Αγγλικός όρος

Ξένο πρότυπο

Ελληνικός όρος

Ελληνικό πρότυπο

abbreviation

ISO 5966

συντομογραφία

1336

abbreviation

ISO 690

σύντμηση

560

abridgement

ISO 5127-2

συνοψη

1381-2

abstract

ISO 214

περίληψη

414

abstracts, page

ISO 5127-2

περιλήψεις, σελίδα

1381-2

abstracts, sheet

ISO 5122

περιλήψεις, φύλλο

720

access

ISO 690-2

πρόσβαση

ISO 690-2

accompanying material

ISO 1086

συνοδευτικό υλικό

676

acknowledgement

ISO 5966

ευχαριστίες

1336

acquisition

ISO 5127-1

πρόσκτηση

1381-1

acronym

ISO 4

αρκτικόλεξο

1211

acronym

ISO 5966

ακρώνυμο

1336

additions

ISO 2789

προσκτήσεις

EN 2789

additions

ISO 5127-2

προσθήκη

1381-2

administrative unit

ISO 2789

διοικητική μονάδα

EN 2789

aerial representations

ISO 2789

αεροφωτογραφίες

EN 2789

affiliation of author

ISO 5966

διεύθυνση, επαγγελματική συγγραφέα

1336

affiliation of author

ISO 5966

επαγγελματική διεύθυνση συγγραφέα

1336

allowance

ISO 2789

αποζημίωση

EN 2789

analysis centre, information

ISO 5127-1

κέντρο ανάλυσης πληροφοριών

1381-1

analysis, information centre

ISO 5127-1

ανάλυση πληροφοριών, κέντρο

1381-1

annex

ISO 5966

παράρτημα

1336

annex, title

ISO 5966

παράρτημα, τίτλος

1336

annual

ISO 5127-2

επετηρίδα

1381-2

annual report

ISO 5966

ετήσια έκθεση

1336

anthology

ISO 5127-2

ανθολογία

1381-2

applications, software

ISO 2789

εφαρμογές λογισμικού

EN 2789

apprendix

ISO 5127-2

παράρτημα

1381-2

approval signature

ISO 5966

υπογραφή εγκρίσεως

1336

approval, signature

ISO 5966

έγκριση, υπογραφή

1336

archive science

ISO 5127-1

αρχειονομία

1381-1

archives

ISO 5127-1

αρχεία

1381-1

area

ISO 5962-DIS

περιοχή

719

art originals

ISO 2789

αυθεντικά έργα τέχνης

EN 2789

art prints

ISO 2789

γκραβούρες

EN 2789

art reproductions

ISO 2789

αντίγραφα έργων τέχνης

EN 2789

art, originals

ISO 2789

έργα τέχνης, αυθεντικά

EN 2789

art, reproductions

ISO 2789

έργα τέχνης, αντίγραφα

EN 2789

article

ISO 5127-2

άρθρο

1381-2

artificial language

ISO 5127-1

τεχνητή γλώσσα

1381-1

artificial word

ISO 4

τεχνητή λέξη

1211

ascending spine title

ISO 6357

ανιών τίτλος ράχης

1388

atlas

ISO 5127-2

άτλας

1381-2

audiovisual document

ISO 2789

οπτικοακουστικό τεκμήριο

EN 2789

author

ISO 690

συγγραφέας

560

author

ISO 690-2

συγγραφέας

ISO 690-2

autobiography

ISO 5127-2

αυτοβιογραφία

1381-2

availability

ISO 690-2

διαθεσιμότητα

ISO 690-2

availability of statement

ISO 1086

αναφορά διαθεσιμότητας

1336

availability, statement

ISO 5966

διαθεσιμότητα, αναφορά ή μνεία

1336

biblid

ISO 18

βιβλιογραφική ταυτότητα άρθρου

1212

biblid

ISO 18

ταυτότητα άρθρου, βιβλιογραφική

1212

bibliografical register

ISO 5127-2

βιβλιογραφικός κατάλογος

1381-2

bibliographic description

ISO 5962-DIS

βιβλιογραφική περιγραφή

719

bibliographic information

ISO 5966

βιβλιογραφική πληροφορία

1336

bibliographic record

ISO 2709

βιβλιογραφική εγγραφή

633

bibliographical reference

ISO 5127-2

βιβλιογραφική αναφορά

1381-2

bibliographical reference

ISO 5127-2

βιβλιογραφική παραπομπή

1381-2

bibliography

ISO 5127-1

βιβλιογραφία

1381-1

bibliography, current

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, τρέχουσα

1381-2

bibliography, hidden

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, κρυμμένη

1381-2

bibliography, international

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, διεθνής

1381-2

bibliography, national

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, εθνική

1381-2

bibliography, retrospective

ISO 5127-2

βιβλιογραφία, αναδρομική

1381-2

bibliology

ISO 5127-1

βιβλιολογία

1381-1

binding

ISO 5966

δέσιμο

1336

biography

ISO 5127-2

βιογραφία

1381-2

board, bulletin

ISO 690-2

ηλεκτρονικό δελτίο

ISO 690-2

body of report

ISO 5966

σώμα, κύριο (της έκθεσης)

1336

body, corporate

ISO 4

όργανο, συλλογικό

1211

book

ISO 5127-2

βιβλίο

1381-2

book jacket

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

bookmobile

ISO 5127-1

βιβλιοαυτοκίνητο

1381-1

bound physical units

ISO 2789

βιβλιοδετημένες φυσικές μονάδες

EN 2789

broker, information

ISO 5127-1

πρακτορείο πληροφοριών

1381-1

building

ISO 2789

κτίριο

EN 2789

bulletin

ISO 5127-2

δελτίο

1381-2

bulletin board

ISO 690-2

ηλεκτρονικό δελτίο

ISO 690-2

bulletin, board

ISO 690-2

δελτίο, ηλεκτρονικό

ISO 690-2

capital expenditure

ISO 2789

πάγιες δαπάνες

EN 2789

caption

ISO 2127-2

λεζάντα

1381-2

cartographic document

ISO 2789

χαρτογραφικό τεκμήριο

EN 2789

cartoon, strip

ISO 5127-2

κόμικς

1381-2

catalogue

ISO 5127-2

κατάλογος

1381-2

catalogue, union

ISO 5127-1

κατάλογος, συλλογικός

1381-1

cataloguing in publication (CIP)

ISO 1086

δημοσίευμα, καταλογογράφηση (μέσα στο)

676

cataloguing in publication (CIP)

ISO 1086

καταλογογράφηση μέσα στο δημοσίευμα (προκαταλογογράφηση)

676

cataloguing in publication (CIP)

ISO 1086

προκαταλογογράφηση

676

centre resource, media

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

centre, clearing house

ISO 5127-1

κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών

1381-1

centre, data

ISO 5127-1

κέντρο δεδομένων

1381-1

centre, documentation

ISO 5127-1

κέντρο τεκμηρίωσης

1381-1

centre, information

ISO 5127-1

κέντρο πληροφόρησης

1381-1

centre, information analysis

ISO 5127-1

κέντρο ανάλυσης πληροφοριών

1381-1

centre, media resource

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

centre, referral

ISO 5127-1

κέντρο προσανατολισμού

1381-1

centre, resourse

ISO 5127-1

κέντρο διδακτικού υλικού

1381-1

chapter

ISO 690

κεφάλαιο

560

character

ISO 5127-1

χαρακτήρας

1381-1

citation index

ISO 5127-2

ευρετήριο παραπομπών

1381-2

citation, date of

ISO 690-2

ημερομηνία παραπομπής

ISO 690-2

cited

ISO 690-2

πρόσβαση

560-2

classification, subject

ISO 5966

ταξινόμηση, θεματική

1336

clause

ISO 5966

κεφάλαιο

1336

clause

ISO 690-2

παράγραφος

560-2

clearing house centre

ISO 5127-1

κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών

1381-1

clearing house centre

ISO 5127-1

πληροφορίες, κέντρο ανταλλαγής

1381-1

clearing house, centre

ISO 5127-1

ανταλλαγή πληροφοριών, κέντρο

1381-1

co-author

ISO 5966

συν-συγγραφέας

1336

code

ISO 5127-1

κώδικας

1381-1

coding

ISO 5127-1

κωδικοποίηση

1381-1

collection, library

ISO 2789

συλλογή βιβλιοθήκης

EN 2789

collections on open access

ISO 2789

συλλογές ελεύθερης πρόσβασης

EN 2789

colophon

ISO 1086

κολοφών

676

column

ISO 5127-2

στήλη

1381-2

common title

ISO 5127-2

κοινός τίτλος

1381-2

communication

ISO 5127-1

επικοινωνία

1381-1

communication system

ISO 5127-1

σύστημα επικοινωνίας

1381-1

communication theory

ISO 5127-1

θεωρία επικοινωνίας

1381-1

communication, system

ISO 5127-1

επικοινωνία, σύστημα

1381-1

communication, theory

ISO 5127-1

επικοινωνία, θεωρία

1381-1

compound term

ISO 2788

σύνθετος όρος

1321

compound word

ISO 4

σύνθετη λέξη

1211

computer

ISO 5966

ηλεκτρονικός υπολογιστής

1336

computer

ISO 5966

υπολογιστής, ηλεκτρονικός

1336

computer processing

ISO 5966

επεξεργασία με Η/Υ

1336

computer program

ISO 5966

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή

1336

computer program

ISO 690-2

πρόγραμμα υπολογιστή

ISO 690-2

computer, host

ISO 690-2

ξένιος υπολογιστής

ISO 690-2

computer, processing

ISO 5966

ηλεκτρονικός υπολογιστής, επεξεργασία με

1336

computer, processing

ISO 5966

υπολογιστής, ηλεκτρονικός, επεξεργασία με

1336

computer, program

ISO 5966

ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόγραμμα

1336

computer, program

ISO 690-2

υπολογιστής, πρόγραμμα

ISO 690-2

concept

ISO 5127-1

έννοια

1381-1

conclusions

ISO 5966

συμπεράσματα

1336

conference proceedings

ISO 5127-2

πρακτικά

1381-2

content list

ISO 18

πίνακας περιεχομένων

1212

content, list

ISO 18

περιεχόμενα, πίνακας

1212

contents, table of

ISO 5127-2

πίνακας περιεχομένων

1381-2

continuous series

ISO 2789

συνεχές περιοδικό δημοσίευμα

EN 2789

contraction

ISO 4

αποκοπή (δεξιά)

1211

contribution

ISO 690

συμβολή

560

contribution

ISO 690-2

συμβολή

ISO 690-2

conversion, data

ISO 5127-1

μετατροπή δεδομένων

1381-1

copyright

ISO 1086

πνευματικά δικαιώματα

676

copyright

ISO 5966

πνευματική ιδιοκτησία

1336

copyright library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας

1381-1

copyright, library

ISO 5127-1

πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκη

1381-1

copyright, statement

ISO 1086

πνευματικά δικαιώματα, μνεία ή αναφορά

676

corporate author

ISO 1086

συγγραφέας συλλογικό όργανο

676

corporate author

ISO 1086

συλλογικό όργανο, συγγραφέας

676

corporate body

ISO 4

συλλογικό όργανο

1211

corrigenda

ISO 5127-2

παροράματα

1381-2

corrigendum

ISO 5127-2

παρόραμα

1381-2

cover

ISO 5127-2

κάλυμμα

1381-2

cover

ISO 5127-2

περικάλλυμα

1381-2

cover

ISO 5966

εξώφυλλο

1336

cover, dust

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

current bibliography

ISO 5127-2

τρέχουσα βιβλιογραφία

1381-2

current events

ISO 2789

επίκαιρα γεγονότα

EN 2789

cutline

ISO 5127-2

λεζάντα

1381-2

data

ISO 5966

δεδομένα

1336

data centre

ISO 5127-1

κέντρο δεδομένων

1381-1

data conversion

ISO 5127-1

μετατροπή δεδομένων

1381-1

data files

ISO 2789

αρχεία δεδομένων

EN 2789

data medium

ISO 5127-1

φορέας δεδομένων

1381-1

data processing

ISO 5127-1

επεξεργασία δεδομένων

1381-1

data processing, format in

ISO 5127-1

επεξεργασία δεδομένων, διάταξη

1381-1

data transformation

ISO 5127-1

μετασχηματισμός δεδομένων

1381-1

data, centre

ISO 5127-1

δεδομένα, κέντρο

1381-1

data, conversion

ISO 5127-1

δεδομένα, μετατροπή

1381-1

data, field

ISO 2709

δεδομένα, πεδίο

633

data, files

ISO 2789

δεδομένα, αρχεία

EN 2789

data, medium

ISO 5127-1

δεδομένα, φορέας

1381-1

data, processing

ISO 5127-1

δεδομένα, επεξεργασία

1381-1

data, statistical

EN 2789

δεδομένα, στατιστικά

EN 2789

data, transformation

ISO 5127-1

δεδομένα, μετασχηματισμός

1381-1

database

ISO 690-2

βάση δεδομένων

ISO 690-2

datafield

ISO 2709

πεδίο δεδομένων

633

date of publication

ISO 690-2

ημερομηνία έκδοσης

ISO 690-2

date of a publication

ISO 1086

δημοσίευση, χρονολογία

1336

date of a publication

ISO 1086

χρονολογία δημοσίευσης

676

date of citation

ISO 690-2

ημερομηνία παραπομπής

ISO 690-2

date of revision

ISO 690-2

ημερομηνία αναθεώρησης

ISO 690-2

date of update

ISO 690-2

ημερομηνία ενημέρωσης

ISO 690-2

date, priority

ISO 5966

ημερομηνία προτεραιότητας

1336

deposit library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη καταθέσεως

1381-1

deposit, library

ISO 5127-1

κατάθεση, βιβλιοθήκη

1381-1

derivate document

ISO 5127-2

παράγωγο τεκμήριο

1381-2

descending spine title

ISO 6357

κατιών τίτλος ράχης

1388

description, bibliographical

ISO 5962-DIS

περιγραφή, βιβλιογραφική

719

descriptor

ISO 5966

περιγραφέας

1336

diary

ISO 5127-2

ημερολόγιο

1381-2

dictionary

ISO 5127-2

λεξικό

1381-2

dioramas

ISO 2789

διοράματα

EN 2789

diploma

ISO 2789

πτυχίο

EN 2789

directory

ISO 2709

διευθύνσεις, ευρετήριο

633

directory

ISO 2709

ευρετήριο διευθύνσεων

633

directory

ISO 5127-2

οδηγός

1381-2

directory

ISO 690-2

κατάλογος

ISO 690-2

directory map

ISO 2709

πίνακας ευρετηρίου διευθύνσεων

633

directory, map

ISO 2709

ευρετήριο διευθύνσεων, πίνακας

633

discussion list

ISO 690-2

βήμα συζητήσεων

560-2

dissertation

ISO 5127-2

διατριβή

1381-2

distribution limitation

ISO 5966

περιορισμοί διάδοσης ή διάθεσης ή διανομής

1336

distribution list

ISO 5966

κατάλογος αποδεκτών

1336

distribution, limitation

ISO 5966

διάδοση, περιορισμός

1336

distribution, limitation

ISO 5966

διάθεση, περιορισμός

1336

distribution, limitation

ISO 5966

διανομή, περιορισμός

1336

distribution, list

ISO 5966

αποδέκτες, κατάλογος

1336

document

ISO 2788

ντοκουμέντο

1321

document

ISO 2788

τεκμήριο

1321

document

ISO 2788

υλικό

1321

document

ISO 5127-1-2

λήμμα

1381-1-2

document

ISO 690-2

τεκμήριο

ISO 690-2

document data sheet

ISO 5966

φύλλο στοιχείων του τεκμηρίου

1336

document in print form

ISO 2789

έντυπο δημοσίευμα

EN 2789

document retrieval

ISO 5127-1

ανάκτηση τεκμηρίων

1381-1

document, cartographic

ISO 2789

τεκμήριο, χαρτογραφικό

EN 2789

document, data sheet

ISO 5966

τεκμήριο, φύλλο στοιχείων

1336

document, derivate

ISO 5127-2

τεκμήριο, παράγωγο

1381-2

document, electronic

ISO 2789

τεκμήριο, ηλεκτρονικό

EN 2789

document, electronic

ISO 690-2

τεκμήριο, ηλεκτρονικό

ISO 690-2

document, host

ISO 690

ντοκουμέντο προέλευσης

560

document, host

ISO 690-2

τεκμήριο προέλευσης

ISO 690-2

document, iconic

ISO 5127-2

τεκμήριο, εικονογραφικό

1381-2

document, in print form

ISO 2789

δημοσίευμα, έντυπο

EN 2789

document, original

ISO 2789

τεκμήριο, πρωτότυπο

EN 2789

document, patent

ISO 690

έκθεση ευρεσιτεχνίας

560

document, primary

ISO 5127-2

τεκμήριο, πρωτογενές

1381-2

document, printed music

ISO 2789

τεκμήριο, έντυπο, μουσικής

720

document, retrieval

ISO 5127-1

τεκμήριο, ανάκτηση

1381-1

document, secondary

ISO 5127-2

τεκμήριο, δευτερογενές

1381-2

documentation

ISO 5127-1

τεκμηρίωση

1381-1

documentation centre

ISO 5127-1

κέντρο τεκμηρίωσης

1381-1

documents in Braille

ISO 2789

γραφή "Braille", υλικό

EN 2789

documents, on line

ISO 690-2

επιγραμμικά τεκμήρια

ISO 690-2

donation

ISO 2789

δωρεά

EN 2789

drawings

ISO 5966

σχέδια

1336

drawings, line

ISO 5966

σχέδια, γραμμικά

1336

drawings, technical

ISO 2789

σχέδια, τεχνικά

EN 2789

dust cover

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

edge title

ISO 6357

τίτλος περιθωρίου

1388

edge, title

ISO 6357

περιθώριο, τίτλος

1388

edition

ISO 690

έκδοση

560

edition

ISO 690-2

έκδοση

ISO 690-2

edition

ISO 690-2

έκδοση

ISO 690-2

edition, statement

ISO 1086

έκδοση, μνεία

676

editor

ISO 1086

έκδοση, επιμελητής

676

editor

ISO 1086

επιμελητής έκδοσης

676

electronic document

ISO 2789

ηλεκτρονικό τεκμήριο

EN 2789

electronic document

ISO 690-2

ηλεκτρονικό τεκμήριο

ISO 690-2

electronic message, system

ISO 690-2

ηλεκτρονική επικοινωνία, σύστημα

ISO 690-2

element

ISO 5962-DIS

στοιχείο

719

element, qualifying

ISO 4

στοιχείο, προσδιοριστικό

1211

employee

ISO 2789

υπάλληλος

EN 2789

encyclopedia

ISO 5127-2

εγκυκλοπαίδεια

1381-2

equipment, description of

ISO 5966

εξοπλισμός, περιγραφή του

1336

equipment, full-time

ISO 2789

ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης

EN 2789

errata

ISO 5127-2

παροράματα

1381-2

erratum

ISO 5127-2

παρόραμα

1381-2

exchange

ISO 2789

ανταλλαγή

EN 2789

expenditure

ISO 2789

δαπάνες

EN 2789

expenditure, capital

ISO 2789

δαπάνες, πάγιες

EN 2789

expenditure, operating

ISO 2789

δαπάνες, λειτουργικές

EN 2789

extension

ISO 2789

επέκταση

EN 2789

facsimile reprint

ISO 5962-DIS

πανομοιότυπη ανατύπωση

719

festschrift

ISO 5127-2

αφιέρωμα

1381-2

field tag

ISO 2709

σύμβολο πεδίου

633

field, library identification

ISO 6357

πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας

1388

field, tag

ISO 2709

πεδίο, σύμβολο

633

figure

ISO 5966

σχήμα

1336

file

ISO 690-2

αρχείο

ISO 690-2

files, data

ISO 2789

αρχεία δεδομένων

EN 2789

film library

ISO 5127-1

ταινιοθήκη

1381-1

fixed assets

ISO 2789

αγαθά, πάγια

EN 2789

fixed assets

ISO 2789

πάγια αγαθά

EN 2789

fold- out

ISO 5966

πτυσσόμενο φύλλο

1336

fold- out

ISO 5966

φύλλο, πτυσσόμενο

1336

format in data processing

ISO 5127-1

διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων)

1381-1

front cover

ISO 5966

εμπροσθόφυλλο

1336

full-time equivalent

ISO 2789

ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης

EN 2789

full-time, equivalent

ISO 2789

απασχόληση (πλήρης), ισοδύναμο

EN 2789

full-time, equivalent

ISO 2789

πλήρης απασχόληση, ισοδύναμο

EN 2789

general library

ISO 5127-1

γενική βιβλιοθήκη

1381-1

generic term

ISO 4

δηλωτικός όρος κατηγορίας

1211

generic term

ISO 4

κατηγορία, δηλωτικός όρος

1211

generic term

ISO 4

όρος δηλωτικός κατηγορίας

1211

globe

ISO 2789

σφαίρα, υδρόγειος

EN 2789

globe

ISO 2789

υδρόγειος σφαίρα

EN 2789

glossary

ISO 5127-2

γλωσσάρι

1381-2

glossary

ISO 5127-2

γλωσσάριο

1381-2

graphic document

ISO 2789

εικονογραφικό τεκμήριο

EN 2789

graphs

ISO 5966

γραφικές παραστάσεις

1336

graphs

ISO 5966

παραστάσεις, γραφικές

1336

grid pattern

ISO 2789

πλέγμα

EN 2789

guide

ISO 5127-2

οδηγός

1381-2

half-title

ISO 1086

ψευδότιτλος

676

half-title page

ISO 1086

σελίδα ψευδοτίτλου

676

half-title, page

ISO 1086

ψευδότιτλος, σελίδα

676

header, microfiche

ISO 690

επικεφαλίδα μικρoφίσας

560

heading

ISO 5966

επικεφαλίδα

1336

hidden bibliography

ISO 5127-2

κρυμμένη βιβλιογραφία

1381-2

higher education, library

ISO 2789

τριτοβάθμια εκπαίδευση, βιβλιοθήκη

EN 2789

histograms

ISO 5966

ιστογράμματα

1336

homography

ISO 5127-1

ομοιογραφία

1381-1

homonymity

ISO 5127-1

ομωνυμία

1381-1

homonymy

ISO 5127-1

ομωνυμία

1381-1

homophony

ISO 5127-1

ομοηχία

1381-1

host computer

ISO 690-2

ξένιος υπολογιστής

ISO 690-2

host document

ISO 690

τεκμήριο προέλευσης

560

host document

ISO 690-2

τεκμήριο προέλευσης

ISO 690-2

host, document

ISO 690

προέλευση, ντοκουμέντο

560

host, document

ISO 690-2

προέλευση, τεκμήριο

ISO 690-2

iconic document

ISO 5127-2

εικονογραφικό τεκμήριο

1381-2

identification of signs

ISO 5966

προσδιορισμός συμβόλων

1336

identification of terms

ISO 5966

προσδιορισμός όρων

1336

identifier

ISO 690-2

αναγνωριστικό σύμβολο

ISO 690-2

identifier, subfield

ISO 2709

σύμβολο υποπεδίου

633

illustration

ISO 5127-2

εικόνα

1381-2

illustration, list of

ISO 5127-2

εικόνες, κατάλογος

1381-2

illustrations

ISO 5966

εικόνες

1336

illustrations, list of

ISO 5127-2

εικονογραφήσεις, κατάλογος

1381-2

impression

ISO 1086

εκτύπωση

676

in print form, document

ISO 2789

έντυπο δημοσίευμα

EN 2789

incunabulum

ISO 5127-2

αρχέτυπο

1381-2

incunabulum

ISO 5127-2

παλαίτυπο

1381-2

independent library

ISO 2789

ανεξάρτητη βιβλιοθήκη

EN 2789

index

ISO 5127-2

ευρετήριο

1381-2

index of a publication

ISO 999

δημοσίευμα, ευρετήριο σ ένα

1213

index of a publication

ISO 999

ευρετήριο ενός δημοσιεύματος

1213

index, citation

ISO 5127-2

ευρετήριο παραπομπών

1381-2

index, publication of

ISO 999

ευρετήριο ενός δημοσιεύματος

1213

indexing

ISO 5963

ευρετηρίαση

1312

indexing language

ISO 2788

γλώσσα ευρετηρίασης

1321

indexing term

ISO 2788

όρος ευρετηρίασης

1321

indexing, term

ISO 2789

ευρετηρίαση, όρος

EN 2789

indicator

ISO 2709

δείκτης

633

individual issues

ISO 2789

επιμέρους τεύχη

EN 2789

information

ISO 5127-1

πληροφορία

1381-1

information analysis centre

ISO 5127-1

κέντρο ανάλυσης πληροφοριών

1381-1

information broker

ISO 5127-1

πρακτορείο πληροφοριών

1381-1

information retrieval

ISO 5127-1

ανάκτηση πληροφοριών

1381-1

information science

ISO 5127-1

επιστήμη της πληροφόρησης

1381-1

information system

ISO 5127-1

πληροφοριακό σύστημα

1381-1

information system

ISO 5127-1

σύστημα πληροφοριακό

1381-1

information, analysis centre

ISO 5127-1

πληροφορίες, κέντρο ανάλυσης

1381-1

information, broker

ISO 5127-1

πληροφορίες, πρακτορείο

1381-1

information, recorded

ISO 5127-1

πληροφορία, καταχωρημένη

1381-1

information, retrieval

ISO 5127-1

πληροφορίες, ανάκτηση

1381-1

Institution of higher education, library

ISO 2789

Ιδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη

EN 2789

interlending

ISO 2789

βιβλιοθήκες, δανεισμός (μεταξύ)

EN 2789

interlending

ISO 2789

δανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών

EN 2789

international bibliography

ISO 5127-2

διεθνής βιβλιογραφία

1381-2

International Standard Book Number (ISBN)

ISO 5966

Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου

1336

International Standard Serial Number (ISSN)

ISO 5966

Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Περιοδικού Δημοσιεύματος

1336

introduction

ISO 5127-2

εισαγωγή

1381-1

issue

ISO 1086

έκδοση

676

issue

ISO 1086

τράβηγμα

676

issue

ISO 690

τεύχος

560

issue, special

ISO 5127-2

τεύχος, ειδικό

1381-2

issues, individual

ISO 2789

τεύχη, επιμέρους

EN 2789

italic type

ISO 5966

πλάγια τυπογραφικά

1336

item

ISO 2789

τεκμήριο

EN 2789

jacket

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

jacket, book

ISO 5127-2

περικάλυμμα

1381-2

key, title

ISO 690

κλειδί, τίτλος

560

key-title

ISO 690

τίτλος κλειδί

560

key-word

ISO 5966

κλειδί, λέξη

1336

key-word

ISO 5966

λέξη κλειδί

1336

label, node

ISO 2788

ετικέτα δεσμού

1321

label, record

ISO 2709

ετικέτα εγγραφής

633

language

ISO 5127-1

γλώσσα

1381-1

language, artificial

ISO 5127-1

γλώσσα, τεχνητή

1381-1

language, indexing

ISO 2788

γλώσσα ευρετηρίασης

1321

language, natural

ISO 5127-1

γλώσσα, φυσική

1381-1

leave of title

ISO 1086

φύλλο τίτλου

676

leaves

ISO 2789

φύλλα

EN 2789

legend

ISO 5127-2

λεζάντα

1381-2

librarian

ISO 2789

βιβλιοθηκονόμος

EN 2789

librarian, trained

ISO 2789

βιβλιοθηκονόμος, επαγγελματίας

EN 2789

librarianship

ISO 5127-1

βιβλιοθηκονομία

1381-1

library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη

1381-1

library collection

ISO 2789

συλλογή βιβλιοθήκης

EN 2789

library identification field

ISO 6357

πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας

1388

library network

ISO 5127-1

δίκτυο βιβλιοθηκών

1381-1

library of an institution of higher education

ISO 2789

βιβλιοθήκη ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

EN 2789

library premises

ISO 2789

χώροι βιβλιοθήκης

EN 2789

library science

ISO 5127-1

βιβλιοθηκονομία

1381-1

library system

ISO 5127-1

σύστημα βιβλιοθηκών

1381-1

library, collection

ISO 2789

βιβλιοθήκη, συλλογή

EN 2789

library, copyright

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας

1381-1

library, deposit

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη καταθέσεως

1381-1

library, film

ISO 5127-1

ταινιοθήκη

1381-1

library, general

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, γενική

1381-1

library, independent

ISO 2789

βιβλιοθήκη, ανεξάρτητη

EN 2789

library, mobile

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, κινητή

1381-1

library, national

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, εθνική

1381-1

library, network

ISO 5127-1

βιβλιοθήκες, δίκτυο

1381-1

library, network

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, δίκτυο

1381-1

library, non-specialized

ISO 2789

βιβλιοθήκη, μη ειδική

EN 2789

library, photographic

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη φωτογραφιών

1381-1

library, premises

ISO 2789

βιβλιοθήκη, χώροι

EN 2789

library, public

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, λαϊκή

1381-1

library, reference

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης

1381-1

library, research

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη έρευνας

1381-1

library, school

ISO 2789

βιβλιοθήκη, σχολική

EN 2789

library, special

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, ειδική

1381-1

library, system

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη, σύστημα

1381-1

limitation, distribution

ISO 5966

περιορισμοί διάδοσης ή διάθεσης ή διανομής

1336

line drawings

ISO 5966

γραμμικά σχέδια

1336

list of illustrations

ISO 5127-2

κατάλογος εικονογραφήσεων

1381-2

list of illustrations

ISO 5127-2

κατάλογος εικόνων

1381-2

list, distribution

ISO 5966

κατάλογος αποδεκτών

1336

list, reference

ISO 5966

κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών

1336

loan

ISO 2789

δανεισμός

EN 2789

loans, registered

ISO 2789

δανεισμοί, καταγραμμένοι

EN 2789

machine readable form

ISO 2789

ηλεκτρονικός υπολογιστής, μορφή αναγνωρίσιμη από

EN 2789

machine readable form

ISO 2789

μορφή αναγνωρίσιμη από Η/Υ

EN 2789

machine readable form

ISO 2789

υπολογιστής, ηλεκτρονικός, μορφή αναγνωρίσιμη από

EN 2789

manual

ISO 5966

εγχειρίδιο

1336

manuscript

ISO 5127-2

χειρόγραφο

1381-2

map

ISO 5127-2

χάρτης

1381-2

map, tactile

ISO 2789

χάρτης, ανάγλυφος

EN 2789

masthead

ISO 2789

επικεφαλίδα

EN 2789

material, accompanying

ISO 1086

υλικό, συνοδευτικό

676

material, pictorial

ISO 5966

υλικό, εικονογραφικό

1336

material, supplementary

ISO 5966

υλικό, συμπληρωματικό

1336

meaning (of a sign)

ISO 5127-1

νόημα ενός σημείου

1381-1

meaning (of a sign)

ISO 5127-1

σημείο, νόημα ενός

1381-1

media resource centre

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

media resource, centre

ISO 5127-1

πολυμέσα, κέντρο

1381-1

medium, data

ISO 5127-1

φορέας δεδομένων

1381-1

medium, type of

ISO 690-2

κατηγορία μέσου

ISO 690-2

memoirs

ISO 5127-2

απομνημονεύματα

1381-2

message

ISO 5127-1

μήνυμα

1381-1

microfiche

ISO 2789

μικροδελτίο

EN 2789

microfiche header

ISO 690

επικεφαλίδα μικρoφίσας

560

microfilm

ISO 2789

μικροταινία

EN 2789

microfilm

ISO 2789

μικροφίλμ

EN 2789

microimages

ISO 2789

μικροεικόνες

EN 2789

mobile library

ISO 5127-1

κινητή βιβλιοθήκη

1381-1

models, topographic

ISO 2789

σχέδια, τοπογραφικά

EN 2789

monograph

ISO 690

μονογραφία

560

monograph

ISO 690-2

μονογραφία

ISO 690-2

monographic publication

ISO 5127-2

μονογραφικό δημοσίευμα

1381-2

monographic publication

ISO 5962-DIS

μονογραφία

719

motion picture

ISO 2789

κινηματογραφική ταινία

EN 2789

motion picture

ISO 2789

ταινία, κινηματογραφική

EN 2789

multimedia kits

ISO 2789

πολυμέσα

EN 2789

multi-volume publication

ISO 5962-DIS

πολύτομο δημοσίευμα

719

museography

ISO 5127-1

μουσειογραφία

1381-1

museology

ISO 5127-1

μουσειολογία

1381-1

museum

ISO 5127-1

μουσειακή συλλογή

1381-1

museum

ISO 5127-1

μουσείο

1381-1

music, printed document

ISO 2789

μουσική, έντυπο τεκμήριο

EN 2789

name

ISO 5127-1

όνομα

1381-1

national bibliography

ISO 5127-2

εθνική βιβλιογραφία

1381-2

national library

ISO 2789

εθνική βιβλιοθήκη

EN 2789

natural language

ISO 5127-1

φυσική γλώσσα

1381-1

network, library

ISO 5127-1

δίκτυο βιβλιοθηκών

1381-1

newsletter

ISO 5127-2

δελτίο, ενημερωτικό

1381-2

newsletter

ISO 5127-2

ενημερωτικό δελτίο

1381-2

newspaper

ISO 5127-2

εφημερίδα

1381-2

newsprint

ISO 2789

εφημερίδα, χαρτί ειδικό για

EN 2789

newsprint

ISO 2789

χαρτί ειδικό για εφημερίδες

EN 2789

node label

ISO 2788

ετικέτα δεσμού

1321

nomenclature

ISO 5127-1

ονοματολογία

1381-1

non-preferred term

ISO 2788

μη προτιμώμενος όρος

1321

non-specialized library

ISO 2789

μη ειδική βιβλιοθήκη

EN 2789

note

ISO 5127-2

σημείωση

1381-2

notes

ISO 690-2

σημειώσεις

ISO 690-2

number, standard

ISO 690-2

πρότυπος αριθμός

ISO 690-2

numbered citation

ISO 5966

αριθμημένη παραπομπή

1336

numbering, sheet

ISO 5966

αρίθμηση φύλλων

1336

online documents

ISO 690-2

επιγραμμικά τεκμήρια

ISO 690-2

open access, collections

ISO 2789

ελεύθερη πρόσβαση, συλλογές

EN 2789

open access, collections

ISO 2789

πρόσβαση (ελεύθερη), συλλογές

EN 2789

operating expenditure

ISO 2789

λειτουργικές δαπάνες

EN 2789

original document

ISO 2789

πρωτότυπο τεκμήριο

EN 2789

originals, art

ISO 2789

αυθεντικά έργα τέχνης

EN 2789

outline

ISO 690-2

περίγραμμα

560-2

page

ISO 5127-1-2

σελίδα

1381-1-2

page, abstract

ISO 5127-2

σελίδα περιλήψεων

1381-2

page, title

ISO 1086

σελίδα τίτλου

676

pamphlet

ISO 5127-2

φυλλάδιο

1381-2

paragraph

ISO 5966

παράγραφος

1336

parallel title

ISO 1086

παράλληλος τίτλος

676

part

ISO 5127

τμήμα

1381

patent document

ISO 690

έκθεση ευρεσιτεχνίας

560

patent document

ISO 690

ευρεσιτεχνία, έκθεση

560

periodical

ISO 5127-2

περιοδικό

1381-2

photocopies

ISO 2789

φωτοαντίγραφα

EN 2789

photocopying

ISO 5966

αναπαραγωγή

1336

photographic library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη φωτογραφιών

1381-1

photographs

ISO 5966

φωτογραφίες

1336

photοgraphic, library

ISO 5127-1

φωτογραφίες, βιβλιοθήκη

1381-1

phrase

ISO 5127-1

φράση

1381-1

physical quantity, symbol

ISO 5966

φυσικό μέγεθος, σύμβολο

1321-2

physical unit

ISO 2789

φυσική μονάδα

EN 2789

physical units, bound

ISO 2789

φυσικές μονάδες, βιβλιοδετημένες

720

pictorial material

ISO 5966

εικονογραφικό υλικό

1336

picture

ISO 5127-2

εικόνα

1381-2

place of publication

ISO 1086

τόπος δημοσίευσης

676

place of publication

ISO 690-2

τόπος δημοσίευσης

ISO 690-2

plan

ISO 5127-2

σχέδιο

1381-2

point, service

ISO 2789

σημείο εξυπηρέτησης

EN 2789

polysemy

ISO 5127-1

πολυσημεία

1381-1

preface

ISO 5127-2

πρόλογος

1381-2

preferred term

ISO 2788

προτιμώμενος όρος

1321

preferred term

ISO 5963

προτιμητέος όρος

1312

preliminaries

ISO 5962-DIS

προκαταρκτικά

719

premises, library

ISO 2789

χώροι βιβλιοθήκης

EN 2789

primary document

ISO 5127-2

πρωτογενές τεκμήριο

1381-2

primary responsibility

ISO 690-2

κύρια υπευθυνότητα

ISO 690-2

printed music document

ISO 2789

έντυπο τεκμήριο μουσικής

EN 2789

printed music document

ISO 2789

παρτιτούρα

EN 2789

printing

ISO 5966

αναπαραγωγή

1336

printing

ISO 5966

εκτύπωση

1336

prints, study

ISO 2789

σχέδια μελετών

EN 2789

priority date

ISO 5966

ημερομηνία προτεραιότητας

1336

priority, date

ISO 5966

προτεραιότητα, ημερομηνία

1336

proceedings

ISO 5127-2

πρακτικά

1381-2

processing, computer

ISO 5966

επεξεργασία με Η/Υ

1336

processing, data

ISO 5127-1

επεξεργασία δεδομένων

1381-1

processing, format (in data)

ISO 5127-1

διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων)

1381-1

program, computer

ISO 5966

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή

1336

program, computer

ISO 690-2

πρόγραμμα υπολογιστή

ISO 690-2

public library

ISO 5127-1

λαϊκή βιβλιοθήκη

1381-1

publication

ISO 5127-2

δημοσίευμα

1381-2

publication

ISO 690

δημοσίευση

560

publication date

ISO 5966

χρονολογία δημοσίευσης

1336

publication, date of

ISO 690-2

ημερομηνία έκδοσης

ISO 690-2

publication, monographic

ISO 5127-2

δημοσίευμα, μονογραφικό

1381-2

publication, place of

ISO 690-2

τόπος δημοσίευσης

ISO 690-2

publication, serial

ISO 690

δημοσίευμα, περιοδικό

560

publisher

ISO 690

εκδότης

560

publisher

ISO 690-2

εκδότης

ISO 690-2

publisher

ISO 690-2

εκδότης

ISO 690-2

purchase

ISO 2789

αγορά

EN 2789

qualifying element

ISO 4

προσδιοριστικό στοιχείο

1211

quasi-synonymity

ISO 5127-1

οιονεί συνωνυμία

1381-1

quasi-synonymy

ISO 5127-1

συνωνυμία, οιονεί

1381-1

quisition

ISO 5127-2

συλλογή

1381-2

recommendation

ISO 5127-2

πρότυπο

1381-2

record

ISO 2709

εγγραφή

633

record

ISO 690-2

εγγραφή

ISO 690-2

record label

ISO 2709

ετικέτα εγγραφής

633

record library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη δίσκων

1381-1

record, bibliographic

ISO 2709

εγγραφή, βιβλιογραφική

633

recorded information

ISO 5127-1

καταχωρημένη πληροφορία

1381-1

recording, sound

ISO 5127-1

υλικό, ηχητικό

1381-1

records

ISO 5127-2

πρακτικά

1381-2

recto

ISO 1086

πρόσθια όψη φύλλου

676

recto

ISO 1086

φύλλο, προσθία όψη

676

reduced scale

ISO 2789

σμίκρυνση

EN 2789

reference

ISO 5966

παραπομπή

1336

reference library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης

1381-1

reference list

ISO 5966

κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών

1336

reference retrieval

ISO 5127-1

ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών

1381-1

reference work

ISO 5127-2

πληροφοριακό υλικό

1381-2

reference, bibliographical

ISO 5127-2

αναφορά, βιβλιογραφική

1381-2

reference, bibliographical

ISO 5127-2

παραπομπή, βιβλιογραφική

1381-2

reference, citation

ISO 5966

παραπομπή, αριθμημένη

1336

reference, library

ISO 5127-1

επιτόπια πληροφόρηση, βιβλιοθήκη

1381-1

reference, library

ISO 5127-1

πληροφόρηση (επιτόπια), βιβλιοθήκη

1381-1

reference, list

ISO 5966

βιβλιογραφικές παραπομπές, κατάλογος

1336

reference, retrieval

ISO 5127-1

βιβλιογραφικές παραπομπές, ανάκτηση

1381-1

reference, retrieval

ISO 5127-1

βιβλιογραφική αναφορά, ανάκτηση

1381-1

referral centre

ISO 5127-1

κέντρο προσανατολισμού

1381-1

referral, centre

ISO 5127-1

προσανατολισμός, κέντρο

1381-1

register, bibliographical

ISO 5127-2

κατάλογος, βιβλιογραφικός

1381-2

registered loans

ISO 2789

καταγραμμένοι δανεισμοί

EN 2789

registered user

ISO 2789

εγγεγραμμένος χρήστης

EN 2789

report

ISO 5127-2

έκθεση

1381-2

report, research

ISO 5127-2

έκθεση, ερευνητική

1381-2

reprint

ISO 1086

ανατύπωση

676

reprint, facsimile

ISO 5962-DIS

ανατύπωση, πανομοιότυπη

719

reproduction

ISO 5966

αναπαραγωγή

1336

reproductions, art

ISO 2789

αντίγραφα έργων τέχνης

EN 2789

reprography

ISO 5966

αναπαραγωγή

1336

research library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη έρευνας

1381-1

research report

ISO 5127-2

ερευνητική έκθεση

1381-2

research, library

ISO 5127-1

έρευνα, βιβλιοθήκη

1381-1

resource centre

ISO 5127-1

κέντρο διδακτικού υλικού

1381-1

resource centre, media

ISO 5127-1

κέντρο πολυμέσων

1381-1

resource, centre

ISO 5127-1

διδακτικό υλικό, κέντρο

1381-1

resourse, centre

ISO 5127-1

υλικό διδακτικό, κέντρο

1381-1

responsibility, primary

ISO 690-2

κύρια υπευθυνότητα

ISO 690-2

responsibility, subordinate

ISO 690-2

δευτερεύουσα υπευθυνότητα

ISO 690-2

retrieval, document

ISO 5127-1

ανάκτηση τεκμηρίων

1381-1

retrieval, information

ISO 5127-1

ανάκτηση πληροφοριών

1381-1

retrieval, reference

ISO 5127-1

ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών

1381-1

retrospective bibliography

ISO 5127-2

αναδρομική βιβλιογραφία

1381-2

revision, date of

ISO 690-2

ημερομηνία αναθεώρησης

ISO 690-2

salary

ISO 2789

μισθός

EN 2789

school library

ISO 2789

σχολική βιβλιοθήκη

EN 2789

science, information

ISO 5127-1

επιστήμη της πληροφόρησης

1381-1

science, library

ISO 5127-1

βιβλιοθηκονομία

1381-1

secondary document

ISO 5127-2

δευτερογενές τεκμήριο

1381-2

section, title

ISO 1086

τμήμα, τίτλος

676

selected extracts

ISO 5127-2

επιλογές

1381-2

separating character

ISO 2709

διαχωριστής

633

serial

ISO 4

περιοδικό δημοσίευμα

1211

serial

ISO 690-2

περιοδικό δημοσίευμα

ISO 690-2

serial publication

ISO 690

περιοδικό δημοσίευμα

560

serial publication

ISO 690

σειρά

560

serial publication, unbound

ISO 2789

περιοδικό δημοσίευμα, μη βιβλιοδετημένο

EN 2789

serial, unbound

EN 2789

δημοσίευμα, περιοδικό, μη βιβλιοδετημένο

EN 2789

series

ISO 5127-2

σειρά

1381-2

series

ISO 690-2

σειρά

ISO 690-2

series of report

ISO 2789

επετηρίδα

EN 2789

series, continuous

ISO 2789

περιοδικό δημοσίευμα, συνεχές

EN 2789

service point

ISO 2789

σημείο εξυπηρέτησης

EN 2789

service, point of

ISO 2789

εξυπηρέτηση, σημείο

EN 2789

sheet numbering

ISO 5966

αρίθμηση φύλλων

1336

sheet of abstract

ISO 5122

φύλλο περιλήψεων

720

sheet, numbering

ISO 5966

φύλλα, αρίθμηση

1336

shelves

ISO 2789

ράφια

EN 2789

sign

ISO 5127-1

σημείο

1381-1

signature, approval

ISO 5966

υπογραφή εγκρίσεως

1336

signs, identification of

ISO 5966

σύμβολα, προσδιορισμός

1336

site

ISO 2789

οικόπεδο

EN 2789

slides

ISO 2789

διαφανείς φωτογραφίες

EN 2789

slides

ISO 2789

φωτογραφίες, διαφανείς

EN 2789

sloping type

ISO 5966

πλάγια τυπογραφικά

1336

software applications

ISO 2789

εφαρμογές λογισμικού

EN 2789

software, applications

ISO 2789

λογισμικό, εφαρμογές

EN 2789

sound recording

ISO 5127-1

ηχητικό υλικό

1381-1

sound recording library

ISO 5127-1

βιβλιοθήκη ηχητικού υλικού

1381-1

sound recording, library

ISO 5127-1

ηχητικό υλικό, βιβλιοθήκη

1381-1

special issue

ISO 5127-2

ειδικό τεύχος

1381-2

special library

ISO 5127-1

ειδική βιβλιοθήκη

1381-1

specification, technical

ISO 5127-2

προδιαγραφή, τεχνική

1381-2

spine

ISO 6357

ράχη

1388

spine title

ISO 6357

τίτλος ράχης

1388

spine title, ascending

ISO 6357

τίτλος ράχης, ανιών

1388

spine title, descending

ISO 6357

τίτλος ράχης, κατιών

1388

spine title, transverse

ISO 6357

τίτλος ράχης, οριζόντιος

1388

spine, title

ISO 6357

ράχη, τίτλος

1388

sponsor

ISO 5966

υπεύθυνος

1336

staff

ISO 2789

προσωπικό

EN 2789

standard

ISO 5127-2

πρότυπο

1381-2

standard number

ISO 690-2

πρότυπος αριθμός

ISO 690-2

state of the art

ISO 5127-2

κατάσταση πραγμάτων

1381-2

state of the art report

ISO 5127-2

αναφορά υπάρχουσας κατάστασης

1381-2

state of the art, report

ISO 5127-2

κατάσταση υπάρχουσα, αναφορά

1381-2

statement of availability

ISO 5966

μνεία διαθεσιμότητας

1336

statement of copyright

ISO 1086

μνεία πνευματικών δικαιωμάτων

676

statement of edition

ISO 1086

μνεία έκδοσης

676

statement, availability

ISO 1086

αναφορά διαθεσιμότητας

1336

statement, copyright

ISO 1086

μνεία πνευματικών δικαιωμάτων

676

statement, edition

ISO 1086

μνεία έκδοσης

676

statistical data

ISO 2789

στατιστικά δεδομένα

EN 2789

statistics

ISO 2789

στατιστικές

EN 2789

stock

ISO 2789

συλλογή

EN 2789

strip cartoon

ISO 5127-2

κόμικς

1381-2

structure

ISO 2709

δομή

633

study prints

ISO 2789

σχέδια μελετών

EN 2789

study, prints

ISO 2789

μελέτες, σχέδια

EN 2789

sub-clause

ISO 5966

υποκεφάλαιο

1336

subfield

ISO 2709

υποπεδίο

633

subfield identifier

ISO 2709

σύμβολο υποπεδίου

633

subfield, identifier

ISO 2709

υποπεδίο, σύμβολο

633

subject

ISO 5963

θέμα

1312

subject classification

ISO 5966

θεματική ταξινόμηση

1336

subordinate responsibility

ISO 690-2

δευτερεύουσα υπευθυνότητα

ISO 690-2

subrecord

ISO 2709

υποεγγραφή

633

sub-sub-clause

ISO 5966

υπο-υποκεφάλαιο

1336

subtitle

ISO 690

υπότιτλος

560

supplement

ISO 5127-2

συμπλήρωμα

1381-2

supplementary material

ISO 5966

συμπληρωματικό υλικό

1336

symbol

ISO 5966

σύμβολο

1336

synonym

ISO 5127-1

συνώνυμο

1381-1

synonymity

ISO 5127-1

συνωνυμία

1381-1

synonymy

ISO 5127-1

συνωνυμία

1381-1

system

ISO 5127-1

σύστημα

1381-1

system, communication

ISO 5127-1

σύστημα επικοινωνίας

1381-1

system, electronic message

ISO 690-2

σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας

ISO 690-2

system, information

ISO 5127-1

σύστημα, πληροφοριακό

1381-1

system, library

ISO 5127-1

σύστημα βιβλιοθηκών

1381-1

table of contents

ISO 5127-2

πίνακας περιεχομένων

1381-2

tables

ISO 5127-2

πίνακες

1381-2

tactile map

ISO 2789

ανάγλυφος χάρτης

EN 2789

tag

ISO 2709

σύμβολο πεδίου

633

technical drawings

ISO 2789

τεχνικά σχέδια

EN 2789

technical specification

ISO 5127-2

τεχνική προδιαγραφή

1381-2

term

ISO 5127-1

όρος

1381-1

term, compound

ISO 2788

όρος, σύνθετος

1321

term, indexing

ISO 2788

όρος ευρετηρίασης

1321

term, non preferred

ISO 2788

όρος, μη προτιμώμενος

1321

term, preferred

ISO 2788

όρος, προτιμώμενος

1321

terminology

ISO 5127-1

ορολογία

1381-1

terms, identification of

ISO 5966

όροι, προσδιορισμός

1336

text book

ISO 5127-2

εγχειρίδιο

1381-2

theory, communication

ISO 5127-1

θεωρία επικοινωνίας

1381-1

thesaurus

ISO 2788

θησαυρός

1321

thesis

ISO 5127-2

διατριβή

1381-2

title

ISO 4

τίτλος

1211

title

ISO 690-2

τίτλος

ISO 690-2

title of annex

ISO 5966

τίτλος παραρτήματος

1336

title of clause

ISO 5966

τίτλος κεφαλαίου

1336

title of section

ISO 4

τίτλος τμήματος

1211

title page

ISO 1086

σελίδα τίτλου

676

title, common

ISO 5127-2

τίτλος, κοινός

1381-2

title, edge

ISO 6357

τίτλος περιθωρίου

1388

title, leave

ISO 1086

τίτλος, φύλλο

676

title, parallel

ISO 1086

τίτλος, παράλληλος

676

title, spine

ISO 6357

τίτλος ράχης

1388

topographic models

ISO 2789

τοπογραφικά σχέδια

EN 2789

trained librarian

ISO 2789

επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος

EN 2789

transformation, data

ISO 5127-1

μετασχηματισμός δεδομένων

1381-1

translation

ISO 5127-2

μετάφραση

1381-2

transparency

ISO 2789

διαφάνεια

EN 2789

transverse spine title

ISO 6357

οριζόντιος τίτλος ράχης

1388

treatise

ISO 5127-2

πραγματεία

1381-2

truncation

ISO 4

σύντμηση

1211

type of medium

ISO 690-2

κατηγορία μέσου

ISO 690-2

unbound serials

ISO 2789

μη βιβλιοδετημένα περιοδικά δημοσιεύματα

EN 2789

union catalogue

ISO 5127-1

συλλογικός κατάλογος

1381-1

unit, administrative

ISO 2789

μονάδα, διοικητική

EN 2789

unit, physical

ISO 2789

μονάδα, φυσική

EN 2789

units (physical), bound

ISO 2789

μονάδες (φυσικές), βιβλιοδετημένες

EN 2789

update, date of

ISO 690-2

ημερομηνία ενημέρωσης

ISO 690-2

version

ISO 690-2

εκδοχή

ISO 690-2

verso

ISO 1086

οπίσθια όψη φύλλου

676

verso

ISO 1086

φύλλο, οπισθία όψη

676

video recording

ISO 2789

βιντεοταινία

EN 2789

vocabulary

ISO 5127-2

λεξιλόγιο

1381-2

volume

ISO 7144

τόμος

1389

wage

ISO 2789

ημερομίσθιο

EN 2789

webpage

ISO 690-2

ιστοσελίδα

560-2

withdrawal

ISO 2789

απόσυρση

EN 2789

word

ISO 5127-1

λέξη

1381-1

word (in data processing)

ISO 5127-1

λέξη (στην επεξεργασία δεδομένων)

1381-1

word, artificial

ISO 4

λέξη, τεχνητή

1211

word, compound

ISO 4

λέξη, σύνθετη

1211

word, key

ISO 5966

λέξη κλειδί

1336

worker

ISO 2789

υπάλληλος

EN 2789

yearbook

ISO 5127-2

επετηρίδα

1381-2


[Γραφείο Τυποποίησης] [Επιτροπή Τεκμηρίωσης]
[Αρχική σελίδα Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης] [Αρχική σελίδα Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ]