1161
...ΑΠΘ Πολ.Σχ.-Τμ.ΠΜ Τομ.Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
1162
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Εδρα Κτιριολογίας...

Φυλλάδιο
1163
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
1164
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Υδραυλικής και Υδραυλικών Εργων...

Βιβλίο