Η βιομηχανία στην Βόρεια Ελλάδα: πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων – βασικές εξελίξεις (πρακτικά προσυνεδριακών ημερίδων) (18-20 Μαΐου 1987, Θεσσαλονίκη)

 

Μ 912

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


ΕΚΟ και Μονάδες Πετροχημικού (5 Μαρτίου 1987) – Πρακτικά pdf  κείμενο  (18 ΜΒ)


Στάγιερ ΕΛΛΑΣ (ΕΛΒΟ) (22 Φεβρουαρίου 1987) – Πρακτικά pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)


Σημασία και αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της ΚΗΜ (27 Απριλίου 1987) – Πρακτικά pdf  κείμενο  (11 ΜΒ)