361
από ΤΖΑΛΛΑΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
362
από Μποντόζογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
363
από Βουλγαράκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία
364
...ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών...

Διπλωματική Εργασία