Εκτροπή Αχελώου: σημερινή κατάσταση, προοπτικές (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, 18 Μαΐου 1989, Λάρισα)

M 985

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εκτροπή Αχελώου - σημερινή κατάσταση – προοπτικές/ Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας  pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Εκτροπή του Αχελώου : η διαδικασία υλοποίησης του έργου - προβλήματα και προοπτικές / Μόνιμη Επιτροπή Αναπτυξιακών Θεμάτων pdf  κείμενο  (4 ΜΒ)


Εκτροπή Αχελώου : Εκτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας - προοπτική / Μαρία Τολάκη pdf  κείμενο  (3,6 ΜΒ)


Η αναγκαιότητα και οι προοπτικές υλοποίησης της εκτροπής του Αχελώου / Α. Λαμπρούλης pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Η άρδευση της Θεσσαλικής πεδιάδας. Εγγειοβελτιωτικό έργο αποφασιστικής σημασίας γιά την Εθνική Οικονομία / Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδαςpdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Συνεχίζεται η υπονόμευση της "εκτροπής Αχελώου" / Σ. Μαγειρίας pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)


Συμπερασματικός Απολογισμός pdf  κείμενο  (629 ΚΒ)