201
από Αναστασιάδου Ε., Πετρόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργ.Οικοδομικής & Δομικής Φυσικής...

Οπτικός δίσκος
202
από Μούρτζιος Νικόλαος, Πετρίδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
203
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Βιβλίο
204
από Δουκέλη Αιμιλία, Αθανασίου Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΗΜ Τομ.Τηλεπικοινωνιών...

Διπλωματική Εργασία
205
από Σδρατσκίδης Α., Στεργίδης Κ., Τρικαλιώτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ. ΗΜ & Μηχ. Υπολογιστών - Τομ. Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
206
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Συνέδριο
207
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Συνέδριο
208
από Τσοβίλης Θωμάς, Μηλαράς Σωκράτης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Τομ. Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργ. Υψηλών Τάσεων...

Διπλωματική Εργασία
209
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
210
από Τρευλόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
211
από Παπαοικονόμου Αστέριος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
212
από Ανδρουλιδάκης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
213
από Δούφλιας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
214
από Δερμιτζόγλου Κάτια-Ευπραξία
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
215
από Μπεντούλης Άγγελος, Μπάκας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
216
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ....

Βιβλίο
217
από Χατζηλιάδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
218
από Λούβης Ελευθέριος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΜΜ - Εργ. Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας...

Διπλωματική Εργασία
219
από Καρυοφυλλίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ. - Τομ.Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών - Εργ.Στατικής & Δυναμικής των...

Διπλωματική Εργασία
220
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΑΠΘ - Πολ.Σχ...

Βιβλίο