ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 

Βιβλιογραφικό Δελτίο Νο 32

Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

                   

     Paris la Defense. -  Paris: EPAD - Etablissement Public pour l'Amenagement de la Region de la

 Defense, [s.d.]. -  36 p.: ill.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6000 -(006000)                   

                                       

Αρχαιότητα αρχαιολογία και ελληνικότητα στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Συνέδριο(10 - 12 Ιαν., 2007 :Αθήνα)

     Αρχαιότητα αρχαιολογία και ελληνικότητα στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα (2007 : Αθήνα) [περιλήψεις]. -  [Αθήνα]: [χ.ό.], 2007. -  [χ.α.]

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6066 -(006066)                   

                                       

Διομήδης, Αλέξανδρος Ν.

     Βυζαντιναί μελέται / Αλέξανδρου Ν. Διομήδη. τόμος Α', τεύχος 1ον, Ι. Η πολιτική της μακεδονικής

 δυναστείας κατά της μεγάλης ιδιοκτησίας, ΙΙ. Από την πνευματικήν και θρησκευτικήν ζωήν επί

 Κομνηνών και των τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. -  [Αθήνα]: Ικαρος, 1951. -  346 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  938.3 Δ -(065693)                   

                                       

Κακαβάς, Γιώργος

     Ο οχυρωμένος οικισμός της Παλιαχώρας στην Αίγινα / Κακαβάς Γιώργος, Λαμπρινού Μαρία. -  [Αθήνα]: Αλφα Πι, [χ.χ.]. -  σσ. 249 - 258: εικ.

     Ανάτυπο από τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου που έγινε στη Χίο, 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2008, με

 θέμα: "Η οχυρωματική αρχιτεκτονική στο Αιγαίο και ο μεσαιωνικός οικισμός Αναβάτου Χίου"

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6059 -(006059)                  

                                      

Κιουρκτσόγλου, Κωνσταντίνος

     Στην εξορία: Ερζούμ / Ασκαλε: το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κιουρκτσόγλου στα εργατικά τάγματα του 1943 / Κωνσταντίνος Κιουρκτσόγλου ; εισαγωγή / επιμ. Ειρήνη Σαριόγλου. -  Αθήνα: Ελληνικό Ιδρυμα Ιστορικών Μελετών, 2009. -  213 σ. : εικ.. -  (Σειρά Μαρτυρίες)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   956.1 Κ -(065890)                   

                                       

Λαμπρινού, Μαρία

     Αμαξική: ένα μεσαιωνικό προάστιο γίνεται πρωτεύουσα της Λευκάδας / Μ. Λαμπρινού. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2002. -  σσ. 327-338: εικ.

     Ανάτυπο από τον 3ο τόμο των πρακτικών του ΣΤ' Διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου (Ζάκυνθος, 23 - 27 Σεπτεμβρίου 1997)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6062 -(006062)                                      

                   

Λαμπρινού, Μαρία

     Οχυρωματική δραστηριότητα στη Λευκάδα και στα Κύθηρα κατά τον 15ο - 17ο αι·να / Μαρία Λαμπρινού. - Αθήνα: [χ.ό.], 2009. -  19 σ.: εικ., πίν.

     Ανάτυπο από τα πρακτικά του Η' Διεθνούς Πανελληνίου Συνεδρίου τόμος Ι σ. 572 - 588

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6060 -(006060)                   

                                     

Λαμπρινού, Μαρία

     Χάρτης φυσικών πόρων και αρχαιοτήτων Λευκάδας και περιοχών του έτους 1757 / Μαρία Λαμπρινού. -  Ιωάννινα: [χ.ό.], 2006. -  σσ. 381-401: χάρτες

     Ανάτυπο από τα Ηπειρωτικά Χρονικά τόμος 40

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6061 -(006061)                   

                                       

Παναγιωτάτου, Ελίζα

     Οψεις ανασυγκρότησης. Θραύσματα ημερολογίου: Χίος 1949 - 1956 / Ελίζα Παναγιωτάτου. - 

 

Αθήνα: [η συγγρ.], 2016. -  163 σ.: εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   949.5 Π -(066019)                   

                   

                   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

                   

 

LCC Restorations Ε.Π.Ε.

     Με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. -  Αθήνα: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  πολλ. αρ.:

 εικ.

     Η LCC Restorations είναι μια εταιρία υψηλής ειδίκευσης που δραστηριοποιείται κυρίως στον καθαρισμό και αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων, κυρίως διατηρητέων. Υπάρχει επισυναπτόμενη λίστα που παρέχει λεπτομέρειες μερικών προσφάτων εργασιών που εκτελέστηκαν στη διάρκεια των τελευταίων ετών.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   721.0288 L -(066057)                                     

                   

     Protection du patrimoine historique et esthetique de la France. -  Paris:  Journal Officiels,

 1980. -  429 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   721.0288026 P -(065697)                                     

                   

     Souvenire view book of London / compiled by Eliot Hodgkin. -  London: Geographers' Map Co. Ltd., [χ.χ.]. -  [24] σ.: εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6003 -(006003)                   

                                      

Αντωνιάδης, Αντώνης Κ.

     Ενας πρωτοπόρος αρχιτέκτων: ο εκ' Κρήτης Μελισσηνών Ιωάννης Α. Αντωνιάδης / Αντώνης Κ. Αντωνιάδης. - Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, 2016. -  403 σ.: εικ., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   720.1 Α -(066038)                   

                                      

     Αρχιτεκτονικόν  φυλλοβόλον και Κρυωνίδης Νίκος: τεύχος. -  [χ.τ.]: Εκδόσεις "Χιονάνθρωπος", 1985. - : σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5996 -(005996)                   

                                       

     Αφετηρίες / επιμ. Γεώργιος Α. Πανέτσος. τ.1. -  Αθήναι: Εκδόσεις Δομές, 2016. -  295σ.: εικ., σχ.

     Στον παρόντα πρώτο τόμο δημοσίευσης των "Αφετηριών" περιλαμβάνονται πενήντα ένα κείμενα εβδομήντα αρχιτεκτόνων που συμμετείχαν ως ομιλητές στις ημερίδες "Αφετηρίες" και "Αφετηρίες 2" του 2014 και 2015.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   720.6 Α -(066051)                   

                                       

Βαλαλής, Πολύζος

     Αρχές ασφαλείας εφαρμογής υαλοπινάκων / Πολύζος Βαλαλής. -  2016. -  44 σ.

     Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές (2016 : Αθήνα)/ ΤΕΕ, ΠΕΟΒΥ

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 4,7 MB) http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_valalis.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2615 -(002615)                   

                                       

     Δωδεκάνησα - Κρήτη / επιμ. Δ. Φιλιππίδης. -  Αθήνα: ΜΕΛΙΣΣΑ, 1984. -  293σ.: σχ., φωτ.

     Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τόμ.3

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   720.9495 E -(006931)                   

                                      

     Η προστασία των κτηρίων στη Βρετανία. -  [χ.τ.]: Βρετανικό Συμβούλιο, [χ.χ.]. -  39 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6002 -(006002)                   

                                       

Ηλιάδης, Γεώργιος

     Αρχές ασφαλείας υαλοπινάκων: δομική πυροπροστασία / Ηλιάδης Γιώργος. -  2016. -  49 σ.

     Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές (2016 : Αθήνα)/ ΤΕΕ, ΠΕΟΒΥ

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 49 MB) http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_iliadis.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2615 -(002615)                                     

 

Ηλιάδης, Γεώργιος

     Σύγχρονες τεχνολογίες υαλοπινάκων για διαχείριση ενέργειας και ηχομείωση στο κέλυφος του κτιρίου / Ηλιάδης Γιώργος. -  2016. -  95 σ.

     Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές (2016 : Αθήνα)/ ΤΕΕ, ΠΕΟΒΥ

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 98 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_iliadis1.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2615 -(002615)                   

                                       

     Κατοικία: σχεδιάζω, κατασκευάζω, σκέπτομαι: Κείμενα για τη διδασκαλία και το σχεδιασμό της

 κατοικίας / επιμ. Σάσα Λαδά. -  Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2015. -  461σ.: [497] εικ.

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ   728 ΚΑΤ -(007025)                   

                                       

Κυρίμης, Κωνσταντίνος

     Τα καταφύγια της Αττικής: μια περιήγηση στη μυστική, υπόγεια Αττική / Κυρίμης Κωνσταντίνος. -  2η. -  [χ.τ.]: [ο συγγρ.], 2016. -  215 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΕΚΘ 725.18 Κ -(066052)                   

                                       

Μάχος, Ανδρέας

     Υαλοπίνακες: κατασκευαστικές προτάσεις: νέα υλικά και επεξεργασίες / Ανδρέας Μάχος. - 2016. - 

 71 σ.

     Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές (2016 : Αθήνα) / ΤΕΕ, ΠΕΟΒΥ

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 11 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_mahos.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2615 -(002615)                   

                                       

     Μικρή επιλογή κειμένων για την αρχιτεκτονική και τη σχέση της με την κοινωνική πραγματικότητα. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], 1974. -  34 σ.: εικ., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5995 -(005995)                   

                                     

     Πελοπόννησος Α' / επιμ. Δ. Φιλιππίδη. -  Αθήνα: ΜΕΛΙΣΣΑ, 1986. -  319σ.: εικ.,σχ.

     Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τόμ. 4

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   720.9495 Ε -(006932) τ.4                   

                                      

Ρόμπος, Νικόλαος

     Γιατί ένα οικολογικό εργαστήριο / Νικόλαος Ρόμπος. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1976. -  16 σ.: εικ., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5993 -(005993)                                     

                   

Σηφάκης, Μανώλης

     Υαλοπίνακες ειδικών εφαρμογών / Μανώλης Σηφάκης. - 2016. -  42 σ.

     Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές (2016 : Αθήνα) / ΤΕΕ, ΠΕΟΒΥ

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 3,5 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_sifakis.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2615 -(002615)                   

                                       

Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές, (Ημερίδα) (27 Ιαν., 2016Αθήνα)

     Υαλοπίνακες: σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές (2016 : Αθήνα). -  Αθήνα, 2016

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2615/m2615_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ  Μ 2615 -(002615)                   

                   

                   

Χάρτα αποκατάστασης των ελληνικών μνημείων και συνόλων, Ημερίδα (12 Φεβρ., 2007:Αθήνα)

     Χάρτα αποκατάστασης των ελληνικ·ν μνημείων και συνόλων (2007 : Αθήνα). -  Αθήνα: [χ.ό.], 2007. -  cd 

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  721.0288 Χ -(066053)                   

                   

                   

ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

                   

 

Παπαδόπουλος, Απόστολος

     Σημειώσεις αγροτικής κοινωνιολογίας / Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος. -  Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο

 Ιωαννίνων, [2002]. -  320σ.

     Ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   307.72 Π -(001416)                   

                   

                   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

                   

     Ασθένειες από αμίαντο / επίμ., Σπύρος Δρίβας. -  Αθήνα: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2004. -  6 σ.: εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 4483 -(004483)

                                       

Κοντογιάννης, Θωμάς

     Εργονομικές προσεγγίσεις στη διοίκηση και διαχείριση της ασφάλειας / Θωμάς Κοντογιάννης. - 

 Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2017. -  588 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   363.11 Κ -(066079)                   

                   

                    

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

                   

 

Ready for dialogue(05 Nov., 2015 :Berlin)

     Ready for dialogue (2015 : Berlin): conference on the gender dimension in science and research

 [conference documentation]. -  Essen: [χ.ό.], 2016. -  78 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   025 R -(066021)                   

                                       

Πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (21ο :18 - 19 Οκτ., 2012 :Πειραιάς)

     Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνεργασία και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα (21ο : 2012 : Πειραιάς) [περιλήψεις εισηγήσεων]. -  Πειραιάς: [χ.ό.], 2012. -  80 σ.: πίν.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6044 -(006044)                   

                                       

Σαμολαδάς, Στυλιανός

     Κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία κέντρου δεδομένων / Σαμολαδάς Στυλιανός. -  Πάτρα: [χ.ό.],

 2016. -  131 σ. : εικ., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   027 Σ -(066039)                   

                   

                   

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

                    

Gaston, Kevin J.

     Βιοποικιλότητα: μια εισαγωγή / Kevin J. Caston, John I. Spicer ; επιμ. Χαρίτων Χιντήρογλου,

 Δημήτρης Βαφείδης  ; μετάφραση κειμένου Θεόδωρος Αντωνιάδης , [κ.ά.]. -  Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002. -  175σ.: εικ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   574 G -(001418)                   

                   

                   

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

                   

 

Hayward, L. M.

     Survey practice on construction sites / L. M. Hayward. -  London: Pitman Publishing, 1973. - 

179 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.068 H -(065816)                  

                                       

Παπαματθαίου, Π.Γ.

     Τοπογραφία / Περικλέους Γ. Παπαματθαίου. -  Αθήναι: Ιδρυμα Ευγενίδου, 1976. -  428σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   526.98 Π -(065833)                   

                   

                   

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

                

  

Δούτσος, Θεόδωρος

     Γεωλογία: αρχές και εφαρμογές / Θεόδωρος Δούτσος. -  2η έκδοση. -  Αθήνα: Leader Books, 2014. - 

 421σ.: πιν.,σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   551 Δ -(001424)

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   551 Δ -(001424)                   

                                       

Μεγαλομάστορα, Παρασκευή

     Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων - καταπτώσεων κατά μήκος της κοιλάδας των Τεμπών στην αρ. 1 Ε.Ο. Αθηνών - Θεσ/νίκης: γεωλογική μελέτη / Παρασκευή Μεγαλομάστορα. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2002. -  πολλ. αρ.: εικ., πίν., σχ.+ 21 χάρτες

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   554.9583 Μ -(065931)                   

                   

                   

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

                

  

Καραμάνος, Ανδρέας

     Τα σιτηρά των θερμών κλιμάτων: αραβόσιτος - σόργο - ρύζι - κεχρί / Ανδρέας Ι. Καραμάνος. -  Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1999. -  384σ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   633.11 Κ -(001417)                   

                   

                   

ΔΙΑΦΟΡΑ

                   

 

     Η μέθοδος της συζητήσεως / Ευ. Μωραΐτου - Βάσσου. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1964. -  30 σ.

     Ανάτυπον, "Νέα Εστία", τεύχος 889, Ιούλιος 1964

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5990 -(005990)                                      

                   

ΕΜΠ - Αρχιτεκτονική Σχολή - Εδρα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής

     Οδηγός συντάξεως επιστημονικών κειμένων. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  20 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5992 -(005992)                

                                   

 

ΔΙΚΑΙΟ

 

                   

Rosamond, Ben

     Θεωρίες ευρωπϊκής ολοκλήρωσης / Ben Rosamond ; μετφρ. Αφροδίτη Θεοδωρακάκου ; επιμ. Επαμεινώντας  Α. Μαριάς -- eng. -  Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004. -  339σ.. -  (Ευρωπαϊκές Σπουδές)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.2422 R -(066062)                                       

                   

UNESCO

     The protection of movable cultural property: Compendium of legislative texts. -  Paris: Unesco,

 1984. -  2 vols.392p. (vol. I)334p. (vol. II)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 U -(066065) vol.II

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 U -(066072) vol.I                    

                                       

Δωρής, Ευάγγελος Φίλ.

     Το δίκαιον των Αρχαιοτήτων: Νομοθεσία - Νομολογία - Ερμηνεία / Ευάγγελου Φιλ. Δωρής. -  Αθήναι: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985. -  621σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   342.495 Δ -(066069)                                     

                   

Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο, (Συνέδριο)(3 - 4 Ιουν., 2004 :Αθήνα)

     Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο (2003 : Αθήνα) [πρακτικά συνεδρίου ] / επιμ. Ελένη Τροβά. -   Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004. -  647 σ.

     Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 Τ -(066055)                   

                                       

Καμπουράκης, Βασίλειος Ν.

     Κανονισμοί δομήσεως / Βασιλείου Ν. Καμπουράκη. -  2η. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1959. -  528 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  711.4026 Κ -(066025)                   

                                       

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης

     Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: με βάση τη συνθήκη της Νίκαιας = The law of the European Union: the treaty of Nice / Παναγιώτη Ιωαν. Κανελλόπουλου -- eng. -  4η. -  Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις  Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003. -  807σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.2422 Κ -(066063)                                      

                   

Λευθεριώτου, Ελένη Ι.

     Ιδιοκτησία & περιβάλλον: Στάθμιση εννόμων αγαθών & δικαιωμάτων στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και

 Αμερικανικό δίκαιο / Ελένη Ι. Λευθεριώτου. -  Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007. -  327σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   346.043 Λ -(066070)                                      

                   

Μανιάτης, Αντώνιος Π.

     Εισαγωγή στο πολιτιστικό δίκαιο / Αντώνιος Π. Μανιάτης. -  Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν.

 Σάκκουλα, 2008. -  279σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 Μ -(066066)                   

                                       

Μεταξάς, Αντώνης

     Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από αποφάσεις των Ανώτατων Εθνικών Δικαστηρίων / Αντώνης Μεταξάς ; πρόλογος Γ. Παπαδημητρίου. -  Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2005.

 -  99 σ.. -  (Δίκαιο & κοινωνία στον 21ο αιώνα/ Γ. Παπαδημητρίου ; 10)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   342 Μ -(066074)                   

                   

                   

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

     Προστατεύστε τις εφευρέσεις σας: Οδηγίες για την απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ),

 Διπλώματος Τροποποίησης (ΔΤ) και Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). -  Αθήνα:

 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 2015. -  72σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   608 Π -(066049)                   

                                       

Πάντος, Πάντος Α.

     Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την πολιτισμική κληρονομιά κατά θέματα / Πάντος Α. Πάντος. -  Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού - Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων & Δημοσιευμάτων, 2001 (τ.Α'), 2005 (τ.Β'). -  2τόμοι 450σ.(τ.Α') + παράρτημα 539σ.(τ.Β')

     Τίτλος παραρτήματος τόμου Α' " Νόμος 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολτιστικής κληρονομιάς"

     Ελληνική νομοθεσία (τ.Α')

     Διεθνές και κοινοτικό δίκαιο (τ.Β')

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 Π -(054598) τ.Α'

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 Π -(066056) τ.Β'                   

                                       

Παπαπετρόπουλος, Δημήτριος Α.

     Νόμος 3028/2002 για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

 Κείμενο - Σχόλια - Ερμηνεία / Δημήτριος Α. Παπαπετρόπουλος. -  Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις

 Σάκκουλα Α.Ε., 2006. -  268σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 Π -(066064)                   

                                       

Χριστοφιλόπουλος, Δημήτρης Γ.

     Πολιτιστικό δίκαιο: προστασία πολιτιστικών αγαθών / Δημ. Γ. Χριστοφιλόπουλος. -  Αθήνα: Π. Ν.

 Σάκκουλας, 2005. -  212 σ.. -  (Δίκαιο & οικονομία= Law & economy/ Π. Ν. Σάκκουλας)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   341.7677 Χ -(066071)                   

                   

                   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

                   

Lang, Douglas W.

     Critical path analysis / Douglas W. Lang. -  London: Hodder and Stoughton, 1977. -  217 σ.: σχ.. -

  (Teach yourshelf books)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   658.5 L -(065817)                   

                                       

Makower, M. S.

     Operational research: problems, techniques, and exercises / M. S. Makower, E. Williamson. - 

 London: Hodder and Stoughton, 1975. -  278 σ.: πίν., σχ.. -  (Teach yourshelf books)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  658.403 M -(065819)                                      

                   

Oberman, Ya I.

     Materials handling / Ya I. Oberman ; μετφρ. Grigory Pasechnik. -  Moscow: Mir Publishers, 1988. - 

 237 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   658.781 O -(066078)                                      

                   

Ανδριώτης, Γ.

     Πρόβλεψις = Forecasting / Υπό Γεωργίου Ανδριώτη -- eng. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1973. -  32σ. +

 πτυσ. πιν.: πιν.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Σχεδίασις - προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6045 -(006045)                   

                   

                   

Καλλινδέρης, Δ.

     Εισαγωγή εις την θεωρίαν αναμονής / Υπό Δ. Καλλινδέρη. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1971. -  23σ. : σχ.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Η επιχειρησιακή έρευνα εις την επίλυσιν προβλημάτων διοικήσεως δια της θεωρίας αναμονής

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6051 -(006051)                                      

                   

Καλλινδέρης, Δ.

     Εισαγωγή εις την προσομοίωσιν / Υπό Δ. Καλλινδέρη. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], [χ.χ.]. -  34σ. + πτυσ.

 πιν.: πιν.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Η επιχειρησιακή έρευνα εις την επίλυσιν προβλημάτων δια της τεχνικής της προσομοιώσεως

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6053 -(006053)                    

                                       

Οικονόμου, Γεώργιος

     Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικ·ν αποφάσεων / Γεώργιου Σ. Οικονόμου, Ανδρέα Κ. Γεωργίου. -  2η έκδοση2006. -  Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2006 (τ.Α), 2000 (τ.Β). -  2τ. 389σ. (τ.A') 391σ.(τ.Β')

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   658.403 Ο -(001406) τ.Α'

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   658.403 Ο -(001407) τ.Β'                                      

                   

Παππάς, Αλέξανδρος Ι.

     Εισαγωγή εις την επιχειρησιακήν έρευναν / Υπό Αλέξανδρου Ι. Παππά. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1974. -  23σ.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Μεθοδολογία επιχειρησιακών ερευνών και τα επιλυόμενα υπ' αυτής προβλήματα

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6047 -(006047)                   

                                       

Παππάς, Αλέξανδρος Ι.

     Οργάνωσις εργασίας και επιχειρήσεων / Υπό Αλεξ. Ι. Παππά.Στοιχεία οικονομίας / Υπό Γεωργίου Σ.

 Ανδρεάκου. -  Αθήναι: Ιδρυμα Ευγενίδου, 1977. -  238σ.: πιν., σχ.. -  (Βιβλιοθήκη του Τεχνικού/

 Ιδρυμα Ευγενίδου)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   658.402 Ι -(065829)                                      

                   

Ράλλης, Σπ.

     Πρόβλεψις και έλεγχος αποθεμάτων / Υπό Σπ. Ράλλη. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1969. -  23σ.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Μεθοδολογία επιχειρησιακών ερευνών και τα επιλυόμενα υπ' αυτής προβλήματα

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6049 -(006049)                   

                                       

Ρεβάνογλου, Ανδρέας Μ.

     Το μηχανογραφημένο λογιστήριο: ανάλυση των άρθρων του Κ.Β.Σ. που αφορούν τη μηχανογραφική έκδοση στοιχείων και τήρηση βιβλίων Α', Β', Γ' κατηγορίας, παρουσίαση εμπορικών εφαρμογών και λογιστικών προγραμμάτων τήρησης Β' και Γ' κατηγορίας βιβλίων, εκπαιδευτικές εφαρμογές χρήσης των προγραμμάτων

 "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3" KAI "ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ" της UNISOFT / Ανδρέας Μ. Ρεβάνογλου, Ράλλης Θ. Αθανασάκης. - Αθήνα: Εκδόσεις "Interbooks", 1995. -  293σ.: πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   657 Ρ -(001415)                                       

                   

Σαμουηλίδης, Ιησούς-Εμμανουήλ

     Αι τεχνικαί του γραμμικού προγραμματισμού εις την επιλογήν των επενδύσεων. Μέρος ΙΙ, Ασκησις

 προσδιορισμού του βέλτιστου προγράμματος επενδύσεων / Υπό Ι.- Εμμανουήλ Σαμουηλίδης. - Αθήναι: [ο συγγρ.], 1971. -  23σ. : σχ.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Η επιχειρησιακή έρευνα εις την πολιτικήν των επενδύσεων

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6054 -(006054)                   

Τσέκος, Θεόδωρος Ν.

     Ποιότητα υπηρεσιών και δημόσιο μάρκετινγκ: Προς ένα ανθρωποκεντρικό παράδειγμα για τη δημόσια διοίκηση / Θεόδωρος Ν. Τσέκος. -  Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007. -  134σ.: πιν.. -  (Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές/ Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου ; 7)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   658.8 Τσ -(066059)                  

                                       

Φραγκιουδάκης, Εμμανουήλ Γ.

     Εισαγωγή εις την μαθηματικήν στατιστικήν / Υπό Εμμανουήλ Γ. Φραγκιουδάκη. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1970. -  34σ.: πιν.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Μέθοδοι αξιοπιστίας και ελέγχου ποιότητος και αι πρακτικαί εφαρμογαί τούτων

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6052 -(006052)                                       

                   

Φραγκιουδάκης, Εμμανουήλ Γ.

     Η θεωρία των παιγνίων και αι εφαρμογαί της / Υπό Εμμανουήλ Γ. Φραγκιουδάκη. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1969. -  35σ.: πιν.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Μεθοδολογία επιχειρησιακών ερευνών και τα επιλυόμενα υπ' αυτής προβλήματα

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6057 -(006057)                   

                                       

Φραγκιουδάκης, Εμμανουήλ Γ.

     Ποιοτικός έλεγχος και αξιοπιστία μηχανημάτων / Υπό Εμμανουήλ Γ. Φραγκιουδάκη. -  Αθήναι: [ο

 συγγρ.], 1969. -  39σ.: πιν.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Μεθοδολογία επιχειρησιακών ερευνών και τα επιλυόμενα υπ' αυτής προβλήματα

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6058 -(006058)                   

                                       

Φραγκιουδάκης, Εμμανουήλ Γ.

     Πρότυπα υπολογισμού βέλτιστης ποσότητος προς παραγγελίαν μετά παραδειγμάτων. Μέρος Ι / Υπό

 Εμμανουήλ Γ. Φραγκιουδάκη. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1974. -  73σ.: σχ.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Πρόβλεψις και έλεγχος αποθεμάτων

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6050 -(006050)                   

                                       

Ψωϊνός, Δημήτριος

     Ειδικαί τεχνικαί προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής / Υπό Δημητρίου Π. Ψωϊνου. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1974. -  38σ.: πιν.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Σχεδίασις - προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6046 -(006046)                   

                                       

Ψωϊνός, Δημήτριος

     Εισαγωγή εις την θεωρίαν συντηρήσεως / Υπό Δημητρίου Π. Ψωϊνου. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1974. - 

 32σ.: σχ.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Συντήρησις και αντικατάστασις μηχανικού εξοπλισμού

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6056 -(006056)                   

                                       

Ψωϊνός, Δημήτριος

     Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού / Υπό Δημητρίου Π. Ψωϊνου. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1970. -  πολλ. αρ.: σχ.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Μεθοδολογία επιχειρησιακών ερευνών και τα επιλυόμενα υπ' αυτής προβλήματα

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6048 -(006048)                                   

Ψωϊνός, Δημήτριος

     Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού: μαθηματικά πρότυπα / Υπό Δημητρίου Π. Ψωϊνου. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], [χ.χ.]. -  πολλ. αρ.: πιν.

     Σεμινάριον Επιχειρησιακών Ερευνών

     Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτικών συστημάτων

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6055 -(006055)                   

                    

                   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

                   

 

     Αποτίμηση & παρουσίαση αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΕΜΠ (2009 - 2013) / επιμ.

 Ευαγγελία Λάμπρου. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2015. -  154 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   378.00711 Λ -(066048)                                      

                   

ΕΜΠ

     Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών Ε.Μ.Π.. -  Αθήνα: Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων Ε.Μ.Π., 2008. -  165σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   378.1554 Ο -(066050)                   

                   

                   

ΕΜΠΟΡΙΟ

                   

Παπαβασιλείου, Νικόλαος

     Μάρκετινγκ λιανικού & χονδρικού εμπορίου / Νικόλαος Παπαβασιλείου, Γε·ργιος Μπάλτας. -  Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Rosili, c2003. -  234σ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   380.1 Π -(001404)                   

                   

                   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

           

       

ASHRAE

     Method of testing for rating remote mechanical-draft air-cooled refrigernt condensers. -  Atlanta:

 ASHRAE, 2016. -  15 p.: fig., tabl.. -  (ANSI / ASHRAE Standard/ ASHRAE ; 20-1997 (RA 2016),

 1041-2336)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 697 A -(006042)                      

                   

Kluge, Friedrich

     Kreiselgeblaese und Kreiselverdichter: Radialer bauart / Friedrich Kluge. -  Berlin:

 Springer-Verlag, 1953. -  301p.: fig., tabl.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  621.51 K -(066042)                   

                                      

Kovats, A. (de)

     Pompes, ventilateurs compresseurs: Centrifuges et axiaux / A. de Kovats, G. Desmur. -  Paris:

 Dunod, 1953. -  336p.: fig.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  621.6 K -(066044)                                      

                   

Polhmann, Walther

     Taschenbuch fuer kaelte - techniker / Walther Pohlmann. -  12η. -  Hamburg: Hans A. Keune, 1945. -

  466 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  621.56 P -(066046)                   

 

                                      

Ανδρουλάκης, Νικόλαος

     Προσομοίωση της λειτουργίας υβριδικού συστήματος με γεωθερμική αντλία θερμότητας και ηλιακή

 υποβοήθηση για τη θέρμανση σχολικού κτιρίου / Νικόλαος Ανδρουλάκης, Κωνσταντίνος Αρμεν. - 

 Θεσσαλονίκη, 2015. -  217σ.: [124] εικ.

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ   697.7 ΑΝΔ -(007022)                   

                   

                   

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

       

           

Ehlers, Georg

     Beton - Kalender 1959: taschenbuch fuer Beton- und Stahlbetonbau sowie die verwandten Facher /

 Georg Ehlers. II.Teil. -  Berlin: Verlag vol Wilhelm Ernst & Sohn, 1959. -  πολλ. αρ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 624.1834 B -(065818) II.Teil                                     

                   

Ehlers, Georg

     Beton - Kalender 1969: taschenbuch fuer Beton- und Stahlbetonbau sowie die verwandten Facher /

 Georg Ehlers. -  Berlin: Verlag vol Wilhelm Ernst & Sohn, 1960. -  2 TeilXVI + 1160 σ.XV + 566 +

 64 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 624.1834 B -(065859) II.Teil

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΠΛΗ Π 624.1834 B -(065858)                                      

                   

Wang, Chu-Kia

     Statically indeterminate structures / Chu-Kia Wang. -  New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1952. -  424p.: fig., tabl.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   624.171 W -(065830)                   

                                       

Βαλαλάς, Δημήτριος Θ.

     Μαθήματα εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων: εφαρμογαί εις τα προβλήματα των αντιστηρίξεων και των θεμελιώσεων / Δημ. Θ. Βαλαλά. -  Θεσσαλονίκη: [χ.ό.], 1967. -  198 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.15 Β -(065846)                   

                                       

Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών

     Συμπλήρωση και θεσμοθέτηση των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) και αναλυτικών τιμολογίων όλων των κατηγοριών κατασκευών στην Ελλάδα. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2011. -  πολλ. αρ.: εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   624.0212 Ι -(065895)                  

                                       

Κατολισθητικά φαινόμενα : Εκδήλωση - παρακολούθηση – αντιμετώπιση (7 Δεκ., 2015 :Θεσσαλονίκη)

     Κατολισθητικά φαινόμενα : Εκδήλωση - παρακολούθηση - αντιμετώπιση (2015 : Θεσσαλονίκη): Πρακτικά ημερίδας. -  Θεσσαλονίκη, 2015. -  9 εισηγ. [447 σ.]

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας (text/pdf 22 KB)

 http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1623/kma_m1623_contents.htm

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ CD-ROM Μ 1623 -(001623)                    

                                       

Κορωναίος, Δημήτριος Ν.

     Ωπλισμένον σκυρόδεμα / Δημητρίου Ν. Κορωναίου. -  2η. -  Αθήναι: Φωτοεκτυπώσεις: Ν. Ποταμίτης , 1956. -  451 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.18341 Κ -(066023)                    

                                       

Λοΐζος, Αντώνιος

     Εδαφομηχανική θεμελιώσεις / Αντωνίου Λοΐζου. -  Αθήνα: ΕΜΠ, 1977. -  494σ. (τ.1): πίν., σχ.

     Το έδαφος θεμελιώσεων (τ.1)

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   624.15 Λ -(007077)                   

                   

                   

Λοΐζος, Αντώνιος

     Εισαγωγή εις την βραχομηχανική / Αντώνιος Λοίζος ; επιμ. Σπ. Παπασπύρου. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1972. -  59 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.15132 Λ -(065820)                   

                                       

Λοΐζος, Αντώνιος

     Ευστάθεια πρανών / Αντώνιος Λοΐζος ; επιμ. Ανδρέου Αναγνωστόπουλου, Σπυρίδωνος Πηλίτση. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1977. -  69 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   624.15136 Λ -(065821)                   

                                       

Μαρσέλλος, Νικόλαος Θ.

     Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος - 2016 (ΚΤΣ - 2016): τεχνική νομοθεσία, ανάλυση -

 ερμηνεία, επεξηγηματικά σκίτσα, παραδείγματα, πλούσια εικονογράφηση, περιλαμβάνει cd-rom / Νικ. Θ. Μαρσέλλος. -  Αθήνα: Εκδόσεις Δεμεμάδη, 2016. -  320 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  666.893026 M -(066018)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   666.893026 M -(066018)                                      

                   

Οικονόμου, Χρίστος Μ.

     Προεντεταμένο σκυρόδεμα: συνοπτική θεωρία, αριθμητικές εφαρμογές: σύμφωνα με το νέο ελληνικό κανονισμό σκυροδέματος / Χρ. Οικονόμου, Χρ. Καραγιάννης. -  Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 2000. -  222σ.: σχ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   624.183412 O -(007046)                                     

                   

Παϊπέτης, Στέφανος Α.

     Τεχνική μηχανική / Στέφανου Α. Παϊπέτη. τ.1, Στατική. -  2η έκδοση. -  Αθήνα: Εκδόσεις Ιων, 2010.

 -  257σ.: πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   624.171 Π -(001403)                   

                                      

Παναγιωτακόπουλος, Δ.

     Προγραμματισμός των κατασκευών τεχνικών έργων / Δ.Χ. Παναγιωτακόπουλου. Τόμος 2. -  Ξάνθη:

 Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1993. -  239σ.: πιν.,σχ.

     Οργάνωση και προγραμματισμός τεχνικών έργων

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   624.068 Π -(007043) τ.2                   

                                       

Παναγιωτουνάκος, Ευάγγελος Δ.

     Σιδηραί κατασκευαί / Ευαγγέλου Δ. Παναγιωτουνάκου. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1969. -  279 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.1821 Π -(065845)                   

                                       

Παντελαίου, Κυριακή Γ.

     Κατασκευή δημοσίων έργων στο Δήμο Αμαρουσίου Νομού Αττικής από το 2007 έως και σήμερα / Κυριακή Γ. Παντελαίου. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2016. -  173 σ.: πίν., σχ., χάρτες

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   624.09495 Π -(066040)                   

                                       

Παπασπύρου, Σπυρίδων Ν.

     Ειδικά θέματα εδαφομηχανικής / Σπ. Παπασπύρου. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1969. -  45 σ. : σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.15136 Π -(065822)                   

                                       

Παπασπύρου, Σπυρίδων Ν.

     Κλίσις πρανών / Σπυρίδων Ν. Παπασπύρου. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1968. -  44 σ.: σχ. + 1 πτυσσόμενο

 σχέδιο

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.15136 Π -(065823)                   

                   

                   

     Προεντεταμένον σκυρόδεμα: γερμανικοί κανονισμοί υπολογισμού και κατασκευής / μετφρ. Γεωργίου Γκρός. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1959. -  77 σ.: πίν.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  624.18341028 Γκ -(065824)                                     

                   

Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Ι.

     Αντισεισμικά κτίρια: γενική διάταξη, κατασκευαστικές λεπτομέρειες / Παναγιώτης Ι. Σπυρόπουλος,

 Μαρία Κ. Καραβεζύρογλου. -  [Αθήνα]: Εκδόσεις Ι. Χιωτέλη, 1979. -  193 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   624.1762 Σ -(065849)

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ   624.1762 ΣΠΥ -(000073)

     ΘΡΑ ΒΙΒΛ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ   624.1762 Σ -(000100)

     ΗΠΕ ΒΙΒΛ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ   624.1762 Σ -(000900)

     ΑΚΡ ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ   624.1762 Σ -(005371)                                       

                   

Τσιπιανίτης, Αντώνιος Χρ.

     Geologisch technische probleme hinsichtlich der oberflaechen & unterwasser erdbewegungen im kanal von Korinth - Griechenland / Antonios C. Tsipianitis. -  Berlin: mbvberlin - mensch und buch

 verlag, 2012. -  55 σ.: εικ., σχ.

     Υπάρχει και στην ελληνική γλώσσα με αριθμό εισαγωγής φυλλαδίου 6070

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6071 -(006071)

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ   624.121 TSI -(007029)                                      

                   

Τσιπιανίτης, Αντώνιος Χρ.

     Προβλήματα τεχνικής γεωλογίας σε επιφανειακές & υποθαλάσσιες κατολισθήσεις στη Διώρυγα Κορίνθου / Αντωνίου Χρ. Τσιπιανίτη. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2012. -  53 σ.: εικ., σχ.

     Υπάρχει και στη γερμανική γλώσσα με αριθμό εισαγωγής φυλλαδίου 6071

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6070 -(006070)

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ   624.151 ΤΣΙ -(007028)                   

                   

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

                   

 

     Πιστοποίηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή - Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. - 

 Θεσσαλονίκη, 2015. -  19 σ.

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 268 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1627/kma_m1627.pdf

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ CD-ROM Μ 1627 -(001627)                   

                   

                   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

           

       

Riebensahm, P.

     L' essai des metaux / P. Riebensahm, P. W. Schmidt ; μετφρ. A. Clerc. -  Paris: Dunod, 1961. - 

 104 σ.: εικ., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.163 R -(066045)                  

                                      

Τάταρης, Δημήτριος Αντ.

     Μαθηματικές μέθοδοι υπολογισμού αεροδυναμικών μεγεθών λεπτών αεροτομών / Δημήτριος Α. Τάταρης. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2006. -  104 σ. : σχ.+ 1 cd

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 5.4 MB) http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_66017.pdf

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  620.1074 Τ  -(066017)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   620.1074 Τ  -(066017)

                        

                   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

                   

Ξυνός, Γεώργιος Δημ.

     Τεχνολογία ηλεκτρικών υλικών: προς χρήσιν των σπουδαστών των τεχνικών ηλεκτρολογικών σχολών /  Γεωργίου Δημ. Ξυνού. -  Πειραιεύς: Αδελφοί Ι. Λιόντη, [χ.χ.]. -  95 σ.: εικ. πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6004 -(006004)                   

                   

                   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

                   

 

American Radio Relay League, Inc.

     The radio amateur's handbook. -  28th. -  New Hampshire: The Rumford Press, 1951. -  πολ.αρ.:

 εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  621.3841 A -(065945)                   

                   

                   

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

          

        

Taiz, Lincoln

     Φυσιολογία φυτών / Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger ; γενική επιμέλεια - πρόλογος ελληνικής έκδοσης

 Κωνσταντίνος Θάνος. -  5η αμερικάνικη έκδοση. -  Αθήνα: Εκδόσεις Utopia, c2012. -  949σ.: εικ.

     5η αμερικάνικη έκδοση

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   571.6572 Τ -(001427)                                      

                   

Μπαμπαλώνας, Δημήτριος

     Συστηματική βοτανική: φυλογενετική - φαινετική προσέγγιση της ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών / Δημήτρης Γ. Μπαμπαλώνας, Στέλλα Ε. Κοκκίνη. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αϊβάζη, 2004. -  421σ.: εικ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   581 Μ -(001426)                   

                   

                   

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

                   

 

     Lits fer et cuivre et lits cuivre. -  Orleans: E. Charpentier et Cie., [x.x.]. -  28 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΕΚΘ Φ 6006 -(006006)                   

                                       

     Pressed glassware = Verrerie moulee. -  Sofia: Raznoiznos, [χ.χ.]. -  [χ.α.]: εικ., σχ.

     Τα κείμενα είναι και στη βουλγαρική γλώσσα

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΕΚΘ Φ 6005  -(006005)                   

                                       

     Γιάννης Καραβάς: Ταξίδια = Yannis Karavas: Travels / επιμ. Μεγακλής Ρογκάκος = ed. Megakles

 Rogakos. -  Αθήνα: Σύλλογος Συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος, 2011. -  79 σ.: εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   759.74 Ρ -(066082)                   

                   

                   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

                   

 

Swedish National Council for Cultural Affairs

     Swedish cultural policy. -  Lund: Swedish National Council for Cultural Affairs, 1991. -  131 σ.:

 σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   306 S -(066054)                   

                                       

Βενιζέλος, Ευάγγελος

     Για έναν πολιτισμό των πολιτισμών / Ευάγγελος Βενιζέλος. -  Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε., 2001. -  100 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   306.09495 Β -(066073)                   

                                       

Ελληνική γλώσσα και ορολογία (10ο :12 - 14 Νοέμ., 2015 :Αθήνα)

     Ελληνική γλώσσα και ορολογία (10ο : 2015 : Αθήνα): αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Κριαρά [ανακοινώσεις  συνεδρίου] = Hellenic language and terminology (10th : 2015 : Athens) [conference papers] / επιμ. Κώστας Βαλεοντής. -  Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 2013. -  392 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   401.4 Ε -(066020)                                      

                   

Ελληνοτουρκικές σχέσεις - Ευρωτουρκικές σχέσεις (26 Ιουν., 2006 :Αθήνα)

     Πρακτικά ημερίδων 2006 - 2010. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2010. -  517 σ.: εικ., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   327.1 Π -(065892)                                     

                   

Κόνσολα, Ντόρα

     Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική / Ντόρα Κόνσολα. -  Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006. -  237σ.: εικ., πιν.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   306 Κ -(066060)                   

                                       

Λεοντάρης, Βύρων

     Γραφή και βιβλίο / Βύρων Λεοντάρης. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις χειρόγραφα, 1990. -  14 σ.. - 

 (Χειρόγραφα ; αρ. 6)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6001 -(006001)                                      

                   

Μορτάκης

     Μεθοδολογία επιλύσεως εθνολογικού προβλήματος κατά τον M. Mauss / Μορτάκης, Μυρίλλης, Σιμόγλου. -  [Θεσσαλονίκη]: [χ.ό.], 1975. -  1 πτυσσόμενο σχέδιο

     Θέμα έτους

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ ΕΚΘ 301.072 Μ -(065722)                   

                                       

     Οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Γόνιμες εξακτινώσεις / επιμ. Γιάννης Μηλιός, Κ·στας Θεολόγου. -  Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011. -  414 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   301 Μ -(066047)                   

                                       

Σκιά - Πανοπούλου, Χαρίκλεια

     Διαχείριση της πολιτιστικής ανάπτυξης. Θεωρητικές προσεγγίσεις - Εμπειρική έρευνα: Η περίπτωση της Καλαμάτας / Χαρίκλεια Σκιά - Πανοπούλου. -  Καλαμάτα: [η συγγρ.], 2008. -  387σ.: πιν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   306.09495 Σκ -(066067)                   

                   

                   

ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

           

Δρυγιαννάκης, Μύρωνας

     Πειραματική έρευνα της ενίσχυσης ωμοπλινθοδομών / Μ. Δρυγιαννάκης, Γ.- Μ. Ζαρμπούτης. - 

 Θεσσαλονίκη, 2016. -  78σ.: εικ., πιν.

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ   691.4 ΔΡΥ -(007027)                   

                   

                   

Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2016 (22ο:2016:Πάτρα, Ελλάδα), φοιτητικό συνέδριο

     Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2016 (22ο:2016:Πάτρα, Ελλάδα): φοιτητικό συνέδριο / επιμ.

 Σ. Η. Δρίτσος. -  Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016. -  279σ.: πίν., σχ.+ CD ROM

     http://www.episkeves2.civil.upatras.gr/?page_id=3521

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ  CD-ROM 693.852 Δ -(006999)

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   693.852 Δ -(006999)                   

                                       

Τριανταφύλλου , Αθανάσιος Χ.

     Δομικά υλικά  / Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου. -  8η έκδοση. -  Πάτρα: [ο συγγρ.], 2008. -  459 σ.:

 πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   691 Τ -(001409)

                   

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

     Εξοικονόμηση κατ' οίκον: πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του οικιακού τομέα. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  : εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6031 -(006031)                   

                   

                   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

                   

 

     An unusual algebra / I. M. Yaglom ; μετφρ. I. G. Volosova. -  Moscow: Mir Publishers, 1978. - 127σ.

: σχ.. -  (Little Mathematics Library)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   512 Y -(065825)                   

                                       

Myskis, A. D.

     Introductory mathematics for engineers: lectures in higher mathematics / A. D. Myskis ; μετφρ. V.

 M. Volosov. -  Moscow: Mir Publishers, 1975. -  816 σ.: πίν., σχ,

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  510.2462 M  -(065856)                   

                                       

Turner, J. C.

     Modern applied mathematics: probability - statistics - operational research / J. C. Turner. - 

 London: Hodder and Stoughton, 1970. -  502 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  510 T -(065834)                    

                                       

Βασιλείου, Φίλωνας Μ.

     Μαθήματα ανωτέρων μαθηματικών / Φίλωνος Μ. Βασιλείου. τ.1. -  Αθήναι: Τύποις: Γερτρ. Σ. Χρήστου & Υιου, 1950. -  246 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  515.07 Β -(066026) τ.1                   

                                       

Δασκαλόπουλος, Δημήτριος Γ.

     Ανώτερα μαθηματικά / Δημητρίου Γ. Δασκαλόπουλου. -  2η (τ.2). -  Αθήναι: [χ.ό.], 1956 (τ.3), 1957

 (τ.2). -  2 τόμοι 365 σ.(τ.2) 298 σ.(τ.3): πίν., σχ.

     Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (τ.2)

     Σειραί και διαφορικαί εξισώσεις (τ.3)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  510 Δ -(066028) τ.3

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  510 Δ -(066027) τ.2                    

                                       

Λουκάκης, Μανώλης

     Μαθηματικά οικονομικών επιστημών / Μανώλη Λουκάκη. Τόμος Β', Στοιχεία διαφορικού λογισμού

 συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Βελτιστοποίηση, Ομογένεια - Κυρτότητα, Γραμμική άλγεβρα ΙΙ, Δυναμική ανάλυση. -  Γ' έκδοση. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία, 1997. -  731σ.: πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   330.1543 Λ -(001413)                   

                   

                   

Παπανικολάου, Γεώργιος Χ.

     Μαθήματα άλγεβρας / Γεωργίου Χ. Παπανικολάου. -  5η. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1947. -  480 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  512 Π -(066034)                   

                                       

Παπαρρίζος, Κ.

     Στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης / Κωνσταντίνος Παπαρρίζος. -  Ξάνθη: ΔΠΘ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 1989. -  πολ. αρ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   515 Π -(007039)                   

                   

                   

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

                   

 

Reimann, Erich

     Das Haerten / Erich Reimann. -  Berlin: Verlag und Druck von B.G.Teubner , 1942. -  143p.: fig.. -

  (Teubners Technische Leitfaeden Reihe ; Band 7)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   669.142 R -(066043)                   

                   

                   

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

                   

Ματσούκης, Ευάγγελος - Γεράσιμος

     Σχεδιασμός των μεταφορών και στοιχεία σιδηροδρομικής / Ε.Γ.Κ. Ματσούκη. -  Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996. -  374σ.: πίν., σχ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   385.09495 M -(007047)                   

                                       

Νάθενας, Γεώργιος

     Ο οδοντωτός Διακοφτού - Καλαβρύτων - 120 χρόνια: ιστορία - παρουσίαση - περιήγηση: επετειακό

 λεύκωμα = Diakofto - Kalavryta rack railway - 120 years / Γιώργος Νάθενας = George Nathenas. - 

 Αθήνα: Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ): Blacklight Productions, 2016. -  193 σ.: εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   388.4209 Ν -(066081)

                   

     Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος: 120 χρόνια λειτουργίας = Odontotos, the rack railway: 120 years of

 service. -  Αθήνα: Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ), 2016. -  126 σ.: εικ.

     Σιδηροτροχιά : Περιοδική έκδοση ΣΦΣ, Οκτ. 2016, τεύχ. 49

     Επετειακή Σιδηροτροχιά

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   388.4209 Ο -(066080)                   

                   

                   

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

 

     

Κωστοβασίλης, Κωνσταντίνος

     Το κλίμα της Ελλάδος: ο χαρακτήρ και η επίδρασίς του / Κωνσταντίνου Κωστοβασίλη. -  Αθήναι:

 [χ.ό.], 1955. -  23 σ. 

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5999 -(005999)                   

                   

                   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

                   

     Rohrleitungsbau: autorenkollektiv. -  4. bearbeitete. -  Berlin: VEB Verlag Technik, 1981. - 232σ.

: πίν., σχ.. -  (Lehrbuch fuer die Berufsbildung)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   621.8672 R -(066077)   

 

               

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

 

                   

Oglesby, Clarkson H.

     Highway engineering / Clarkson H. Oglesby. -  3rd. -  New York: John Wiley & Sons, 1975. - 783σ.

: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  625.7 O -(065854)                   

                                       

Κοντορίνης, Παλαιολόγος Ν.

     Σημειώσεις οδοποιϊας / Παλαιολόγου Ν. Κοντορίνη. -  Αθήναι: [ο συγγρ.], 1976. -  πολλ. αρ.: πιν.,

 σχ., πτυσ. πιν.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   625.707 Κ -(065847)                   

                                       

ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων -  Οδικοί Αξονες με Παραχώρηση

     Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση - λειτουργία - συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί = Design - construction - financing - operation - maintenance and exploitation of the project PATHE section Maliakos - Klidi. -  Αθήνα: [χ.ό.], 2008. -  3 μέρη: εικ., πίν., σχ.+ 13 χάρτες

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   625.74 Μ -(065929) Αναλύσεις

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   625.74 Μ -(065928) Συμπληρωματικές Αναλύσεις

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   625.74 Μ -(065927) Τεχνική Εκθεση                    

                   

                   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

         

Δημόπουλος, Παναγιώτης

     Αριθμητικές μέθοδοι οικολογικής ταξινόμησης / Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος. -  Αγρίνιο: Εκδόσεις  Κατάγραμμα, 2009. -  252σ.: πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   577.015118 Δ -(001420)                   

                   

                   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

                   

 

Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην υποσαχάρια Αφρική - Οι μηχανικοί επιχειρούν, (Εσπερίδα) (4 Απρ., 2016:Αθήνα)

     Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην υποσαχάρια Αφρική - Οι μηχανικοί επιχειρούν (2016: Αθήνα). -  Αθήνα, 2016. -  6 παρουσιάσεις  powerpoint

     Τα περιεχόμενα της εσπερίδας http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Γιαννιώτης, Αλέξανδρος

     The Eurozone: with reference to the Greek Public Debt = Η Ευρωζώνη: με αναφορά εις το Ελληνικό

 Δημόσιο Χρέος / Alexandros Yanniotis. -  Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., 2016. -  37 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6064 -(006064)                                     

                   

Δαγκλής, Νικόλαος

     Africa at a glance: αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην Αφρική. - 2016. -  22 σ.

     Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική - οι μηχανικοί επιχειρούν (2016 : Αθήνα) ΤΕΕ, Ελληνο - Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 429 ΚΒ) http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_daglis.pdf

     Τα περιεχόμενα της εσπερίδας http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                                                      

Διαμαντέας, Ανδρέας

     Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ανάπτυξης στην Αφρική / Ανδρέας Διαμαντέας. - 2016. -  18 σ.

     Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική - οι μηχανικοί επιχειρούν (2016 : Αθήνα) ΤΕΕ, Ελληνο - Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 883 ΚΒ) http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_diamanteas.pdf

     Τα περιεχόμενα της εσπερίδας http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

     Η Ευρώπη μας: μοιραζόμαστε το μέλλον σε μια κοινότητα αξιών: πρακτικός οδηγός για την ΚΕΠΠΑ και την αλληλογραφία COREU. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], 2003. -  48 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6068 -(006068)                   

                                       

Κιτσοπανίδης, Γεώργιος Ι.

     Αγροτική οικονομική / Γεώργιος Ι. Κιτσοπανίδης, Χρίστος Θ. Καμενίδης. -  Γ' έκδοση. - 

 Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2003. -  610σ.: πίν.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   338.1 Κ -(001414)                   

                                       

Μαυρίδης, Αντώνης

     Discovering South Africa / Αντώνης Μαυριδής. -  2016. -  20 σ.

     Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική - οι μηχανικοί επιχειρούν (2016 : Αθήνα)ΤΕΕ, Ελληνο - Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 2,3 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_mavridis.pdf

     Τα περιεχόμενα της εσπερίδας http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Πανταζοπούλου, Βίκυ

     Επενδύστε στο μέλλον / Βίκυ Πανταζοπούλου. -  2016. -  45 σ.

     Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική - οι μηχανικοί επιχειρούν (2016 : Αθήνα)ΤΕΕ, Ελληνο - Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 3,7 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_sofras.pdf

     Τα περιεχόμενα της εσπερίδας http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Σόφρας, Μιχάλης

     Εμπειρίες και προβκλήσεις από την υποσαχάρια Αφρική / Μιχάλης Σόφρας. -  2016. -  19 σ.

     Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική - οι μηχανικοί επιχειρούν (2016 : Αθήνα) ΤΕΕ, Ελληνο - Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 3,7 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_sofras.pdf

     Τα περιεχόμενα της εσπερίδας http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_contents.htm                 

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                             

Χουλιάρας, Αστέρης

     Η αναδυόμενη Αφρική: Δυναμικές αγορές, επιχειρηματικές ευκαιρίες / Αστέρης Χουλιάρας. - 

 2016. - 16 σ.

     Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική - οι μηχανικοί επιχειρούν (2016 : Αθήνα) ΤΕΕ, Ελληνο - Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 1,9 MB) http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_houliaras.pdf

     Τα περιεχόμενα της εσπερίδας http://library.tee.gr/digital/m2618/m2618_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                   

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

                  

  

Miller, G. Tyler

     Βιώνοντας στο περιβάλλον / G. Tyler Miller ; μετφρ. Ταλαντοπούλου Μαρία ; επιμέλεια Δρ.

 Παυλόπουλος Κοσμάς, γλωσσική επιμέλεια Δημοπούλου Σοφία. Τόμος Ι, Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών. -  9η έκδοση. -  Αθήνα: Εκδοτικός όμιλος Ιων, 2004. -  333σ.: πίν., εικ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   363.7 Μ -(001423)                   

                                       

Miller, G. Tyler

     Περιβαλλοντικές επιστήμες / G. Tyler Miller ; μετάφραση - επιμέλεια Δρ. Παυλόπουλος Κοσμάς. - 

 Αθήνα: Εκδόσεις Ιων, 2004. -  560σ. + Παράρτημα: εικ., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   363.7 M -(001398)

                   

Αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (17-19 Μαρτίου 2003:Αθήνα - Δελφοί), Πρακτικά σεμιναρίου

     Αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς: Σεμινάριο στο πλαίσιο της Ελληνικής

 Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (2003:Αθήνα-Δελφοί) [Πρακτικά] = Enhancement and promotion of cultural heratage: Seminar held in the context of the Greek Presidency of the European Union under the Auspices of th Hellenic Ministry of Culture

 (2003:Athens-Delphi) [Proceedings] -- eng. -  Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων - Δ/νση Δημοσιευμάτων, 2006. -  288σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   363.69 Α -(066058)                   

                                       

Παπαδημητρίου, Γ.

     Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση: προκλήσεις και ευκαιρίες για το νομοθέτη και τη διοίκηση:

 πρακτικά Ημερίδας / πρόλογος - επιμέλεια Γ. Παπαδημητρίου. -  Αθήνα Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν.

 Σάκκουλα, 2005. -  148σ.: πίν., σχ.. -  (Νόμος + Φύση: Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου/ Κ.

 Μενουδάκος, Γ. Παπαδημητρίου ; 17)

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   344.046 Π -(001411)

 

                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

                   

 

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ (9-10 Ιουνίου, 2016 :Θεσσαλονίκη)

     Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη): Πρακτικά συνεδρίου. -  Θεσσαλονίκη, 2016. -  37 εισηγ.

     Τα περιεχόμενα του συνεδρίου (text/pdf 114 KB)

 http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1628/kma_m1628_contents.htm

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ CD-ROM Μ 1628 -(001628)                   

                   

                   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

                

   

Avison, David

     Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα: από τη θεωρία στην πράξη / David Avison, Guy Fitzgerald ; επιμ. Νικ. Σπ. Βώρος, Γρ. Ν. Μπεληγιάννης, Γ. ΑΘ. Τσιρογιάννης. -  Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2006. -  463σ.: εικ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   003 A -(001408)                                      

                   

 

Horowitz, Ellis

     Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού / Ellis Horowitz. -  Αθήνα: Κλειδάριθμος, 1993. -  475σ.:

 εικ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   005.13 Η -(001404)                   

                                       

Λάζος, Κων.

     Μαθήματα FORTRAN 77: εισαγωγή στον προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: μικροϋπολογιστών (microcomputers): μίνι υπολογιστών (mini computers): μεγάλων υπολογιστών (large scale computers) / Κων/νου Ε. Λάζου. -  Θεσσαλονίκη: [συγγρ.], 1985. -  236σ.: πιν.,σχ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   005.13 Λ -(007041)                   

                   

                   

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

                   

Αγγελίδης, Γιάννης

     Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης / Γιάννης Αγγελίδης, Τάκης Δούμας, Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, [κ.ά.]. -  Θεσσαλονίκη, 2016. -  8 σ.

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 310 KB) http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1626/kma_m1626.pdf

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΜΕΛ ΠΜΕΛ CD-ROM Μ 1626 -(001626)                   

                                       

Καμπουράκης, Βασίλειος Ν.

     Κανονισμοί δομήσεως / Βασιλείου Ν. Καμπουράκη. -  2η. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1959. -  528 σ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  711.4026 Κ -(066025)                                      

                   

Μαζαράκης, Ανδρέας

     Διερεύνηση ύπαρξης πολεοδομικού σχεδιασμού Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας μετά από την πολιορκία του 1537 / Ανδρέας Μαζαράκης, Τζένη Καρρά, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Αθανάσιος Ρουβάς. -  Κέρκυρα: ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας, 2016. -  95 σ.: εικ., πίν.

     Τη μελέτη ανέλαβε ομάδα εργασίας με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 31 Μαρτίου 2015 με ονομασία "Ομάδα 1537"

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 5,1 MB) http://library.tee.gr/digital/m2601_2700/m2621.pdf

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2621 -(002621)                   

                                       

Μπάκαβου, Μαρία

     Περί αιγιαλού και παραλίας: καθορισμός - προστασία - κυρώσεις - επιτρεπτές επεμβάσεις:

 αντιδιαβρωτική προστασία - παραχώρηση χρήσης - ειδικές κατασκευές - φάροι - αυθαίρετα / Μαρία

 Μπάκαβου, Φώτης Φωτόπουλος. -  Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2016. -  205 σ.: εικ., πίν., σχ.. - 

 (Τεχνικές εφαρμογές διοικητικού δικαίου για δικηγόρους & μηχανικούς ; 1)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   711.4026495 Μπ -(066036)                                     

                   

Μπάκαβου, Μαρία

     Περί ρεμάτων: οριοθέτηση - διευθέτηση - εκτροπή - δόμηση - αστυνόμευση - αμμοληψία - πλεύσιμοι ποταμοί / Μαρία Μπάκαβου, Φώτης Φωτόπουλος. -  Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2016. - 206 σ.: πίν., σχ.. -  (Τεχνικές εφαρμογές διοικητικού δικαίου για δικηγόρους & μηχανικούς ; 2)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   711.4026495 Μπ -(066037)                   

                                       

Νεοελληνική Πόλη, (Συμπόσιο)(27 Σεπτ. - 4 Οκτ., 1984 :Αθήνα)

     Εκθεση σχεδίων ελληνικών πόλεων 1828 - 1900. -  Αθήνα: [χ.ό.], 1984. -  31 σ.: χάρτης

     Εκθεση στα πλαίσια του Διεθνούς Συμποσίου

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 5998 -(005998)                   

                                        

Υπ. Δημοσίων Εργων

     Μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων Πλάκας: δίκτυο κίνησης πεζών. -  Αθήνα: Υπ. Δημοσίων Εργων, 1978. -  2 φυλλάδια + 9 χάρτες σε ντοσιέ: χάρτες

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   711.74 Μ  -(065918)                                                         

 

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

                   

 

Προφυλλίδης, Β.

     Σιδηροδρομική / Β. Προφυλλίδη. τ.2. -  Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

 Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1994. -  177σ.: πίν.,σχ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   625.1 Π -(007044) τ.2                  

                  

                   

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

         

Myskis, A. D.

     Introductory mathematics for engineers: lectures in higher mathematics / A. D. Myskis ; μετφρ. V.

 M. Volosov. -  Moscow: Mir Publishers, 1975. -  816 σ.: πίν., σχ,

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  510.2462 M  -(065856)                   

                                       

Αγάθωνος, Περικλής

     Χαιρετισμός στην ημερίδα "Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος" / Περικλής Αγάθωνος. -  2016. -  1 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 198 KB) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_agathonos.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Βλαχάκης, Ματθαίος

     Η ύπαρξη εργαστηρίων δομικ·ν προϊόντων αρωγός στους φορείς της αγοράς / Ματθαίος Βλαχάκης. -  

 2016. -  14 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 1 MB) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_vlahakis.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Γκόνος, Ιωάννης Φ.

     Βιομηχανικά προϊόντα και έλεγχος της αγοράς / Δρ. Ιωάννης Φ. Γκόνος. -  2016. -  35 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 3,2 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_gonos.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος, (Ημερίδα)(30 Ιουν., 2016:Αθήνα)

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016: Αθήνα). -  9 εισηγήσεις

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                        

Μπενμαγιώρ, Νισσήμ

     Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τη διαπίστευση, την εποπτεία της αγοράς και το κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων: Ο κανονισμός 765/2008/ΕΚ και η Απόφαση 768/2008/ΕΚ / Νισσήμ Μπενμαγιώρ. -  2016. -  21 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 741 KB) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_benmagior.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                      

                                       

Παπαδάκος, Γεώργιος

     Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων: προϋπόθεση για την αξιολόγηση της έκθεσης εργαζόμενων σε βλαπτικούς παράγοντες / Δρ. Γ. Παπαδάκος, Χ. Κώνστας. - 2016. -  34 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 2,3 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_papadakos.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Πουστουρλή, Αικατερίνη

     Εργαλεία ποιότητας για την έκδοση βελτιωμένων κανονιστικών διατάξεων / Δρ. Αικατερίνη Πουστουρλή. -  2016. -  20 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 2,3 ΜΒ) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_poustourli.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                                        

                   

Στασινός, Γεώργιος

     Χαιρετισμός στην ημερίδα "Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος" / Γιώργος Στασινός. -  2016. -  2 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 76 KB) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_stasinos.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                                       

Στρατάκης, Γεώργιος

     Κανονιστικές διατάξεις, επιστημονική γνώση και διαπιστευμένη δοκιμή: ένα τρίπτυχο στην υπηρεσία του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Δυνατότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτικών εργαστηρίων / Γ. Στρατάκης. -  2016. -  17 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 821 ΚΒ) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_stratakis.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                      

                                       

Τσακαλίδης, Αντώνιος

     Επιλογή εργαστηρίου για τον έλεγχο ποιότητας νερού δικτύων ύδρευσης / Αντώνιος Τσακαλίδης. -  ,

 2016. - 17 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 653 ΚΒ) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_tsakalidis.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                                        

                   

Φάκα, Ολγα Ι.

     Νέα υλικά και τεχνολογίες στη βι·σιμη ανάπτυξη πόλεων και κτιρίων: απαιτήσεις ελέγχων / Ολγα Ι.

 Φάκα. -  2016. -  49 σ.

     Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα)/ ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 3 MB) http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_faka.pdf

     Τα περιεχόμενα της ημερίδας http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΨΒ                     

                   

                   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

             

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

     Προστατεύστε τις εφευρέσεις σας: Οδηγίες για την απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ),

 Διπλώματος Τροποποίησης (ΔΤ) και Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). -  Αθήνα:

 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 2015. -  72σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   608 Π -(066049)                   

                                       

     Πληροφόρηση για την τεχνολογία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. -  Αθήνα: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, [χ.χ.]. -  13 σ.: εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6065 -(006065)

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ ΦΥΛ  Φ 139 -(000139)                   

                   

                   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ

           

ASHRAE

     Method of testing HVAC air ducts. -  Atlanta: ASHRAE, 2016. -  20 p.: fig.. -  (ANSI / ASHRAE /

 SMACNA Standard/ ASHRAE ; 126-2016, 1041-2336)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 697 A -(006043)                   

                                       

ASHRAE

     Method of testing for rating remote mechanical-draft air-cooled refrigerant condensers. -  Atlanta:

 ASHRAE, 2016. -  15 p.: fig., tabl.. -  (ANSI / ASHRAE Standard/ ASHRAE ; 20-1997 (RA 2016),

 1041-2336)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 697 A -(006042)                                      

                   

ASHRAE

     Ventilation for commercial cooking operations. -  Atlanta: ASHRAE, 2016. -  23 p.: fig., tabl.. - 

 (ANSI / ASHRAE Standard/ ASHRAE ; 154-2016, 1041-2336)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 697 A -(006067)                   

                                       

Ανδρουλάκης, Νικόλαος

     Προσομοίωση της λειτουργίας υβριδικού συστήματος με γεωθερμική αντλία θερμότητας και ηλιακή

 υποβοήθηση για τη θέρμανση σχολικού κτιρίου / Νικόλαος Ανδρουλάκης, Κωνσταντίνος Αρμεν. - 

 Θεσσαλονίκη, 2015. -  217σ.: [124] εικ.

     ΚΜΑ ΒΙΒΛ/ΘΕΣΣΑΛΟΝ   697.7 ΑΝΔ -(007022)                   

                   

                   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

                   

Δεληγιαννάκης, Ιωάννης

     Περιβάλλον & υλικά: φυσικοχημικές αρχές & εφαρμογές στην τεχνολογία αντιρρύπανσης / Ιωάννης

 Δεληγιαννάκης. -  Αγρίνιο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2006. -  243σ.: πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   620.11 Δ -(001419)

Κωβαίος, Μιχαήλ Κ.

     Αντοχή των υλικών / Μιχαήλ Κ. Κωβαίου. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1964. -  749 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.112 Κ -(065863)                   

                                       

     Τεχνολογία δομήσιμων υλών: σπουδαστικαί σημειώσεις. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  288 σ.: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  620.15 Τ -(066029)                   

                   

                   

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

                  

 

Υπ. Εσωτερικών

     Προγραμματικές συμβάσεις (άρθρο 11 ν. 1416/1984): ένας καινούριος θεσμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. -  Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, 1986. -  [62] σ. : εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   352.53 Π -(065896)                   

                   

                   

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         

     Compined sewer overflow: manual. -  Ohio: EPA, 1993. -  95p.: fig., tab.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   628.2 C -(007025)                   

                                       

     Guidlines for water reuse: manual. -  Washington: EPA, 1992. -  247p.: fig., tab.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   628.3 G -(007026)                                      

                   

Αφτιάς, Μ.

     Υδρεύσεις / Μ. Αφτιάς. -  Αθήνα: ΕΜΠ, 1992. -  πολλ. αρ.: πιν., σχ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   628.1 A -(007037)                   

                                       

Λαζαρίδης, Μιχάλης

     Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας / Μιχάλης Λαζαρίδης. -  2η έκδοση. -  Αθήνα:

 Εκδόσεις Τζιόλα, 2010. -  639σ.: πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   628.53 Λ -(001401)                   

                                       

Παντοκράτορας, Α.

     Υδρεύσεις πόλεων / Αστέριου Παντοκράτορα. -  Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης

 Περιουσίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1994. -  245σ.: σχ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   628.1 Π -(007045)                   

                                     

Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Ν.

     Υπόνομοι: θεωρία και κανονισμοί / Κ. Παπαδάκης, Δ. Κιουρτζόγλου. - Αθήναι: [χ.ό.], 1969. - 327σ.

: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  628.24 Π -(065855)                   

                   

                   

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

                   

     Η ύδρευση της Λάρισας: το χθες και το σήμερα. -  Λάρισα: ΔΕΥΑΛ, 1991. -  103σ.: εικ.

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   628.109495 Y -(007028)                   

                                       

Μποναζούντας, Μάρκος Α.

     Εφηρμοσμένη υδραυλική / Μάρκος Α. Μποναζούντας. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1969. -  378 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  627 Μπ -(065850)                                                       

Τερζίδης, Γ.

     Μαθήματα υδραυλικής / Γεωργίου Α. Τερζίδη. τ.2. -  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 1986. -  333σ.: σχ.

     Κλειστοί αγωγοί (τ.2) : Σταθερή ροή, υδραυλικό πλήγμα, προβλήματα

     ΔΕΛ ΒΙΒΛ/ΠΑΤΡΑ   532.107 T -(007048)                   

                                       

     Υδροδυναμικά έργα: σπουδαστικαί σημειώσεις κατά τας παραδόσεις του καθηγητού του Ε.Μ.Π. κ. Ρωμαΐδη 1953 - 1954. -  Αθήναι: [χ.ό.], [1954]. -  [χ.α.]: πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  627 Υ -(066030)                   

                   

                   

ΦΥΣΙΚΗ

          

ASHRAE

     Standard methods for liquid flow measurement. -  Atlanta: ASHRAE, 2016. -  24 p.: fig., tabl.. - 

 (ANSI / ASHRAE Standard/ ASHRAE ; 41.8-2016, 1041-2336)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 697 A -(006041)                   

                                       

Dubs, Robert

     Angewandte hydraulik / Robert Dubs. - Zuerich: Rascher & Cie. AG. Verlag, 1947. - 408 p.: fig., ill.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  532.1 D -(066075)                   

                                       

Olson, Reuben M.

     Essentials of engineering fluid mechanics / Reuben M. Olson. -  Pennsylvania: International

 Textook Company, 1961. -  404 p.: fig., tabl.

     third printing, January 1964

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  532 O -(065844)                                      

                   

Γεωργικόπουλος, Κωνσταντίνος Χ.

     Εισαγωγή εις την θεωρητικήν μηχανικήν / Κωνστ. Χ. Γεωργικόπουλου ; επιμ. Λέων Ι. Μπιτσάκου. -  2η. -  Αθήναι: Τύποις: Κ. Σ. Παπαδόγιαννη, 1943. -  382 σ.: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  531 Γ -(066035)                                       

                   

Παπασπύρου, Σπυρίδων Ν.

     Υπόγειος ροή / Σπυρίδωνος Ν. Παπασπύρου. -  Αθήναι: [χ.ό.], 1966. -  σσ. 421 - 464: σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  532.51 Π -(0065826)                   

                   

                    

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

          

ASHRAE

     Energy standard for data centers. -  Atlanta: ASHRAE, 2016. - 56 p.: fig., tabl. -  (ANSI / ASHRAE

 Standard/ ASHRAE ; 90.4-2016, 1041-2336)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗ  Π 697 A -(006069)      

                                                  

Tietenberg, Tom

     Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων / Tom Tietenberg ; μετφρ. Παύλος Γρεβενίτης ; πρόλογος για την ελληνική έκδοση Ανδρέας Α. Παπανδρέου. Τόμος Α'. -  Αθήνα: Gutenberg, c1997. -  443σ.: πίν., σχ.

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   333.72 Τ -(001400) τ.Α'

                  

                   

Βάιος, Χρήστος

     Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης από βιομάζα: για την πόλη των Γρεβενών / Βάιος  Χρήστος, Γιαγκόζογλου Ευθύμιος, Δάλλας Ευάγγελος, Δημητριάδου Ευανθία, Κοιλανίτης Θεόδωρος, Ντάβος Νικόλαος, Ντούνας Αλέκος, Ντώνας Ιωάννης, Τσακνάκης Γεώργιος, Τσιαμήτρος Δημήτριος. -  2016. - 53 σ.: εικ., πίν, σχ.

     Το πλήρες κείμενο (text/pdf 12 MB) http://library.tee.gr/digital/m2601_2700/m2620.pdf

     ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛ ΠΜΕΛ Μ 2620 -(002620)                   

                                       

Καλαβρουζιώτης, Ιωάννης Κ.

     Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων / Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης. -  Αγρίνιο: Πανεπιστήμιο

 Ιωαννίνων, 2008. -  451σ.: πίν., σχ. 

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   631.4 Κ -(001399)                  

                   

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

     Εξοικονόμηση κατ' οίκον: πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του οικιακού τομέα. -  [χ.τ.]: [χ.ό.], [χ.χ.]. -  : εικ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ  Φ 6031 -(006031)                   

                   

 

ΧΗΜΕΙΑ

                  

 Atkins, Peter

     Φυσικοχημεία / Peter Atkins, Julio de Paula ; μετφρ. Σπ. Αναστασιάδης, Γ. Ν. Παπαθεοδώρου, Στ.

 Φαράντος, Γ. Φυτάς, Κ. Δεληγιάννης, Ν. Κοπιδάκης, Γ. Κωτσόπουλος, Σ. Πυρπασόπουλος, Π.

 Παπαγιαννακόπουλος, Μ. Κοσμάς ; προσαρμογή - επιμέλεια αναθεωρημένης έκδοσης Γιάννης Κωτσόπουλος. - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. -  1076σ.: πίν., σχ.. -  (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών / Χημεία - Φυσική. δ/ντής Στέφανος Τραχανάς)

     ΑΙΤ ΒΙΒΛ/ΑΓΡΙΝΙΟ   541.3 Α -(001428)                   

                   

 

                   

ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

European Symposium on Electrochemical Engineering (ESEE)(9th:19-23 June, 2011:Chania, Greece)

     European Symposium on Electrochemical Engineering (9th:2011:Chania, Greece). -  [s.l.]: European

 Federation of Chemical Engineering, 2011. -  141p.(abstracts)1 cd-rom

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  660.297 Ε -(065894)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   660.297 Ε -(065893) abstracts                   

                                       

Fehrmann, K.

     Mechanische Technologie der Brauerei / K. Fehrmann. -  Berlin: Paul Parey in Berlin und Hamburg,

 1950. -  471p.: fig., tabl.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧ  663.3 F -(066041)                   

                                       

Μαρσέλλος, Νικόλαος Θ.

     Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος - 2016 (ΚΤΣ - 2016): τεχνική νομοθεσία, ανάλυση -

 ερμηνεία, επεξηγηματικά σκίτσα, παραδείγματα, πλούσια εικονογράφηση, περιλαμβάνει cd-rom / Νικ. Θ. Μαρσέλλος. -  Αθήνα: Εκδόσεις Δεμεμάδη, 2016. -  320 σ.: εικ., πίν., σχ.

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CD-ROM  666.893026 M -(066018)

     ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   666.893026 M -(066018)