Τυποποίηση στη Βιβλιοθηκονομία, Τεκμηρίωση - Πληροφόρηση (ΤΕΕ, ΕΕΒ, 15 Μαΐου 1989, Αθήνα)

M 993

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισαγωγή στην έννοια της τυποποίησης / Ε. Κόλλια  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Η Τυποποίηση στη Βιβλιοθηκονομία, Τεκμηρίωση - Πληροφόρηση (Γενικά) / Αννα Σολωμού-Τεριακή pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ-22 "Τεκμηρίωση" / Γεώργιος Μπώκος pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Η Τυποποίηση στην παραγωγή των Ντοκουμέντων / Αντ. Πάνου pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ)


Η Τυποποίηση στη Βιβλιογραφική επεξεργασία / Αλκμήνη Α. Σκανδάλη pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Τυποποίηση στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών / Βαλ. Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Πρότυπα ανταλλαγής Βιβλιογραφικών δεδομένων σε Μαγνητική μορφή / Χρήστος Σκουρλάς pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)