Η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα: πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων - βασικές εξελίξεις (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΣΔΜΗ- Τμ. Β. Ελλάδας, 18-20 Μαΐου 1987, Θεσσαλονίκη)

 

Μ 929

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 

 Δευτέρα 18 Μαΐου 1987


Προσφώνηση του Προέδρου του Τμήματος, Δημήτρη Τσιαπραλήpdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Κύρηξη των εργασίων - Χαιρετισμοίpdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Απογραφή, αξιολόγηση βασικών δεικτών για τις βιομηχανίες της περιοχής Κώσ. Σιδηρόπουλος, Σ. Βουλγαράκης, Π. Γαβριηλίδης, Α. Αγγελίδης, Φωτ. Λιόλιος pdf  κείμενο  (902 ΚΒ)


Θεσμικό πλαίσιο για τη βιομηχανία Ανδριάς Γ. pdf  κείμενο  (462 ΚΒ)


Συζήτησηpdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Εισαγωγή στην 1η ημέρα του συνεδρίου από την Οργανωτική Επιτροπήpdf  κείμενο  (302 ΚΒ)


Ο ρόλος των εταιρειών υπηρεσιών στην αναπτυξιακή προσπάθεια Ε. Ταυρίδης pdf  κείμενο  (967 ΚΒ)


Εξελίξεις στην ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια - προοπτικές Κ. Ισαακίδης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Οργάνωση και διοίκηση στην ελληνική βιομηχανία Κώσ. Σιδηρόπουλος pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Οργάνωση τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας για την προστασία της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Ι. Μαρασλής pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Προβληματισμοί που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και προβλήματα από την αφομοίωσή της σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του κατασκευαστικού κλάδου στον ελλαδικό χώρο Γ. Οικονομίδης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας σαν παράγοντας επηρεασμού της κοινωνικής κινητικότητας στις επιχειρήσεις Νικ. Κατριβέσης pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Συζήτησηpdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


 

 

 

Τρίτη 19 Μαΐου 1987

 


Εισαγωγή στη 2η μέρα του συνεδρίου από την Οργανωτική Επιτροπήpdf  κείμενο  (286 ΚΒ)


Ζητήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη Πάντζαλης Ν. pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Θεσσαλονίκης στη χωροθέτηση της βιομηχανικής εγκατάστασης και στην προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης Μιχαηλίδης Γ. pdf  κείμενο  (683 ΚΒ)


Το περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη Ζαρκανέλλας Αντ. pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Δραστηριότητες του Συμβουλίου Προστασίας Περιβάλλοντος Βορ. Ελλάδας σε θέματα ρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος Γεωργιάδης Γ. pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και ο σχεδιασμός της βιομηχανικής εγκατάστασης Ερσ. Αυγουστίδου pdf  κείμενο  (4,7 ΜΒ)


Χωρική ολοκλήρωση και βιομηχανική παραγωγή : κλαδικά συστήματα και προοπτικές περιφερειακής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα Γ. Καυκαλάς pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Προβλήματα περιβάλλοντος και χωροθέτησης της βιομηχανίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Αγγελίδης Θ. pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ο θεσμός της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές Κ. Σταμέλος pdf  κείμενο  (3,9 ΜΒ)


Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης υγρών καυσίμων σε βιομηχανικούς χώρους. Κριτική του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και προτάσεις για τη βελτίωσή του Ο. Φαλτσή, Β. Προφυλλίδης, Γ. Ζιούτας, Γ. Πιτσάβας, Σ. Κακαλιάς pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Συζήτησηpdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


 

 

 

Τετάρτη 20 Μαΐου 1987

 

 


Εισαγωγή στην 3η ημέρα του συνεδρίου από την Οργανωτική Επιτροπήpdf  κείμενο  (333 ΚΒ)


Συμπεράσματα προσυνεδριακών ημερίδων Ι. Ανδρίας pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Αναπτυξιακές δυνατότητες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Ε. Ταυρίδης pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Οι άμεσες δυνατότητες επενδύσεων Ε. Ταυρίδης pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Κατσιάβαλος pdf  κείμενο  (5,3 ΜΒ)


Αναπτυξιακά κίνητρα και επενδύσεις στον αγροτοβιομηχανικό τομέα Κώσ. Σιδηρόπουλος pdf  κείμενο  (657 ΚΒ)


Ο αναπτυξιακός ρόλος του συγκροτήματος ΕΚΟ στην τοπική και εθνική οικονομία Β. Αντωνιάδης pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Βιομηχανία λιπασμάτων. Παραγωγικό πλαίσιο - Προβλήματα και προοπτικές pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συζήτησηpdf  κείμενο  (3,7 ΜΒ)


Πρώτα συμπεράσματα από την Οργανωτική Επιτροπήpdf  κείμενο  (233 ΚΒ)