Ο μηχανικός στη δεκαετία του '80 , (28-30 Μαΐου, 1984 : , Θεσσαλονίκη)

M 817

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. pdf  κείμενο  (197 KB)


 

Εισαγωγικές Ομιλίες

 


Κ. Πατραμάνη - Προέδρου Τ.Κ.Μ. του Τ.Ε.Ε.  pdf  κείμενο  (318 ΚΒ)


Ν. Δεσσύλα – Προέδρου Τ.Ε.Ε. (περίληψη) pdf  κείμενο  (206 ΚΒ)


Λ. Σακελλάρη – Νομάρχη Θεσσαλονίκηςpdf  κείμενο  (280 ΚΒ)


 

 

Μηχανικός και Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

 


Γενική εισήγηση Α. Παπαγιαννόπουλος pdf  κείμενο  (622 KB)


Μηχανικός και Τοπική Αυτοδιοίκηση Κ. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο  (670 KB)


Ο ρόλος του μηχανικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Κ. Χριστοδουλίδης pdf  κείμενο  (622 KB)


Ο μηχανικός δημόσιος υπάλληλος στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χ. Τυλιγάδας pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Δημοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις Λ. Κουϊνέλης pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και ν. 1262/82 Δ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (596 KB)


Καταγραφή, διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας γης από την Τ.Α. Γ. Παπακωνσταντίνου pdf  κείμενο  (696 KB)


Παρεμβάσειςpdf  κείμενο  (377 ΚΒ)


Συμπεράσματα/ Α. Παπαγιαννόπουλοςpdf  κείμενο  (208 ΚΒ)


 

 

Μηχανικός και τομέας μελετών – κατασκευών. Νέοι τομείς δραστηριότητας

 

 


Γενική εισήγηση/ Θ. Μπαρζούκαςpdf  κείμενο  (256 ΚΒ)


Δημοκρατικός προγραμματισμός Γ. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο  (1 MB)


Ο ρόλος της δημόσιας παρέμβασης στον τομέα της δόμησης: Όρια και προοπτικές - Επανιεράρχηση του ρόλου του αρχιτέκτονα Θ. Παππάς pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Κατασκευαστικά υλικά. Προδιαγραφές, παραγωγή, έλεγχος Γ. Σορτίκος pdf  κείμενο  (608 KB)


Μορφές συνεργασίας, αστικοί συνεταιρισμοί Τ. Τοματσοπούλου pdf  κείμενο  (617 KB)


Οι συνεταιρισμοί γενικά-οικοδομικοί συνεταιρισμοί Παναγ.-Χρυσ. Παναγιωτίδης pdf  κείμενο  (632 KB)


Ορκωτοί μηχανικοί Ζ. Ζηνοβιάδης pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και το περιβάλλον:η εμπειρία του ΑΠΘ Γ. Μανιάτης pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Τεχνική βοήθεια στην ίδρυση και λειτουργία αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών Π. Παπαδέλλης pdf  κείμενο  (464 KB)


Συμπεράσματα/ Θ. Μπαρζούκαςpdf  κείμενο  (152 ΚΒ)


 

 

 

Μηχανικός και Δημόσιος Τομέας

 

 

Γενική εισήγηση (Μηχανικός και δημόσιος τομέας) Δ. Παπάζογλου pdf  κείμενο  (184 KB)


Ο δημόσιος τομέας στην ανάπτυξη και ο μηχανικός Κ. Θεοχαρίδου pdf  κείμενο  (1 MB)


Ο μηχανικός δημόσιος υπάλληλος στην παραγωγή τεχνικού έργου Α. Ξηροτύρη, Ν. Χρυσάκη pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Ο μηχανικός στη δημόσια διοίκηση Ι. Δεληβόπουλος, pdf  κείμενο  (1 MB) , Θ. Αδαμάρας pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών στο δημόσιο:πλαίσιο, προοπτικές, στόχοι Θ. Γεωργιάδου pdf  κείμενο  (917 KB)


Ο ρόλος του δημόσιου τομέα στη βιομηχανία Κ. Ισαακίδης, Δ. Καραγιαννίδης pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Ο μηχανικός στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών Ευαγ. Καμπούρη pdf  κείμενο  (694 KB)


Συμπεράσματα/ Δ. Παπάζογλουpdf  κείμενο  (121 KB)


 

 

Μηχανικός και Βιομηχανία

 

 


Γενική εισήγηση/ Α. Κωνσταντόπουλοςpdf  κείμενο  (255 ΚΒ)


Μηχανικός και βιομηχανία Π. Καλόβερος, Ν. Σωτηρίου pdf  κείμενο  (3,8 MB)


Ο ρόλος του μηχανικού στη βιομηχανική ανάπτυξη της δεκαετίας του '80 Β. Αντωνιάδης pdf  κείμενο  (734 KB)


Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη βιομηχανία Ν. Παγκαλίδης pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Συνδικαλιστικά προβλήματα των μηχανικών της βιομηχανίας Σ. Νούτσιας pdf  κείμενο  (778 KB)


Τεχνικοί επιστήμονες βιομηχανίας και ΕΟΚ Ν. Πάντζαλης pdf  κείμενο  (765 KB)


Παρεμβάσεις -

Συμπεράσματα/ Ν. Σωτηρίουpdf  κείμενο  (358 ΚΒ)


 

 

Επαγγελματικά προβλήματα και οργάνωση μηχανικών

 

 


Γενική εισήγηση/ Κ. Αντωνόπουλοςpdf  κείμενο  (264 ΚΒ)


Τα προβλήματα των νέων μηχανικών Σ. Μαστρογεωργόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Ερευνα επαγγελματικής κατάστασης χημικών μηχανικών Β. Ελλάδας Κ. Κόρακας, Γ. Μανδραβέλλης, Δ. Μαντές pdf  κείμενο  (2 MB)


Θέση και δυνατότητες των μηχανικών πολιτικών προσφύγων στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Γ. Κωνσταντινίδης pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Νόμος 1264-Εργασιακοί σύλλογοι Ν. Τυλιγάδας pdf  κείμενο  (790 KB)


Η συνδικαλιστική οργάνωση των μηχανικών Θ. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Παρεμβάσεις -

Συμπεράσματα/ Γ. Ξεπαπαδάκηςpdf  κείμενο  (295 ΚΒ)


 

 

Εκπαίδευση μηχανικών

 

 


Γενική εισήγηση/ Β. Παπαθανασίουpdf  κείμενο  ( 331 ΚΒ)


Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α. Δερμάνης pdf  κείμενο  (689 KB)


Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Α. Κωτσιόπουλος pdf  κείμενο  (698 KB)


Εκπαίδευση μηχανικών Ε. Κριεζής pdf  κείμενο  (704 KB)


Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Β. Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Εφαρμογή νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση του μηχανικού Ι. Γκανούλης pdf  κείμενο  (662 KB)


Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ Σ. Νυχάς pdf  κείμενο  (1 MB)


Πόσο "νέα" είναι τα νέα προγράμματα σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής Δ. Λαδά pdf  κείμενο  (672 KB)


Προβλήματα εκπαίδευσης των μηχανικών στην Ελλάδα Π. Καραμόσχος pdf  κείμενο  (967 KB)


Παρεμβάσεις –

Συμπεράσματα/ Β. Παπαθανασίουpdf  κείμενο  (266 ΚΒ)