Αποκέντρωση - Περιφερειακή ανάπτυξη (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, 6-8 Φεβρουαρίου 1984, Θεσσαλονίκη)

M 783

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Τμήματος Κ. Πατραμάνη  pdf  κείμενο  (578 ΚΒ) 


Χαιρετισμός του Υπουργού Βορείου Ελλάδος Β. Ιντζέ   pdf  κείμενο  (546 ΚΒ) 


Χαιρετισμός του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Λ. Σακελλάρη  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ) 


Χαιρετισμός του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Θ. Μαναβή  pdf  κείμενο  (248 ΚΒ)   


 

 

 

1η ημέρα: Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ο ρόλος του κράτους


Χωροταξικός σχεδιασμός και περιφερειακή ανάπτυξη στην ελληνική πραγματικότητα / Η. Μπεριάτος  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ) 


Εξάρτηση, κράτος και περιφερειακό ζήτημα στην Ελλάδα / Δ. Χριστοδούλου  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ) 


Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της περιφερειακής πολιτικής / Ε. Ανδρικοπούλου-Καυκαλά  pdf  κείμενο  (5,1 ΜΒ) 


Περιφερειακή ανάπτυξη. Αποκέντρωση και κρατική πολιτική στην Ελλάδα / Τ. Παλιούρας   pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ) 


Η συμβολή του δημοκρατικού πανεπιστημίου στον προγραμματισμό και την υποδομή της περιφερειακής ανάπτυξης / Δ. Ρόκος   pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ) 


Αποκέντρωση-εκδημοκρατισμός-συμμετοχή / Γ. Ροκανά-Μιχαλακάκου   pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ) 


Αποκέντρωση-εκδημοκρατισμός-συμμετοχή / Κ. Παπαδόπουλος   pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ) 


Περιφερειακές ανισότητες και κρατική παρέμβαση / Ι. Μηλιός   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ) 


Αποκέντρωση-Περιφερειακή ανάπτυξη [Παρέμβαση στο συνέδριο ] / Φ. Ντζούνας   pdf  κείμενο  (788 ΚΒ) 


 

 

 

2η ημέρα: Κοινωνικές συγκρούσεις, μορφές οικονομικής οργάνωσης και περιφερειακής συνείδησης

 


Η συμβολή των θεσμών λαϊκής συμμετοχής στην προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών / Θ. Χαλάτσης  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ) 


Το πρόβλημα της περιφερειακής ανάπτυξης στην ύπαιθρο και ο ιδιαίτερος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης / Χ. Στεφανίδης   pdf  κείμενο  (937 ΚΒ) 


Προοπτικές για την σαφή διάκριση κρατικής εξουσίας και εξουσιών τοπικής αυτοδιοίκησης / Θρ. Λαζαρίδης   pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ) 


Περιφερειακή ανάπτυξη και τοπική αυτοδιοίκηση / Κ. Σαπρανίδης   pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ) 


Ιδρυση κέντρου έρευνας για την περιφερειακή ανάπτυξη / ΤΕΕ - ΜΕ Ανάπτυξης   pdf  κείμενο  (595 ΚΒ) 


Η ανεργία στην περιφέρεια και η αντιμετώπισή της / Γ. Βίζικας   pdf  κείμενο  (575 ΚΒ) 


Προβλήματα ελληνικής γεωργίας / Γ. Βασιλείου   pdf  κείμενο  (453 ΚΒ) 


Οι στόχοι της έρευνας για το αστικό περιβάλλον στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας 83-87 / Σ. Τσιλένης   pdf  κείμενο  (821 ΚΒ)


Η παραγωγή τεχνικού έργου στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης / Θ. Αδαμάρας   pdf  κείμενο  (1 ΜΒ) 


 

 

3η ημέρα: Προγραμματισμός της περιφερειακής ανάπτυξης

 


Στόχοι, μέσα, διαδικασία, φορείς του προγραμματισμού της περιφερειακής ανάπτυξης (Όργανα, επίπεδα και διαδικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού / Π. Μαΐστρος   pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ) 


Η συμμετοχή της περιφέρειας στην κατάρτιση του προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1983-1987 / Λ. Αθανασίου   pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ) 


Νομοθεσία περί κινήτρων και περιφερειακή πολιτική / Σ. Στάλιας   pdf  κείμενο  (586 ΚΒ) 


Τα προγράμματα διαχείρισης και επέμβασης στη γη του Υπουργείου Γεωργίας σε σχέση με την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη / Θ. Σεϊτανίδης   pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ) 


Βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ ΑΕ. Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση / Β. Παγουλάκη   pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ) 


Γεωργική πολιτική, αγροτική πολιτική και περιφερειακή ανάπτυξη / Γ. Γιαννούσης   pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ) 


Εξαρτημένη αποκέντρωση. Παράδειγμα προς αποφυγή:Νομός Βοιωτίας / Σ. Τσιλένης  pdf  κείμενο  (814 ΚΒ) 


Συνείδηση χώρου και προγραμματισμός / Γ. Πασχαλίδης   pdf  κείμενο  (682 ΚΒ) 


Αποκέντρωση και δημοκρατικός προγραμματισμός : Προυποθέσεις και ευθύνες στον αγώνα για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας / Μ. Κορώνη   pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ) 


Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των κινήτρων μετεγκατάστασης και ανανέωσης εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων / Φ. Μπατζιάς   pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ) 


Η λειτουργική περιφερειοποίηση, το επίπεδο καταλληλότητας και ο προγραμματισμός / Χ. Κουσιδώνης  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ) 


Πολλαπλασιαστής Waltas-Leontieff / Β. Χουλιάρας   pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ) 


Η περιφερειακή πολιτική στον αγροτικό τομέα / Κ. Καραμπάτσου-Παχάκη  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)