Γεωτεχνικά προβλήματα της Μάργας του Πειραιά (ΤΕΕ, 5 Νοεμβρίου 1986, Αθήνα)

M 919

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Προσφώνηση του εκπροσώπου και υπεύθυνου οργάνωσης της Ε.Ε. Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων του ΤΕΕ / Σ. Κωστόπουλοςpdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Γεωλογία και τεκτονική της Μάργας του Πειραιά / Β. Ανδρονόπουλος  pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Γεωτεχνική θεώρηση των αργιλικών ημιβράχων / Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο  (6,7 ΜΒ)


Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της Μάργας του Πειραιά / Σ. Κωστόπουλος pdf  κείμενο  (6,7 ΜΒ)


Επιτόπια και εργαστηριακή διερεύνηση της Μάργας του Πειραιά / Δ. Κούμουλος, Θ. Κοργιαλός pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Επιφανειακές θεμελιώσεις στη Μάργα του Πειραιά / Κ. Ανδρικοπούλου pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Βαθειές θεμελιώσεις στη Μάργα του Πειραιά / Δ. Κωνσταντινίδης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Εκσκαφές και αντιστηρίξεις στη Μάργα του Πειραιά / Η. Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Λιμενικά έργα στη Μάργα του Πειραιά / Σ. Παπασπύρου pdf  κείμενο  (818 ΚΒ)


Μερικές μικροδομικές παρατηρήσεις της Μάργας του Πειραιά / Γ. Ντουνιάς, Θ. Τίκα, Σ. Καβουνίδης pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Πρόταση για κριτήρια κατάταξης της Μάργας του Πειραιά / Ε. Βασιλόπουλος pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Υδατοπερατότητα, υδροφορία και σεισμική συμπεριφορά της Μάργας του Πειραιά / Α. Μπαρούνης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Οι καθιζήσεις του Αυγούστου 1971 στην οδό Λουκά Ράλλη της Καστέλλας. Σημερινή θεώρηση με βάση τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της Μάργας του Πειραιά / Π. Παντελόπουλος pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Σφράγιση υπό πίεση υδροφορίας σε όρυγμα του Πειραιά / Π. Βέττας pdf  κείμενο  (801 ΚΒ)