Εξέλιξη και προβλήματα στο κλάδο των λιπασμάτων (ΤΕΕ, ΠΣΧΜ, 24-26 Σεπτεμβρίου 1986, Αθήνα)

M 877

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής pdf  κείμενο  (9,1 ΜΒ)


Χρησιμοποίηση Χλωριούχου Καλίου και Νιτρικού Καλίου αντί Θειικού Καλίου για παραγωγή σύνθετων λιπασμάτων. / Σ. Σαχάμπι pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Μέτρα που έχει πάρει η Αέβαλ για τη βραχυχρόνια επιβίωσή της μέσα στην ΕΟΚ. / Χ. Μπαραφάκας pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Επενδυτικό πρόγραμμα και τεχνολογικές εξελίξεις στις Χ.Β.Β.Ε.. / Α. Κωνσταντινίδης pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Εφοδιασμός της Ελληνικής γεωργίας με χημικά λιπάσματα - ιστορική εξέλιξη - υφιστάμενο σύστημα - προβλήματα και προοπτικές. / Ν. Παπακωνσταντίνου pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Πως μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική η Ελληνική βιομηχανία λιπασμάτων (ανάλυση και σχετικές προτάσεις / μεθοδεύσεις). / Π. Ορφανίδης pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Η τεχνολογία παραγωγής συμπιεστών λιπασμάτων. Τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. / Ν. Λουΐζος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εργοστασίων της ΑΕΕΧΠ και λιπασμάτων. / Ν. Λουΐζος pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Παραγωγή και διάθεση Η2S04 στην Ελλάδα. Εξέλιξη τιμών Θείου και Πυριτών. / Π. Τσαουσόγλου pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


Κοινοτική βιομηχανία λιπασμάτων : Ανταγωνισμός από τρίτες χώρες : Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας / Α. Τσεκούρας pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Η βιομηχανική παραγωγή ανόργανων χημικών λιπασμάτων στην Ελλάδα: συνοπτική παρουσίαση. / Α. Καμπίτσης pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


Φαινόμενο συσσωματώσεως των λιπασμάτων. / Π. Ιορδάνης pdf  κείμενο  (4,3 ΜΒ)


On the possibility of utilization of sludge from wastewater biological treatment as a substitute of fertilizers. / Φ. Μπατζιάς pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Πρόβλεψη κατανάλωσης αζωτούχων λιπασμάτων στην Ελλάδα / Φ. Μπατζιάς, Χ. Σκιαδάς pdf  κείμενο  (777 ΚΒ)


Νέες επενδύσεις εκσυγχρονισμού της Αέβαλ: μονάδα λιγνιταερίου. / Α. Σοφός pdf  κείμενο  (4,3 ΜΒ)


Αξιοποίηση με εμπλουτισμό φτωχών στερεών καυσίμων, για παραγωγή αερίου σύνθεσης αμμωνίας. / Ν. Καφαντάρης pdf  κείμενο  (9,8 ΜΒ)


Εξελίξεις στον τομέα λιπασμάτων - λιγνιταέριο - ΑΕΒΑΛ / Λ. Κυπιρτίδης pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Πρώτες ύλες λιπασμάτων - παγκόσμια κατάσταση. / Δ. Μαραγκός pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Η συμβολή της Α.Ε.Ε. χημικών προϊόντων και λιπασμάτων στη γεωργική έρευνα της χώρας μας - προοπτικές. / Σ. Σαχάμπι pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου αμμωνίας της Ε.Κ.Ο.. / Δ. Σαββατιανός pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Νεώτερες εξελίξεις στην ανάκτηση και αξιοποίηση ενέργειας κατά την παραγωγή Θειϊκού Οξέος και λιπασμάτων. / Κων. Τσιτούρας pdf  κείμενο  (4,8 ΜΒ)


Τεχνολογικές εξελίξεις και προβλήματα στον κλάδο των λιπασμάτων / Γ. Βαλκανάς pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η αγοραστική δύναμη του κράτους στον τομέα των λιπασμάτων. Ποσοτική ανάλυση και διαδικασία προμηθειών (1976-1986). / Γ. Καλογήρου, Χαρ. Πιπεροπούλου pdf  κείμενο  (8,7 ΜΒ)


Ο ρόλος της λιπασματοβιομηχανίας στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. / Δημ. Κρομμύδας pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)