21
Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
22
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
23
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός
24
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1910...

Μηχανικός
25
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1912...

Μηχανικός
26
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1895...

Μηχανικός
27
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1919...

Μηχανικός
28
Αρχιτέκτονας
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1928...

Μηχανικός
29
Αρχιτέκτονας
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1921...

Μηχανικός
30
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1903...

Μηχανικός
31
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1912...

Μηχανικός
32
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1930...

Μηχανικός
33
Τοπογράφος-Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
34
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1926...

Μηχανικός
35
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1925...

Μηχανικός
36
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1906...

Μηχανικός
37
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1924...

Μηχανικός
38
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1896...

Μηχανικός
39
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1903...

Μηχανικός
40
Μηχανολόγος
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899...

Μηχανικός