Βραχομηχανική (TEE, 20 Μαρτίου - 5 Ιουνίου 1984,  Αθήνα)

M 798

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος


Γεωλογικές βάσεις / Ανδρονόπουλος Β. pdf  κείμενο  (6,9 MB)


Στοιχεία τεκτονικής - μικροτεκτονική / Παπαγεωργάκης Ι. pdf  κείμενο  (4,1 MB)


Μηχανική περιγραφή ακέραιου πετρώματος / Τσιαμπάος Γ. pdf  κείμενο  (6,1 MB)


Μηχανική περιγραφή ασυνεχούς συνόλου / Καζίλης Νικ. pdf  κείμενο  (6,5 MB)


Ποσοτική περιγραφή ασυνεχούς συνόλου. Μηχανική ταξινόμηση βραχομάζας. Εφαρμογή στις σήραγγες. / Μαρίνος Π. pdf  κείμενο  (15 MB)


Αντοχή ακέραιου πετρώματος / Γερογιαννόπουλος Ν., Μιχελής Π. pdf  κείμενο  (8,5 MB)


Αντοχή της βραχομάζας / Σακελλαρίου Μ. pdf  κείμενο  (10 MB)


Παραμορφώσεις βραχομάζας / Καλτεζιώτης Ν., Σαμπατακάκης Ν. pdf  κείμενο  (7,7 MB)


Εργαστηριακές δοκιμές / Μπάκας Γ. pdf  κείμενο  (5,5 MB)


Επί τόπου δοκιμές και μετρήσεις / Ζάκας Μ., Μαναηλόγλου Ι. pdf  κείμενο  (8,1 MB)


 

 

 

 

 

2ος τόμος

 


 

Βασικές μέθοδοι αναλύσεως / Σταυροπούλου Β. pdf  κείμενο  (4,1 MB)


Εφαρμογές αναλυτικών μεθόδων - αριθμητικές μέθοδοι. Μέρος 1ο: εισαγωγή - εφαρμογές αναλυτικών μεθόδων / Παπαναστασοπούλου-Τσατσάνι Φ. pdf  κείμενο  (9,3 MB)


Οργανα και μετρήσεις. Μέρος Α' / Κούμουλος Δ. pdf  κείμενο  (5 MB)


Οργανα - Μετρήσεις. Μέρος Β': σχεδιασμός. Οργανα - αρχές λειτουργίας - εφαρμογές / Παυλάκης Γ. pdf  κείμενο  (13 MB)


Θεμελιώσεις σε βράχους / Κωστόπουλος Σ. pdf  κείμενο  (14 MB)


Βραχώδη πρανή / Βέττας Π. pdf  κείμενο  (14 MB)


Θέματα βραχομηχανικής σε φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα / Παπαγεωργίου Ο. pdf  κείμενο  (16 MB)


Σήραγγες και υπόγειες εκσκαφές σε βράχους / Χατζηευθυμίου Δ. pdf  κείμενο  (6,3 MB)


Στοιχεία τεκτονικής- μικροτεκτονική / Κατσικάτσος Γ. pdf  κείμενο  (7,3 MB)


Αριθμητικές μέθοδοι αναλύσεως / Σταυροπούλου Β. pdf  κείμενο  (3,5 MB)