Τηλεπληροφορική (TEE, 22-26 Ιουνίου 1987, Αθήνα)  

 

M 899

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Δορυφορικές εφαρμογές τηλεπληροφορικής / Σ. Βουλοδήμος pdf  κείμενο  (8,6 ΜΒ)


Δορυφορικές εφαρμογές τηλεπληροφορικής. Σύστημα INMARSAT / Μαλέας Μ. pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Τοπικά δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών / Τζωρτζίνης Γ.Β. pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών ISDN / Στασινόπουλος Γ. pdf  κείμενο  (5,7 ΜΒ)


Τεχνικές ελέγχου δικτύων Τηλεπληροφορικής / Σουρής Α. pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Υλικό (hardware) αλυσίδας επικοινωνίας / Αλεξόπουλος Α. pdf  κείμενο  (6,9 ΜΒ)


Δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών / Πρωτονοτάριος Ε., Αφράτη Φ., Συκάς Ε.Δ., Αναγνώστου Μ. pdf  κείμενο  (7,3 ΜΒ)


Δυνατότητα του τηλεφωνικού δικτύου για μετάδοση DATA / Καργάδος Π. pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Θεωρία αναμονής στην τηλεπληροφορική / Βαφέας Δ. pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Σχεδίαση - περιγραφή του Δημόσιου Δικτύου Δεδομένων HELLASPAC / Καργάδος Π. pdf  κείμενο  (5,9 ΜΒ)


Τηλεπληροφορική και Τυποποίηση / Στρατηγουλάκος Δ. pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Το δίκτυο DATA της Ολυμπιακής : Παρούσα κατάσταση-προοπτικές / Γεωργαράκης Δ. pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Δίκτυο SITA : Διεθνές δίκτυο αεροπορικών εταιρειών / Γεωργαράκης Δ. pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Νέες υπηρεσίες τηλεπληροφορικής / Παπανδρέου Κ. pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Έγκριση τύπου τερματικών τηλεπικοινωνιακών διατάξεων Τηλεπληροφορικής / Σταμέλος Δ. pdf  κείμενο  (971 ΚΒ)


Βασικές τεχνολογίες της τηλεπληροφορικής / Παπανδρέου Κ. pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Εισαγωγή στην τηλεπληροφορική / Μπάκος Κ. pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)


Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. / Κόκκοτας Α. pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)