες στο Τσιμέντο και στο Σκυρόδεμα / Θ. Π. Τάσιος, Χ. Μ. Οικονόμου  pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Υπερευστοποιημένο έτοιμο σκυρόδεμα / Στέργιος Λαλιώτης  pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Κριτήρια αντλησιμότητας έτοιμου σκυροδέματος / Δημ. Σκόδρας  pdf  κείμενο  (1 MB)


Μερικά φαινόμενα από την επίδραση του σεισμού της 24-2-1981 σε νωπό σκυρόδεμα / Σπύρος Παπασπύρου  pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Εξέλιξη της ταχύτητας υπερήχων και της αναπηδήσεως κρουσιμέτρου με την ηλικία του σκυροδέματος-εφαρμογή στην πρόβλεψη της συμβατικής αντοχής σε μικρή / Χρ. Οικονόμου  pdf  κείμενο  ( 1,4 MB)Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος κατά την κατασκευή προκατασκευασμένης γέφυρας :Τζέντα-Μέκκα / Ν. Μαρσέλλος, Α.Ουσταμπασίδης  
pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Επιτόπου έλεγχοι αντοχών εκτοξευόμενου σκυροδέματος / Θ. Π. Τάσιος, Γ. Κ. Τζανέτος  pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Δομική ικανότητα στοιχείων ωπλισμένου ελαφροσκυροδέματος / Βλαδ. Καλευράς, Χρ.Οικονόμου, Ιωαν.Βακαλόπουλος   pdf  κείμενο  (1,1 MB)


 

 

 

4η και 5η συνεδρία: Ανάλυση φορέων

 


Η ανάλυση απλών πολυόροφων τοιχωμάτων στα πλαίσια εφαρμογής της ελληνικής μεθόδου αντισεισμικού υπολογισμού κτιρίων / Δημήτρης Μπαϊρακτάρης  pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Η ανάλυση σύνθετων πολυόροφων τοιχωμάτων στα πλαίσια της Ελληνικής μεθόδου αντισεισμικού υπολογισμού / Δημήτρης Μπαϊρακτάρης  pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Ιδιοπερίοδοι και ιδιομορφές ταλάντωσης διατμητικών και στρεπτικών προβολών. / Δημήτρης Μπαϊρακτάρης   pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Προσεγγιστική μέθοδος γιά διαστασιολόγηση και υπολογισμό κτιρίων σε οριζόντια στατικά φορτία / Γιώργος Γεωργούσης  pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Μιά νέα κατηγορία γενικευμένων μετακινήσεων γιά τη δυναμική ανάλυση κατασκευών με κατανεμημένη μάζα / Γεώργιος Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Δυναμική ανάλυση των πρισματικών πτυχωτών φορέων με τις μεθόδους στατικής και δυναμικής πύκνωσης / Γεώργιος Σωτηρόπουλος   pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Εφαρμογή της έννοιας των συντελεστών ανεμοριπής γιά τον προσδιορισμό της ανεμοπιέσεως τρισδιάστατων κατασκευών / Γ.Λάππας   pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Επιρροή των γεωμετρικών ατελειών εις το κρίσιμο φορτίο λυγισμού διόρωφου πλαισίου / Αντ. Φ. Οικονόμου  pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Αλληλεπίδραση δομικού συστήματος ΩΣ-τοιχοποιιών πληρώσεως / Βλαδ. Καλευράς, Αθ. Καραμπίνης  pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Συντελεστές υπερκαταπονήσεως κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος / Βλαδ. Καλευράς, Χρ. Καραγιάννης  pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Θερμοελαστικές ταλαντώσεις δοκού / Χρήστος Β. Μασσαλάς  pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Ανακατανομή της έντασης λόγω βλάβης σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα / Ε. Δ. Βογιατζή, Κ. Α. Συρμακέζης  pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Η επιρροή της σταδιακής κατασκευής στην ανάλυση πολυορόφων δομικών πλαισίων / Πλούταρχος Γιαννόπουλος, Κώστας Γεωργίου  pdf  κείμενο  (1,7 MB)


 

 

 

6η και 7η συνεδρία: Διαστασιολόγηση

 


Βοηθήματα αναλύσεως και σχεδιασμού δομικών στοιχείων γιά Μ+Ν / Βλαδ. Καλευράς, Αθαν. Καραμπίνης  pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Υπολογισμός συμμετρικά ωπλισμένων ορθογωνικών διατομών στην οριακή κατάσταση αστοχίας από κάμψη με ορθή δύναμη / Γεώργιος Σασσάνης, Πλούταρχος Γιαννόπουλος  pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Μια επαναληπτική μέθοδος για τον υπολογισμό της λοξής κάμψης των υποστυλωμάτων / Π. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (1 MB)


Μελέτη απλού οικοδομικού έργου με τον ισχύοντα κανονισμό και με το σχέδιο κανονισμού της C.E.B. / Ι. Τέγος   pdf  κείμενο  (2,2 MB)


Πρακτικός έλεγχος του ανοίγματος ρωγμών κατά τις απαιτήσεις του πρότυπου κανονισμού του C.E.B. / Μιχαήλ Ν. Φαρδής   pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Χαρακτηριστικά πλαστικών αρθρώσεων στο ωπλισμένο σκυρόδεμα / Γιώργος Γεωργούσης  pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Πρόσκρουση οχήματος σε κτίριο απο οπλισμένο σκυρόδεμα / Κ.Α. Συρμακέζης  pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Θεωρητική και πειραματική έρευνα βλήτρου / Ε. Βιντζηλαίου, Θ. Τάσιος  pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Ερπυσμός και χαλάρωση συνάφειας / Π. Πλαΐνης, Θ. Τάσιος, Ε. Βιντζηλαίου  pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Μηχανισμός μεταφοράς δυνάμεων μέσω τριβής / Ε. Βιντζηλαίου  pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Μοντέλο μεταφοράς τέμνουσας σε ρωγμές ωπλισμένου σκυροδέματος / Θ. Π. Τάσιος, Α.Θ. Σκάρπας  pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Υπολογισμός παραμορφώσεων στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Κώστας Γ. Τρέζος  pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Η εφαρμογή της μεθόδου MONTE CARLO στον υπολογισμό των παραμορφώσεων κατασκευών από Ω.Σ. / Κώστας Γ. Τρέζος  pdf  κείμενο  (2,2 MB)


Πειραματική έρευνα συμπεριφοράς σε στρέψη σκυροδέματος ωπλισμένου με χαλύβδινες ίνες (F.C.) / Σ. Γεωργιάδη, Θ. Λαναρά, Ι. Τέγου   pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Αντοχή θραύσης και συνεργαζόμενο πλάτος των πλακοδοκών Γ σε καθαρή στρέψη / Πρόδρομος Ζαράρης [κ.ά.]  pdf  κείμενο  (16 MB)


Λογισμητική διερεύνηση εξολκεύσεως σιδηροπλισμού Ω.Σ. / Λ.Καταφυγιώτης, Θ.Τάσιος  pdf  κείμενο  (1,3 MB)


 

 

 

8η συνεδρία: Συμπεριφορά σε σεισμό

 


Κατανομή τάσεων επιπέδου δίσκου διά διάφορες περιπτώσεις στηρίξεως εις επίπεδον καταπόνηση (περίπτωση σεισμικής φορτίσεως) / Γ. Β. Δρακόπουλος, Μ. Α. Τζαφερόπουλος  pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Εντατική κατάσταση πολυόροφων κτιρίων γιά οριζόντια φορτία. Επίδραση των στοιχείων πληρώσεως του σκελετού / Ι. Δουδούμης, Ε. Μητσοπούλου-Παπάζογλου  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Η επίδραση της τοιχοπλήρωσης σε μονόροφα πλαίσια σκυροδέματος υπό οριζόντιες δυνάμεις / Κοσμάς Στυλιανίδης, Μανώλης Σταυρακάκης  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Βελτιστοποίηση στον αντισεισμικό σχεδιασμό / Μ. Καραβεζύρογλου, Δ. Διαμαντίδης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Αντισεισμική συμπεριφορά φέροντος κισσηροδέματος / Αγγ.Μπάκα   pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Δυναμικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις παραμορφωσιμότητας ελληνικών κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος / Βλαδ.Καλευράς, Αθ.Καραμπίνης  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Εμπειρικές σχέσεις προγνώσεως συμπεριφοράς δομικών στοιχείων υπό ανακυκλιζόμενη ένταση / Θ. Τάσιος, Ι. Λέφας, Σ. Λουλουργάς   pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Προσομοίωμα για τη σύνθετη καταπόνηση κοντών υποστυλωμάτων / Θ. Π. Τάσιος, Α. Ι. Μαριδάκης  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Επιρροή της παραμέτρου της απόσβεσης στην ανάλυση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σεισμική διέγερση / Ανδρέας Ι. Κάππος   pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος

 

9η συνεδρία: Γεωτεχνικά

 

 


Θεμελίωση κτιρίων σε επιχώσεις λατομείου / Θεόφιλος Γούμενος  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Υπολογισμός στοιχείων θεμελίωσης λαμβανομένης υπόψη της μονόπλευρης επαφής θεμελίων εδάφους / Ε. Μητσοπούλου-Παπάζογλου, Π. Παπαδόπουλος   pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Αλληλοεπίδραση ανωδομής και θεμελίωσης σε ένα πλαισιακό φορέα / Περ.Βάλβης  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Τοιχώματα αντιστηρίξεως δεξαμενών και υπογείων - Μια πιο ακριβής λύση / Μ. Σκαρλάτος  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Προβλήματα μελέτης και κατασκευής διαφραγματικών τοίχων στο GIZAN της Σαουδικής Αραβίας / Η. Σωτηρόπουλος   pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση μερικών τεχνολογιών αντιστήριξης βαθειών εκσκαφών στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο / Κ. Ανδρικοπούλου, Σ. Κωστόπουλος  pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


 

 

 

 

 

 

10η και 11η συνεδρία: Επισκευές – Το σκυρόδεμα σε πυρκαϊά - Κλείσιμο

 


Παραμετρική διερεύνηση μανδύων υποστυλωμάτων / Ε.Βιντζηλαίου, Π.Πεδιαδίτης  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ανακατανομές δράσεων σε κατασκευές από Ω.Σ. μετά από βλάβες και μετά από επεμβάσεις / Μ. Χρονόπουλος, Α. Αλεξανδράκης  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Συμβολή στη στατική των κατεδαφίσεων οικοδομικών έργων : Ερευνα του φορέα οικοδομής στην Αθήνα μετά την καταστροφή υποστυλώματος από βομβισμό / Θεόφιλος Γούμενος  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αξονικές αγκυρώσεις πρόσθετων οπλισμών σε επισκευαζόμενα στοιχεία από Οπλισμένο Σκυρόδεμα / Ε. Ζαβλιάρης [κ.ά.]  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Επισκευές σε περιπτώσεις βλαβών από περιβαλλοντικές αλλοιώσεις / Θ. Π. Τάσιος  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Επίδραση της πυρκαγιάς σε φέροντες οργανισμούς από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα / Αλέξη Χατζόπουλου  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Επισκευή φέροντος οργανισμού συγκροτήματος ΜΙΝΙΟΝ μετά την πυρκαγιά της 18/12/1980 / Γεώργιος Ε. Σιγάλας  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Μηχανική απόκριση υπερστατικών φορέων από Ω.Σ. στη πυρκαγιά / Θ. Π. Τάσιος, Μ. Π. Χρονόπουλος  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


 

 

Ανακοινώσεις συνεδριάσεων που δεν βρίσκονται στη σειρά τους

 


Απόκλιση θλιπτικής αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος με συμβατική συντήρηση και αντίστοιχων με συντήρηση έργου / Αντ. Μπάλιας   pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Αποφασιστικός ο ρόλος της συνεργασίας των στοιχείων ενός φορέα / Α.Παυλή-Μωρέττη  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Η εκπόνηση τεχνικών μελετών με τη βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κατάλληλων περιφερειακών διατάξεων / Γιάννης Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (123 ΚΒ)


Αριθμητική επίλυση του προβλήματος της σεισμικής απόκρισης γειτονικών φορέων από σκυρόδεμα με συνθήκες μονόπλευρης επαφής / Αστέριος Λιώλιος  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Συμπεριφορά τοιχωμάτων Ω.Σ. στο σεισμό / Π. Πλαΐνης, Θ. Τάσιος  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Η προένταση σαν μέσο επισκευής ή ενισχύσεως προεντεταμένων κατασκευών / Α. Μανής  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


 

 

 

Ειδικές ομιλίες

 

 


Σκυρόδεμα-Υλικά : Ποιοτικός έλεγχος / Στ.Κόλιας  pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Ελαφροσκυροδέματα / Βλαδ. Καλευράς  pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση με τους διεθνείς νέους κανονισμούς / Γ. Πενέλης, Π. Σπυρόπουλος  pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)


Απόψεις γιά ένα ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό / Παναγιώτης Γρ. Καρύδης  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Ανασκόπηση αντιλήψεων και εμπειριών στο σχεδιασμό και τη κατασκευή αγκυρώσεων εδάφους και βράχου / Π. Ν.Βέττας  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση επισκευαζόμενων στοιχείων σε φορείς από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα / Κων. Ζαβλιάρης   pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Το Ωπλισμένο Σκυρόδεμα στην πυρκαγιά / Θ. Π. Τάσιος  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Μόρφωση και σύνθεση φορέων / Σωκράτης Αγγελίδης  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


 

 

 

Ανακοινώσεις εκτός προγράμματος


Ραδιενεργός έκθεση από οικοδομικά υλικά / Κ. Παπαστεφάνου, Μ. Μανωλοπούλου, Σ. Χαραλάμπους  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Γέφυρα στον ανισόπεδο κόμβο Καισαριανής / Σ. Ν. Σταθόπουλος  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Η ανάλυση κτιριακών φορέων γιά οριζόντιες δράσεις με χρήση της ελληνικής μεθόδου / Δημήτρης Μπαϊρακτάρης  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)