Οργάνωση επιστημονικής πληροφόρησης (TEE – Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης,  28 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 1988, Αθήνα)

M 992

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η σημασία της Οργανωμένης Επιστημονικής και Τεχνικής Πληροφόρησης - Η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ / Άννα Σολωμού-Τεριακή pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Η Τυποποίηση και η σημασία της στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Παγκόσμιο Αρχείο Προτύπων του Τ.Ε.Ε. / Ε. Κόλλια pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Το υλικό της Τεκμηρίωσης. Απόκτηση, καταγραφή και προβολή του / Μαρία Γατσούλη pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Ευρετηρίαση (Indexing) και δημιουργία Περιλήψεων (Abstracting) / Μ. Παπαδάκη pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Δημιουργία Βάσης Βιβλιογραφικών Πληροφοριών στο TEE (Data Base) / Κ. Θαλασσινού pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Ανάκτηση Πληροφοριών από Ξένες Βάσεις Δεδομένων / Κατερίνα Τοράκη pdf  κείμενο  (4,6 ΜΒ)


Απόκτηση υλικού / Σ. Ρούμελη pdf  κείμενο  (930 ΚΒ)


Ταξινόμηση-Θεματική Ανάλυση υλικού Βιβλιοθήκης / Αντ. Πάνου pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Καταλογογράφηση-Προετοιμασία υλικού γιά τα ράφια / Ε. Καβαλλιέρου pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Εξυπηρέτηση και δανεισμός / Ε. Καβαλλιέρου pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Παραγγελία άρθρων μέσω της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. / Σ. Γεροστάθη pdf  κείμενο  (3 ΜΒ)


Η Αυτοματοποίηση των εργασιών της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Τ.Ε.Ε. / Κ. Τοράκη pdf  κείμενο  (6,5 ΜΒ)


Οργάνωση, Εξοπλισμός και Χωροθέτηση μιας μικρής Τεχνικής Βιβλιοθήκης / Αντ. Πάνου, Σ. Γεροστάθη pdf  κείμενο  (8 ΜΒ)