41
από Τσιρικίδης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
42
από Μαντζάρας Αθανάσιος, Γάκη Αριάδνη
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομ. Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Εργων...

Διπλωματική Εργασία
43
από Αυγερινός Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
44
από Κυριακίδης Παύλος, Ταφίδης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομ. Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Εργων...

Διπλωματική Εργασία
45
από Περχανίδης Λίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
46
από Ζώτος Δημήτριος, Σταυροπούλου Ανθούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
47
από Αθανασιάδης Απόστολος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
48
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ...

Βιβλίο
49
από Λέτσιου Ελίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...
Το κείμενο της εργασίας

Διπλωματική Εργασία
50
από Γιουμής Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης...

Διπλωματική Εργασία
51
από Μακρή Θεοδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
52
από Γρηγοράς Σάββας, Ζυγογιώργος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης...

Διπλωματική Εργασία
53
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Έκθεση-Μελέτη
54
από Χατζηδάκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
55
από Προκοπίου Ηλέκτρα, Τσάπη Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
56
από Μοστρού Ευανθία
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
57
από Γρηγοριάδου Αναστασία-Λουκία
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
58
από Παπανίκα Σοφία, Σέρβου Ερικέττη
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης...

Διπλωματική Εργασία
59
από Ανδρώνη Ευφροσύνη
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...
Η Διπλωματική Εργασία

Οπτικός δίσκος
60
από Κουρούδη Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Μεταπτυχιακή Διατριβή