Η βιομηχανία στο Ν. Μαγνησίας: προβλήματα - προοπτικές ανάπτυξης (ΤΕΕ – Τμ. Μαγνησίας, 28-29 Μαΐου 1987, Βόλος)

M 984

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 


Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί  pdf  κείμενο  (3,5 MB)


 

Εξέλιξη, διάρθρωση, αξιολόγηση βασικών δεικτών, για τη βιομηχανία στη Μαγνησία - προτάσεις ανάπτυξης / Θ. Πίσσιας  pdf  κείμενο  (22 ΜΒ)


Ιστορική εξέλιξη και υπάρχουσα κατάσταση της βιομηχανίας στο Νομό Μαγνησίας / Κ. Παπαγιαννόπουλος pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Προβλήματα στην ανάπτυξη της Επαρχιακής βιομηχανίας / Κ. Σωτηρίου pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Απασχόληση-ανάπτυξη / Γ. Ζαρωτιάδης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


 

 

 

 

2ος τόμος

 


Η βιοτεχνία στην Περιοχή Μαγνησίας / Χ. Θεοδώρου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Η βιομηχανία στο Νομό Μαγνησίας σε μία νέου τύπου ανάπτυξη / Εκπρόσωπος Πανεπιστημονικής pdf  κείμενο  (3,6 MB)


Επενδύσεις με βάση το Νόμο 1262/82. Επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νομό - προοπτικές Νόμου / Χ. Πάντζου pdf  κείμενο  (1 MB), Σχέδιο Νόμου  pdf  κείμενο  (8,5 ΜΒ)


Η βιομηχανία στη Μαγνησία και προοπτικές στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 / Γ. Γιανναρόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Προδιαγραφές-Τεχνογνωσία-Εξέλιξη:ο ρόλος του Μηχανικού / Α. Τσαλαπάτας pdf  κείμενο  (888 KB)


Η παραγωγικότητα στη Βιομηχανία: ο ρόλος του Μηχανικού / Α. Τσαλαπάτας pdf  κείμενο  (731 KB)


Η αναγκαιότητα των Βιοτεχνικών ζωνών / Β. Ζαφειρίδης pdf  κείμενο  (1 MB)


Εργασιακές σχέσεις και βιομηχανική ανάπτυξη / Α. Καραγεωργίου pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Ο ρόλος του ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην υποστήριξη του κλάδου μετάλλου στην Ελλάδα / Λ. Γκουρτσογιάννης pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Η πορεία των επιχειρήσεων με προϊόντα που ενδιαφέρουν το Δημόσιο και ειδικότερα τη ΔΕΗ/ Χ. Χρηστίδης  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Νέες τεχνολογίες στην επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων / Δ. Τσιπάς pdf  κείμενο  (635 KB)


Ελληνικά σιδηροκράματα: το παρόν και το μέλλον / Κ. Χαμάκος pdf  κείμενο  (3,1 MB)


Οι βιομηχανικές περιοχές σαν δυναμική υποδομή γιά ανάπτυξη / Γ. Αρέθας, Γ. Πέτρου pdf  κείμενο  (3,4 MB)


Ο ρόλος του ΕΟΜΜΕΧ στην ανάπτυξη των ΜΜΕ Νομού Μαγνησίας:προβλήματα-προοπτικές / Γ. Πολίτης, Π. Καρινάκης pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Συμπεράσματα  pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)