21
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Συνέδριο
22
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Συνέδριο
23
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμ.Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας...

Βιβλίο
24
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμ.Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας...

Μεταπτυχιακή Διατριβή