1ο Εθνικό συμπόσιο αυτοματισμού και ρομποτικής (ΤΕΕ, 16-18 Δεκεμβρίου 1987,  Αθήνα)

M 930

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 


Πρόλογος  – Περιεχόμενα Συμποσίου pdf  κείμενο  (1,9 MB)


 

 

 

Ενότητα 1 : Εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών

 


Robotic research and development in Yugoslavia / M. Vukobratonic pdf  κείμενο  (4,5 MB)


Robotics in France;Industry, research and education / P. Borne, F. Rotella pdf  κείμενο  (3 MB)


Simulation and Decision Support Systems : The state of art in the GDR / Sydow Apdf  κείμενο  (2,4 MB)


Singular multidimentional linear discrete systems / Tadeusz Kaczorekpdf  κείμενο  (2,3 MB)


On the robustness of control systems / Djordjija B. Petkovski pdf  κείμενο  (2,5 MB)


 

 

Ενότητα 2 : Ρομποτικά Συστήματα

 


Το πρόγραμμα Ρομποτικής του τομέα Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. / Σπύρου Τζαφέστα pdf  κείμενο  (3,3 MB)


On the control of a six degree of freedom spatial micromanilulator / Zarifis Dimitroulis  pdf  κείμενο  (2,2 MB)


Designing High-Performance Robotic Manipulators with Structural Optimization and Composite Materials / D.A. Saravanos, J.S. Lamancusa pdf  κείμενο  (2,4 MB)


IRODESS:Integrated robot design and simulation system / Stelios C.A. Thomopoulos [et.al.]  pdf  κείμενο  (1,1 MB)


A study of isotropic and anisotropic GIE robot manipulators under optimal path control / Stelios C.A. Thomopoulos, Ricky Y.J. Tam pdf  κείμενο  (1,7 MB)


A family of parallel Kinematic structures for robot arms / Theodore Kokkinis, Robert Stoughton  pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Ο σπονδυλωτός ρομποτικός βραχίονας : Κινηματική ανάλυση / Α.Ι. Γραμματικός [κ.ά.] pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Ο σπονδυλωτός ρομποτικός βραχίονας : Δυναμική ανάλυση / Α.Ι. Γραμματικός [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Μοντελοποίηση βραχίονα με ελαστικότητα στις αρθρώσεις / Νίκος Παπαοικονόμου, Νίκος Ασπράγγαθος pdf  κείμενο  (2,3 MB)


Σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος ελέγχου Μηχανικού βραχίονα / Πέτρος Κυριαφίνης, Φοίβος Χατζηβασιλείου, Κώστας Κεχαγιάς pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Κατασκευή μηχανικού βραχίονα και αλγόριθμοι κινήσεως του / Κώστα Κεχαγιά, Πέτρου Κυριαφίνη, Φοίβου Χατζηβασιλείου pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Αλγόριθμος αμέσου κινηματικού ελέγχου βιομηχανικών robot κατά μήκος καθορισμένης τροχιάς / Δ. Κυρίτσης, Θ. Γιαννόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Υπολογισμός επιπέδων μηχανικών αυτοματισμών με τη βοήθεια κινηματικών ομάδων / Δ. Μπουζάκης, Σ. Μήτση pdf  κείμενο  (2 MB)


Υπολογισμός μηχανικών αυτοματισμών με οδηγητικές καμπύλες / Δ. Μπουζάκης, Ι. Τσιάφης pdf  κείμενο  (1,7 MB)


 

 

 

Ενότητα 3 : Ανάλυση, Σχεδίαση και αναγνώριση Συστημάτων Ελέγχου

 


Μια νέα προσέγγιση σε προβλήματα ανάλυσης και σύνθεσης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου / Π.Ν. Παρασκευοπούλου pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Ελεγχος με ανατροφοδότηση καταστάσεως υπό περιορισμούς σε παραγωγική διαδικασία / Μ. Βασιλάκης, G.C. Hennet pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Αναγνώριση και αυτοπροσαρμοζόμενος έλεγχος ενός χρονικά μεταβαλλόμενου συστήματος / Δημήτριος Καλλιγερόπουλος pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Ρύθμιση βέλτιστου χρόνου σε φυσικό μοντέλο ηλεκτρικού δικτύου / Εμμ. Λαριντζάκης pdf  κείμενο  (1,7 MB)


 

 

Ενότητα 4 : Αισθητήρια Συστήματα στη Ρομποτική και τον Αυτοματισμό

 


Machine vision and expert systems in robot quidance and welding process automation / J.E. Agapakis  pdf  κείμενο  (2,2 MB)


Τεχνητή όραση : Μία επισκόπιση / Ι. Πήτας pdf  κείμενο  (1,9 MB)


An evaluation of a novel robot tactile sensor / D.Exertier [et al.] pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Εφαρμογές της φωτογραμμετρίας στην όραση του ρομπότ / Βασιλεία Καραθανάση, Ιωάννης Χατζόπουλος pdf  κείμενο  (3 MB)


Αισθητήρια υπερηχητικών κυμάτων με εφαρμογές στις αυτοματοποιημένες και ρομποτικές συγκολλήσεις / Η. Σιώρης, M.Weld pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Ρομπότ για συγκολλήσεις με κοινή λογική και αισθήσεις. Η παρούσα κατάσταση / Η. Σιώρης, M.Weld pdf  κείμενο  (1,9 MB)


 

 

 

Ενότητα 5 : Αισθητήρια Συστήματα στη Ρομποτική και τον Αυτοματισμό

 

 


Διασύνδεση ανθρώπου-μηχανής στον αυτοματισμό : εργονομική προσέγγιση / Πρόδρομος Ιορδανίδης, Νίκος Μαρμαράς pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Εργονομικοί παράγοντες του αυτοματισμού και της ρομποτικής / Κ. Κίνιας pdf  κείμενο  (3,6 MB)


Ανθρωπος και ρομπότ σαν παράγοντες αυτομάτου ελέγχου / Αγις Χαλιώτης pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Η μέθοδος MDS στην εύρεση της υποκειμενικης αντίληψης των ανθρώπων και των ρομπότ κατά τον έλεγχο χειριστικών συστημάτων / Αλεξάνδρου-Θωμά Σιαπκαρά pdf  κείμενο  (2,6 MB)


Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου / Χαρίδημος Κ. Τσούκας pdf  κείμενο  (2,8 MB)


Η αυτοματοποίηση στον τραπεζικό κλάδο : Απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας / Μαρία Στρατηγάκη pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Παράρτημα  pdf  κείμενο  (631 ΚΒ)


 

 

2ος τόμος

 

 

 

 

Ενότητα 6 : Τεχνολογία γνώσης και εφαρμογές στον Αυτοματισμό και Ρομποτική

 

 


Η τεχνολογία γνώσης στον Τομέα Πληροφορικής του ΕΜΠ / Γ. Παπακωνσταντίνου, Σπ. Τζαφέστα pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


Τεχνητή νοημοσύνη στη διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικών συστημάτων / Γιάννης Κόντος, Κώστας Σπυρόπουλος pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Ειδήμων 3.0 : Ένα έμπειρο σύστημα για την διάγνωση βλαβών μηχανημάτων / Ρ. Κινγκ, Ε. Λεμπέσης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ιεραρχικά έμπειρα συστήματα για τον έλεγχο βιομηχανικών διαδικασιών μεγάλης κλίμακας / R.King [κ.ά.] pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Expert systems and diagnosis of failures for rotating machines / D.Menexiadis, D.Stamatis, R.Soenen  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Ασαφείς, αυτο-οργανούμενοι έμπειροι ρυθμιστές / Ευάγγελος Λεμπέσης pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


 

 

 

 

Ενότητα 7 : Ηλεκτρονικοί ρυθμιστές και τεχνικές μετρήσεων

 


Υλοποίηση ελεκτών θερμοκρασίας με μικροϋπολογιστή μιάς ψηφίδας / Κ. Πεκμεστζή, Ε. Σκάσσης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Ο ρόλος του μικροεπεξεργαστή στη μεγάλη καμπή των PID ρυθμιστών / Παναγιώτης Μαραβέλιας pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Σχεδιασμός Interface για τον έλεγχο βηματικών κινητήρων από υπολογιστή / Φοίβος Χατζηβασιλείου, Κώστας Κεχαγιάς, Πέτρος Κυριαφίνης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


A model automatic control system, applicable to a heliotropic type and tracker / P.C. Stefanidespdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Artificial intelligence in flow measurement / Yiorgos Palierakispdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


A new, intelligent electromagnetic flowmeter / E. Tsiknakis  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


 

 

 

 

Ενότητα 8 : Συστήματα ηλεκτρικής ισχύος

 


Βέλτιστη εκκίνηση σύγχρονων κινητήρων τροφοδοτούμενων από ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος / Δρόσος Ναυπακτίτης, Αθανάσιος Σαφάκας pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Intelligent measurement systems for distributed parameter chemical processes / C. Canavas pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Non-intrusive methods of velocity measurement in pneumatic conveying / Y. Palierakis pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Διερεύνηση της μεταβατικής συμπεριφοράς ενός σύγχρονου κινητήρα τροφοδοτούμενου από ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος / Γεώργιος Αδαμίδης, Αθανάσιος Σαφάκας pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με πλήρεις γραφικές αλληλοδραστικές μεθόδους / Μ.Ε. Παπαδάκης, Ν.Δ.Χατζηαργυρίου, Β.Κ.Παπαδιάς pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)Εφαρμογή της θεωρίας ασαφών συνόλων στο πρόβλημα της μεταβατικής ευστάθειας / Ι. Λ. Σουφλής, Α.Β.Μαχιάς, Β.Κ.Παπαδιάς
pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Σύστημα αυτόματης απόρριψης φορτίων στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου / Ι. Γ. Παναγόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


 

 

 

Ενότητα 9 : Συστήματα επικοινωνίας και πληροφορίας

 


Κατασκευή πρωτότυπης τηλεφωνικής συσκευής για την αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου / Ε. Καγιάφας, Γ. Καμπουράκης, Α. Παπαδομανωλάκης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Βιομηχανικά τοπικά δίκτυα-παρουσίαση ενός νέου βιομηχανικού δικτύου / Β.Χρηστίδης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Μια προσέγγιση των βιομηχανικών-τοπικών δικτύων επικοινωνίας / Χ. Π. Καστώρης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μ.Α.Ρ. προδιαγραφές για ένα τοπικό δίκτυο σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ερωτήματα και επιλογές / Γρ. Βότσης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Real-Time detection and Control of overload on telecommunication networks / George D. Tsiotras pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Τράπεζες πληροφοριών για βελτιστοποίηση συνθηκών κατεργασίας σε τορνάρισμα, συνεργαζόμενες με συστήματα ψηφιακής καθοδήγησης / Δ. Μπουζάκης, Κ. Ευσταθίου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Αξιωματική θεμελίωση της πληροφορίας και αυτοματισμός / Ανδρέας Κατσαμάνης pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


 

 

 

Ενότητα 10 : Εφαρμογές - Συστήματα παραγωγής, διάγνωση βλαβών, βιομηχανικές διεργασίες, σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

 


Απαρίθμηση λειτουργικώς ισοδύναμων τάξεων βλαβών για την ακολουθιακή διάγνωσή τους σε συνδυαστικά συστήματα / Σ.Π. Δοκουζγιάννης,, Ι.Μ. Κοντολέων pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Production scheduling and control of FMS / Z. Doulgeri, R.D. Hibberd  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Control of the automated product design and manufacturing process in a heterogenus and distributed environment / Nicholas Stellioupdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Καταλυτική οξείδωση του CO σε μη σταθερές συνθήκες / Γεράσιμος Στανίτσας pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Αυτοματοποίηση και ρομποτική στα μεταλλεία / Γεώργιος Δ. Μπλιγούρας pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων σε συστήματα αναγνώρισης και μη καταστροφικού ελέγχου / Γ. Καρτσούνης, Ν. Τσαμπουράκης pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)


Αυτόματη δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής καθοδήγησης μέσω μετρήσεων / Δ. Μπουζάκης, Κ. Ευσταθίου, Ρ. Παρασκευοπούλου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων / Σ. Γ. Κατσαφούρος pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Σύστημα αυτόματης καθοδήγησης βασισμένο σε μικροϋπολογιστή / Νικόλαος Μπουρμπάκης, Τριαντ. Ποιμενίδης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Αλγόριθμος για έλεγχο δύναμης/θέσης με μηχανικούς βραχίονες συναρμολόγησης / Θ. Ευθυμίου, Ν. Ασπράγκαθος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


 

 

 

Ενότητα 11 : Εισηγήσεις προσκεκλημένων ξένων επιστημόνων ΙΙ

 


Trends of industrial automation and robotics in West Germany / Gunter Schmidt  pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Robust fault diagnostic using eigenstructure assignment / R.J. Patton  pdf  κείμενο  (2,8 ΜΒ)