41
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1912...

Μηχανικός
42
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1908...

Μηχανικός
43
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1915...

Μηχανικός