181
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
182
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
183
από Κυπριανίδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
184
από Ιγνατάκης Χρήστος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Εργ. Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος & Φέρουσας...

Οπτικός δίσκος
185
από Τσίμπα Β., Φουντουλάκη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας...

Διπλωματική Εργασία
186
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
187
από Μπουζιανάς Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Τομ...

Διπλωματική Εργασία
188
από Μπεζιργιαννίδης Αθανάσιος, Πάλλας Βάιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
189
από Ζαχαρόπουλος Νίκος, Τσόγιας Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
190
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΧΜ - Εργ. Γενικής Χημικής Τεχνολογίας...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

191
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΧΜ - Εργ. Γενικής Χημικής Τεχνολογίας...
Το πλήρες κείμενο

192
από Ουζουνίδης Γ., Παπαδόπουλος Πανίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων -...

Διπλωματική Εργασία
193
από Τσιαμπούση Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής...

Διπλωματική Εργασία
194
από Καραμανές Νικόλαος, Κορούλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
195
από Μασούρας Κωστής
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
196
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
197
από Κολοβού Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών...

Διπλωματική Εργασία
198
από Έξαρχος Σωτήρης, Παληγιάννη Βαϊα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
199
από Καλδιριμτζής Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Γεωτεχνικής Μηχανικής...

Διπλωματική Εργασία
200
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία