Η εφαρμογή της ΔΣ Marpol 73/78 στα πλοία (TEE, 1-10 Απριλίου 1986, Αθήνα)

M 864

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος (SBT)-Δεξαμενές καθαρού έρματος (CBT)-Πλύση με αργό πετρέλαιο (COW) / Βλαχιώτης Κ. pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)


Περιορισμός εκροής πετρελαίου - Προστατευτική θέση δεξαμενών έρματος / Κολύβας Δ. pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Εισήγηση στο σεμινάριο με θέμα "Η εφαρμογή της ΔΣ Marpol 73/78 στα πλοία" / Γ. Μαρίνος pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Σύστημα αδρανούς αερίου (IGS) / Γ. Σπηλιώτης pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Εισήγηση στο σεμινάριο με θέμα "Η εφαρμογή της ΔΣ Marpol 73/78 στα πλοία" / Βλάχος Κ. pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Τα παραρτήματα IV και V της ΔΣ Marpol 73/78 / Κ. Μητρόπουλος pdf  κείμενο  (954 ΚΒ)