Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δεκαετία του '80 και ο ρόλος των μηχανικών (ΤΕΕ, 21 Μαρτίου 1984, Αθήνα)

M 791

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δεκαετία του '80 και ο ρόλος των μηχανικών / Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολεοδομική ανασυγκρότηση / Α. Πανταζής pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και οικιστική ανάπτυξη / Δημήτρης Καραμήτσος pdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)


Η διάρθρωση των τεχνικών υπηρεσιών / Γ. Ανδρεάδης pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιβάλλον / Κ. Μπούρκας pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και απορρίμματα / Μ. Ζιώγας pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Το θεσμικό πλαίσιο δημόσιων έργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση / Κ. Παπαντωνίου pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ο ρόλος των μηχανικών της ΔΕΗ / Κ. Στελακάτος pdf  κείμενο  (657 ΚΒ)