Ο ρόλος του ρυθμιστικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη (ΤΕΕ, 7-8 Μαρτίου 1984, Αθήνα)

M 852

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η αναγκαιότητα επαναδιατύπωσης αρχών και στόχων για το σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης / Επιστημονική Επιτροπή Ρυθμιστικών Σχεδίων και Πολεοδοικών Μελετών ΤΕΕ (Ι. Καρανίκας, Ι. Μιχαήλ, Β. Μπάτσου, Κ. Ρόκος)  pdf  κείμενο  (3,8 ΜΒ)


Η φύση του ρυθμιστικού σχεδίου και οι σημερινές ανάγκες σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης / Β. Μπάτσου, Β. Πατσιλάρας, Κ. Ρόκος pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Η περιφερειακή πολιτική και το ρυθμιστικό σχέδιο / Ν. Κόνσολας pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Διαπιστώσεις για την σημερινή κατάσταση της ελληνικής πόλης / Κ. Καρανίκας pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η πολιτική γης και το ρυθμιστικό σχέδιο / Γ. Μιχαήλ pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Προγραμματισμός της αποκέντρωσης και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας: Αντίθεση ή συμπληρωματικότητα / Γ. Καυκαλάς pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ενεργός πολεοδομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση / Δ. Χριστοφιλόπουλος pdf  κείμενο  (732 ΚΒ)


Το ρυθμιστικό σχέδιο και η μεθοδολογική υποδομή του: διερεύνηση της ελληνικής και ξένης εμπειρίας για τη δημιουργία βασικών αρχών και κατευθύνσεων / Ι. Δημητριάδης pdf  κείμενο  (10 ΜΒ)


Ε.Π.Α.: Αστική ανάπτυξη ή πολεοδομική μεταρρύθμιση; / Ν. Παπαμίχος pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως υποδομή του σχεδιασμού της ανάπτυξης / Δ. Ρόκος pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Ο τουριστικός σχεδιασμός στην τοπική ανάπτυξη / Κων. Γιάνναρης, Α. Σιόλας pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Δυνατότητες και προϋποθέσεις της χρήσης των μικροϋπολογιστών στο ρυθμιστικό σχέδιο / Κων. Περτσεμλίδης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Το σύστημα μεταφορών στο ρυθμιστικό σχέδιο / Κ. Ζέκκος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Το ρυθμιστικό σχέδιο-μία συνθήκη ειρήνης στην πάλη των συμφερόντων / Χ. Κωστής pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


"Αστικός σχεδιασμός", δυνατότητες και περιορισμοί / Δ. Γεωργούλης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Το ρυθμιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη / Γρ. Διαμαντόπουλος pdf  κείμενο  (4,8 ΜΒ)


Οι δυνάμεις που πραγματικά διαμορφώνουν το ρυθμιστικό σχέδιο / Α. Σιόλας pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και οι προοπτικές άσκησης κοινωνικού ελέγχου, ως καθοριστικοί παράγοντες για την εφαρμογή του σχεδιασμού. Εμπειρία από τις μελέτες "Επιχείρηση Πολεοδομική ανασυγκρότηση" / Ουρανία Κλουτσινιώτη pdf  κείμενο  (972 ΚΒ)


Τα προγράμματα των δημοτικών αρχών και η Ε.Π.Α. / Κ. Τζατζάνης pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ρυθμιστικό σχέδιο / Π. Παπαγιάννης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Το "επάγγελμα", του Αρχιτέκτονα/Πολεοδόμου στη χώρα μας. Ευθύνες και προοπτικές / Θ. Παπαγιάννης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Θέσεις της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού-ΤΕΕ στη παιδεία: πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης / Σ. Αυγερινού, Δ. Καραμήτσος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)