Σεμινάριο για τον νέο ελληνικό κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος (ΤΕΕ, ΕΠΕΣ, 21-25 Απριλίου 1986, Αθήνα)

M 862

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισαγωγή - Οριακές καταστάσεις - συνδυασμοί δράσεων / Θ. Π. Τάσιος pdf  κείμενο  (9 ΜΒ)


Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών / Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο  (4,9 ΜΒ)


Αντοχή σε κάμψη με ορθή δύναμη / Σ. Τσουκαντάς pdf  κείμενο  (7,6 ΜΒ)


Διάτμηση-Στρέψη-Διάτρηση / Α. Πλάκας, Κ. Τρέζος pdf  κείμενο  (7,2 ΜΒ)


Προένταση / Π. Γιαννόπουλος pdf  κείμενο  (7,3 ΜΒ)


Οριακή κατάσταση αστοχίας από λυγισμό / Ι. Βάγιας pdf  κείμενο  (5,6 ΜΒ)


Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων υλικών / Δ. Μπαϊρακτάρης pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Βασικές αρχές σχεδιασμού για σεισμικές δράσεις / Ε. Βιντζηλαίου pdf  κείμενο  (16 ΜΒ)


Διάταξη οπλισμών: Αγκυρώσεις - επιμηκύνσεις κλπ. (απλή παρουσίαση των διατάξεων του σχεδίου με σχήματα και παραδείγματα εφαρμογής) / Π. Πλαΐνης pdf  κείμενο  (7,1ΜΒ)


Λειτουργικότητα δομικών στοιχείων / Π. Θ. Τάσιος, Κ. Τρέζος pdf  κείμενο  (8,5 ΜΒ)