Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (ΤΕΕ, ΠΣΧΜ, 15-17 Δεκεμβρίου 1986, Αθήνα)

M 882

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Οι δύο δρόμοι εκσυγχρονισμού του πετρελαϊκού κυκλώματος, δύο δρόμοι για την ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας / Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ανταγωνιστικότητα δημοσίου τομέα - περίπτωση ΕΛ.Δ.Α. / Καραχάλιος Θ. pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Προοπτικές διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς / Κ. Φραγκούλης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Λιπαντικά κλάσματα πετρελαίου Πρίνου. Απόδοση και αντοχή στην οξείδωση σε συνάρτηση με τη χημική τους δομή / Λόης Ε., Στούρνας Σ., Αργυρίου Α. pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Οξειδωτική αποθείωση προϊόντων του πετρελαίου / Κυριακόπουλος Γ, Στούρνας Σ., Ζαννίκος Φ. pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Μία νέα αντιμετώπιση στο πρόβλημα του υδρόθειου με το πλεονέκτημα της παραγωγής Υδρογόνου / Καλοϊδάς Β., Παπαγιαννάκος Ν. pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ρεαλιστικοί στόχοι για έλεγχο οξειδίων Θείου και Αζώτου σε διυλιστήρια πετρελαίου / Βασάλος Ι. pdf  κείμενο  (4,4 ΜΒ)


Η μετατροπή του περιεχομένου Αζώτου των πετρελαιοειδών κατά την καύση τους. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος / Κόζαρης Ξ. pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα εκσυγχρονισμού των ΕΛ.Δ.Α / Δρογκάρης Γ. pdf  κείμενο  (4,9 ΜΒ)


Καύσιμα και ατμοσφαιρική ρύπανση στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Παρούσα κατάσταση - προοπτικές / Κρεμαλής Κων. pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Η προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με το είδος και την ποιότητα των καυσίμων - οι επιλογές και προτάσεις του Υπεχωδέ / Τομαζινάκη Χ., Δερμιτζάκης Ι. pdf  κείμενο  (6,5 ΜΒ)


Προδιαγραφές καυσίμων : παρόν και μέλλον / Ριζάκος Α. pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και προστασία του από τη διακίνηση πετρελαιοειδών / Βλάχος Κ. pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Συμβολή Ελληνικών μελετητικών φορέων σε έργα εκσυγχρονισμού της πετρελαϊκής βιομηχανίας / Ζιώτης Ν. pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Πολιτική επί των Υδρογονανθράκων και περιβάλλον / Λαγωνίκας Ν. pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Πρόταση στρατηγικής των δημοσίων επιχειρήσεων στον τομέα πετρελαίου / Δασκαλάκης Μ. pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Για το πετρελαϊκό κύκλωμα - πετροχημικά προϊόντα – περιβάλλον / Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και Χημικές βιομηχανίες pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ολοκληρωμένα διυλιστήρια : περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντιμετώπισή τους / Σταμέλος Κ. pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (εισήγηση οργανωτικής επιτροπής του τριημέρου) pdf  κείμενο  (8,8 ΜΒ)